Rosja oskarża Polskę o mordowanie Żydów i Ukraińców

Opublikowano: 18.01.2020 | Kategorie: Historia, Polityka, Wiadomości z kraju

Liczba wyświetleń: 2541

Skromne uroczystości z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Warszawy spod niemieckiej okupacji odbyły się w Warszawie bez udziału władz kraju, informuje korespondent „Sputnika”. 17 stycznia uważany jest za dzień wyzwolenia Warszawy. Stolica Polski została wyzwolona przez wojska radzieckie w wyniku operacji warszawsko-poznańskiej (14-17 stycznia 1945 roku).[SN]

Rankiem przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizował ceremonię złożenia wieńców. W uroczystości wzięło udział kilkaset osób – weteranów Wojska Polskiego, działaczy organizacji patriotycznych, przedstawicieli kilku misji dyplomatycznych, w szczególności Rosji i Białorusi. Złożono także wieniec od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Sam prezydent nie przybył na to wydarzenie.[SN]

Z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Warszawy spod niemieckiej okupacji w stolicy Rosji zorganizowano specjalny pokaz fajerwerków. Na moskiewskim niebie rozbłysło ponad 50 rodzajów sztucznych ogni, w tym „Swietłana”, „Sława”, „Rubin”, „Assol”, „Wega” i „Fiałka”. Kopuła fajerwerków miała średnice ponad 300 m. Około trzech tysięcy fajerwerków wystrzelono z samobieżnych wyrzutni sztucznych ogni kalibru od 105 do 310 mm na platformie Kamaza z Pokłonnej Góry. Pokazowi sztucznych ogni towarzyszyły efekty dźwiękowe salw armat ZiS-3 z czasów II wojny światowej. To pierwszy z sześciu planowanych w tym roku w Rosji pokazów. Kolejne odbędą się w rocznice wyzwolenia Budapesztu, Bratysławy, Wiednia, Pragi oraz z okazji wzięcia szturmem Berlina.[SN]

75. rocznica wkroczenia Armii Czerwonej do Warszawy stała się doskonałym pretekstem dla Rosji, aby ponownie zaatakować nasz kraj. Tym razem rosyjski resort obrony narodowej odtajnił dokumenty związane z tym wydarzeniem, z których ma wynikać, że Polskie Państwo Podziemne zabijało Żydów i Ukraińców. Od kilku tygodni rosyjskie władze prowadzą ofensywę propagandową, a sygnał do ataku dał prezydent Władimir Putin. To właśnie on pod koniec ubiegłego roku zaczął forsować tezy, które polegają głównie na przypisaniu Polsce udziału w Holokauście. Od tego czasu właściwie nie ma dnia, aby w rosyjskich mediach nie pojawiały się podobne treści.[A]

Wczoraj wieczorem rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało w sieci internetowej nowe dokumenty, związane przede wszystkim z 75. rocznicą „wyzwolenia” polskiej stolicy spod okupacji III Rzeszy. Ma z nich wynikać, że oddziały Armii Krajowej miały „unicestwiać Żydów i Ukraińców”. „Publikacja odtajnionych dokumentów o wyzwoleniu Warszawy z zasobów Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Rosji to kontynuacja działalności resortu obrony, mającej na celu ochronę i obronę prawdy historycznej, przeciwdziałanie fałszowaniu historii, próbom rewizji rezultatów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i II wojny światowej” – można przeczytać na specjalnej witrynie internetowej.[A]

Co znajduje się w odtajnionych dokumentach? Nowa sekcja historyczna oparta jest na dokumentach z zasobów Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony zawiera w szczególności zbiór o powstaniu warszawskim z września 1944 roku. „O potężnej niemiecko-faszystowskiej obronie, którą złamały wojska Armii Czerwonej podczas wyzwolenia Warszawy, opowiadają kadry albumu fotograficznego zarządu operacyjnego I Frontu Białoruskiego. Album zawiera unikalne zdjęcia przełamania obrony, konsekwencje szturmu i artyleryjskiego przygotowania” – informuje Ministerstwo Obrony. Jak podano w resorcie wojskowym, wartość historyczną stanowią po raz pierwszy opublikowane dokumenty o „działalności terrorystycznej oddziałów Armii Krajowej na tyłach Armii Czerwonej na terenie Polski, Białorusi i Litwy w latach 1944-1945″. Sekcja zawiera również dokumenty dotyczące okrucieństw faszystów w Polsce, działalności terrorystycznej jednostek Armii Krajowej na tyłach Armii Czerwonej na terytorium Polski, Białorusi i Litwy w latach 1944-1945.[SN]

