System idzie na całość

Kryzysy są mile widziane dla elit dążących do NWO.