Według doniesień zarządów politycznych frontów, które brały udział w walkach o Polskę, „kierownictwo tych oddziałów w zajętych przez wojska radzieckie rejonach jeszcze przed rozpoczęciem walk o Warszawę rozpoczęło organizację pracy konspiracyjnej w celu dezorganizacji samorządów i przygotowania do siłowego przejęcia władzy. A już w maju 1945 roku komórki Armii Krajowej rozpoczęły działalność terrorystyczną przeciwko żołnierzom Armii Czerwonej i miejscowej ludności. W dokumentach odnotowano fakty ich ataków na czerwonoarmistów”. Ministerstwo Obrony zaznacza, że ​​publikacja ma na celu ochronę prawdy historycznej, przeciwdziałanie fałszowaniu historii, próbom rewizji wyników II wojny światowej.[SN]

Dokumenty świadczą, że wojska hitlerowskie, wycofując się z Warszawy w styczniu 1945 roku, całkowicie zniszczyły kilka dzielnic miasta, w tym obiekty dziedzictwa kulturowego. „Warszawa jest zniszczona. Na ulicach nie ma ani jednego nieuszkodzonego domu, całe dzielnice zostały zamienione w ruinę. Nie ma ani jednego pomnika. Dziedzictwo kulturowe miasta jest niszczone i ograbiane. Prawie na każdym podwórku znajdują się mogiły, po ulicach porozrzucane są trupy torturowanych Polaków” – czytamy w sprawozdaniu politycznym dla głównego departamentu politycznego Radzieckiej Armii i Marynarki Wojennej ZSRR. Według dokumentu na ulicach Warszawy pojawiły się grobowe wzgórza, na których pochowano do 120 tysięcy zabitych i spalonych przez Niemców Polaków.[SN]

Odtajnione dokumenty dotyczą też obozów koncentracyjnych. W szczególności z odtajnionych dokumentów wynika, że ​​w obozie zagłady Treblinka w Polsce podczas II wojny światowej zostało zabitych co najmniej 500 Brytyjczyków i Amerykanów. „Po podróży służbowej do obozu zagłady Treblinka, który powstał w lipcu 1942 roku między Warszawą a Białymstokiem, korespondent gazety wojskowej „Za Ojczyznę” zameldował szefowi departamentu politycznego 70. armii, że wraz z Żydami, Cyganami, Polakami i innymi w komorze gazowej uśmiercono co najmniej 500 Brytyjczyków i Amerykanów” – czytamy w dokumencie.[SN]

Zawarto w nim szczegóły ze sprawozdania: „Z opowieści jasno wynika, że ​​w lipcu 1942 roku Niemcy kazali wszystkim Brytyjczykom i Amerykanom zebrać się w Warszawie na placu więziennym w celu wymiany z jeńcami wojennymi”. Jednak, jak wspomniano, zebrani zostali wysłani do obozu, do którego wcześniej wywieziono wszystkich Żydów. Tam Brytyjczycy i Amerykanie „wraz z tysiącami innych zostali natychmiast wysłani do tak zwanej łaźni, gdzie zostali uśmierceni”.[SN]

Do ostatnich działań Kremla odniosło się polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „Gdy 17 stycznia 1945 r. Armia Czerwona wkroczyła do Warszawy zrujnowanej po Powstaniu, to nie było wyzwolenie, to było przyniesienie nowej niewoli, komunistycznej” – powiedział wiceminister Paweł Jabłoński. Doniesienia o mordowaniu Żydów i Ukraińców nazwał on z kolei fałszowaniem historii.[A]

Jabłoński odniósł się też do słów rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, który twierdził, że nasze władze namawiały przedstawicieli państw zachodnich do przekazywania polskiej wersji II wojny światowej, gdy będą brały udział w izraelskich uroczystościach wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Wiceszef polskiej dyplomacji nazwał podobne słowa są elementem rosyjskiej kampanii.[A]

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski opublikowało też na „Twitterze” post o podobnej treści. „Szanujemy przelaną krew w walce z nazizmem, ale w 1945 roku reżim Stalina doprowadził do terroru, przestępczości i grabieży. Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę spod niemieckiej okupacji, ale nie przyniosła Polakom wolności” – oświadczyło MSZ Polski. Wpis ozdobiono grafiką. Widzimy częściowo zniszczoną flagę ZSRR w kolorze czerwonym z sierpem i młotem. Na fladze dodano czarną grafikę – żołnierzy na czołgach. Pod obrazkiem widnieje napis „wyzwolenie bez wolności” i data 17.01.1945. Dodatkowo MSZ Polski nawołuje do udostępniania wpisu i hashtagu #wyzwolenieBEZwolności. „UDOSTĘPNIJ! #wyzwolenieBEZwolności” – zaapelowano.[SN]

Do odtajnionego zbioru archiwalnych dokumentów w specjalnym oświadczeniu odniósł się polski Instytut Pamięci Narodowej. „Opublikowane dokumenty nie wnoszą żadnych szczególnie znaczących nowych informacji na temat sowieckich działań w latach 1944-1945. W okresie tym Związek Sowiecki, walcząc z Niemcami, jednocześnie prowadził konsekwentną politykę zmierzającą do uniemożliwienia odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. (…) Powielają one znane już, niezgodne z faktami ujęcia tej problematyki. Nie ma żadnych dokumentów na temat kulis sowieckiej polityki w czasie, kiedy Stalin zatrzymał front i dał Niemcom możliwość stłumienia Powstania Warszawskiego oraz – przez kolejne miesiące – systematycznego wyburzania i wypalania polskiej stolicy” – głosi komunikat IPN-u.[SN]

„Dokumenty są materiałami wytworzonymi przez sowiecki i komunistyczny aparat represji i propagandy w latach 1944-1945. Podobnie jak tego rodzaju materiały wytwarzane przez niemieckie okupacyjne organy represji, sowieckie dokumenty pokazują zwalczanie jednostek Armii Krajowej i sił niepodległościowych, traktowanych jako „bandyci z AK” (…). Traktowano wszelkie przejawy działalności niepodległościowej przeciw stalinowskim organom władzy jako działalność „bandycką” i „terrorystyczną”” – pisze IPN. W komunikacie IPN podkreślono, że upublicznione przez rosyjskie Ministerstwo Obrony dokumenty wymagają „historycznej weryfikacji w zderzeniu z innymi świadectwami epoki”.[SN]

IPN zaapelował także do Rosji o „politykę jawności i o udostępnienie historykom całości materiałów sowieckiego wojska oraz aparatu represji, wytworzonych w latach komunistycznego totalitaryzmu”.[SN]

Wiceszef MSZ też odniósł się bezpośrednio do odtajnionych przez rosyjski resort obrony dokumentów. Oświadczył, że jest to „kolejna próba zakłamywania historii”. Dyplomata dodał, że „Rosja bardzo mocno stara się zakłamać i manipulować prawdą na temat tego, jak przebiegała II wojna światowa, jaka była rola Związku Radzieckiego. „Oni wykorzystują ten mit do tworzenia dzisiejszej własnej polityki. My to jednoznacznie potępiamy i potępia to w zasadzie cały cywilizowany świat”. Jabłoński podkreślił też, że Polska będzie „reagować i sprzeciwiać się tego rodzaju wystąpieniom”. Wyraził również nadzieję, że otrzyma w tej sprawie wsparcie od innych państw.[SN]

Na briefiengu wspomniano także kwestię rezygnacji Andrzeja Dudy z wyjazdu do Izraela na uroczystości związane z wyzwoleniem obozu Auschwitz. Przywołano słowa p.o. ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, który podczas konferencji prasowej stwierdził: „Polska stara się przekonać zachodnich uczestników Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu w Izraelu do przedstawienia stanowiska Warszawy w opozycji do rosyjskiego punktu widzenia”. Według Jabłońskiego to „element kampanii rosyjskiej dotyczącej II wojny światowej”. „Nikt nie kupił tego, co Putin próbował światu sprzedać” – zaznaczył wiceszef MSZ Polski, komentując grudniowe wypowiedzi Władimira Putina na temat polskiej polityki zagranicznej w okresie przedwojennym.[SN]

Źródła: Autonom.pl [A], pl.SputnikNews.com [1] [2] [3] [4] [5] [SN]
Kompilacja 6 wiadomości: WolneMedia.net


TAGI: , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

5 komentarzy

 1. MasaKalambura 18.01.2020 15:01

  Trzeba przyznać, atak zmasowany.

  Z jednej strony roszczenia grup 447 i psucie w związku z tą kasą, łączności ideologicznej na linii Polska – USA, którym nie jest w smak utrata kontroli nad sądami władającymi obecnie prawem własności w Polsce w sposób, jaki obnażyły komisje reprywatyzacyjne. A które to grupy już witały się z gąską kasy za Lasy Polskie, ale przegrały wybory.

  Z drugiej strony EU z Niemcami na czele, ze swoimi orzeczeniami nic nie znaczącego dla prawa Polski TSUE, których sami Niemcy nie słuchają, i listą hańby folksdojczów z przedwczorajszego głosowania. Tym też nie w smak utrata kontroli nad Sądami w Polsce, których Polakom najwyraźniej nie wolno kontrolować, tak jak Niemcom wolno kontrolować sądy w Niemczech, Francuzom we Francji, czy Włochom we Włoszech.

  Z trzeciej Rosja mszcząca się za Ukrainę i sankcje i NordStream. Których sędziowie w Polsce to ostatni najpotężniejszy bastion postkomunizmu, PRL i agentury ZSRR. Dzięki którym ciemne sprawki dawno i słusznie minionego systemu wciąż mogą toczyć się kryte i ochranianie na poziomie sądownictwa.

  Ciemne chmury nad Polską.

  Boże Jedyny, miej nas w opiece. Ty Sam Jeden Bogiem i Ty Sam Jeden Królem. Nie ma boga oprócz Ciebie. Chroń nas i obdarzaj miłosierdziem.

 2. ARTUR 18.01.2020 23:16

  Nie wiadomo dlaczego , ale Putin niestety przystąpił do NWO co doprowadzi jego i naród rosyjski do zguby . Powinien wiedzieć co się wydarzy lecz zapewne nie zna Polskiego przysłowia ” Jak Bóg chce kogoś ukarać to najpierw mu rozum odbiera “.

 3. robi1906 19.01.2020 09:29

  Degeneraci którzą rządzą tym krajem, wpychają nas w mundur nazisty. Co zrozumie z tego zamieszania, taki zwykły tępak który mieszka na zachodzie?.
  Zrozumie to, że Polacy nie cieszą się z wyzwolenia. Nie cieszą się z pokonania faszyzmu?, no to przecież tylko naziści mogą tak myśleć.
  Nikogo tam nie będą obchodzić historia, Beria i żydowskie zabójstwa na Polakach, nikt tam w to nie będzie wnikał.

  Polska, propagandowo zostanie do końca zamieciona, nie wierzycie?, wróćcie do wspomnień z pierwszego roku wojny, Litwini i Czesi nas nienawidzili, Francuzi i Brytole nami gardzili, wszyscy się cieszyli, że nas Szwab w końcu rozjechał.

 4. Dandi1981 19.01.2020 09:43

  Smichu warte to nie my zsylalismy na sybir mlny i budowalismy gulagi. Przeciez oni jak i niemcy odpowiaja za ludo bujstwo najwieksze w dziejach,zaglodzenie ukrainy foszlo do kanibalizmu i smierci mlnow

 5. Dandi1981 19.01.2020 10:13

  Zydowski film doktor mengel w nim mowia ze zginelo 10 mln zydow w obozach a to bylo 8 mln polakow w tym 3.8 mln wyznania zydowskiego.
  Pozniej nie dziwia polskie obozy smierci bo jak tylko zydzi gineli w polsce. A wydali 200 mlnna pronocje polski a xiemnota dalej na swiecie.
  Potrzebny jest antypolski wydzwiek ktory by dzialal jak antysemityzm to polski narod wycierpial najwiecej podczas wojny to nasz kraj liczebnie z 35 mln spadl do 23 mln.
  To znaszych rodakow wyrywano zlote zeby ktore szwajcaria oddala zyda.
  Teraz chca mienia bezspadkowego po polakach bo ich zeby juz maja.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.