Proroctwa Henocha z Plejar

Opublikowano: 17.07.2021 | Kategorie: Paranauka, Publicystyka

Liczba wyświetleń: 6642

PROROCTWA HENOCHA Z KONTAKTÓW BILLY’EGO MEIERA

Tak wiele przepowiedni Plejaran przekazanych szwajcarskiemu kontaktowcowi Billy’emu Meierowi już sprawdziło się, czyż zatem nie powinniśmy wreszcie zmądrzeć i zwrócić uwagi na te ostrzeżenia o straszliwych wydarzeniach jakie czekają ludzkość i naszą planetę jeśli nie nauczymy się żyć razem.

DOWÓD NIE BUDZĄCY WĄTPLIWOŚCI

Wielu ludzi wciąż nie zna zadziwiającej historii „Billy’ego” Eduarda Alberta Meiera, obecnie 67-letniego Szwajcara, którego bliskie kontakty z ludźmi spoza Ziemi odbywają się już od 62 lat. Przez wiele lat Meier był odrzucany przez sceptyków jako oszust i mistyfikator.

Jednakże ostatnie niepowodzenia czołowej organizacji profesjonalnych sceptyków CFI – West z Los Angeles w zakresie skopiowania jego nawet „najłatwiejszych do zduplikowania” zdjęć NOL lub ujęć filmowych, które to pociągnęło za sobą wycofanie wcześniejszej opinii magika/demaskatora Jamesa Randiego, że sprawa jest oszustwem, miało rezultat w ponownym i zasłużonym odnowieniu się zainteresowania tym przypadkiem. Poza wykonywaniem najbardziej przejrzystych zdjęć i filmów przedstawiających UFO ze wszystkich jakie do tej pory wykonano, a także dostarczeniem innych, fizycznych dowodów, w czasie ostatnich 48 – lat Meier opublikował bardzo dokładne, trafne przepowiednie tyczące się nauki, związane z sytuacją na świecie. Nim rozważysz prorocze informacje przedstawione poniżej, proszę o zwrócenie uwagi na fakt, iż w następstwie swego 251 Kontaktu mającego miejsce 3 lutego 1995 roku, Meier opublikował szczegółowe ostrzeżenie o ataku USA na Irak, o wzrastającym terroryzmie ze strony islamskich ekstremistów, który po tym nastąpi, o pojawieniu się SARS, o rozprzestrzenieniu się „choroby szalonych krów”, ponownym wzroście obaw społeczeństwa przed wojną chemiczną i o wypadku w elektrowni atomowej w pobliżu Lyonu, we Francji (co miało miejsce w sierpniu 2003). Wszystkie te informacje a także wiele więcej uzyskanych podczas 251 Kontaktu zostało także opublikowanych w książce Guido Moosbruggera pt. „And Yet They Fly”, we wrześniu 2001 roku – czyli na długo przed tym nim wszystkie te wydarzenia nastąpiły.Kiedy porównamy te bezprecedensowe dowody i podane w dalszej części informacje z ciągle niemożliwymi do zduplikowania autentycznymi dowodami fizycznymi, to zrozumiemy dlaczego ten jednoręki mężczyzna, cel 19 udokumentowanych prób zamachu na jego życie, znalazł się w centrum najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości.

W tym materiale podaję numery i daty kontaktów pomiędzy Billym Meierem a Plejaranami a następnie omówienie informacji zawartych w każdym kontakcie. Zestawienie o tytule „POTWIERDZONE” ukazuje daty i źródła najwcześniejszych informacji przekazanych przez Meiera a potem potwierdzonych przez naukowców. Należy powiedzieć, że Genesis III wydało większość materiałów w czterech tomach zatytułowanych „Message from Pleiades”, począwszy od 1979 – od czasu, w którym prawie wszystkie informacje znajdowały się w posiadaniu grup badawczych. Przedstawiając tutaj zwięzły przegląd informacji zaczerpniętych z wybranych kontaktów, żywię nadzieję, że tekst każdego kontaktu zostanie opublikowany w bliskiej przyszłości. Z wyjątkiem tych informacji, które pochodzą od Meiera, źródłem reszty są Plejaranie.

BRAK NIEPOPRAWNYCH PROROCTW

Meier nie mógł, tak jak myślą niektórzy, wymyślić wszystkich tych trafnych przepowiedni, ponieważ niestety, ku niezadowoleniu sceptyków, brak jest takich niecelnych informacji. I łatwo tego dowieść, bowiem większość udowodnionych dotychczas informacji została wyodrębniona z kilku tysięcy stron najwcześniejszych angielskich tłumaczeń Raportów z Kontaktów, opublikowanych przez Meiera pomiędzy 1975 a 1979, z dodatkowymi informacjami zaczerpniętymi z kontaktów w latach 1980. i 1990. Pozwólcie mi dodać, że wciąż istnieją jeszcze tysiące stron nieprzetłumaczonych tekstów w języku niemieckim oraz kilka nieoficjalnych angielskich tłumaczeń, które zawierają dodatkowe, już opublikowane, przepowiednie, które czekają na analizę.

CO TO WSZYSTKO OZNACZA DLA NAS?

Meier i jego pozaziemscy przyjaciele zdają się mieć zdolność przewidywania, to znaczy dokładnego prognozowania wyników znanych im działań, wynikłych z czynów człowieka i/lub przyrody oraz kosmosu. Podkreślają oni też wyraźnie, że niektóre przepowiedziane /niepożądane/ wydarzenia mogą wciąż zostać zmienione na lepsze – jeśli ludzkość pozna swe błędy i uczyni odpowiednie wysiłki, idące w pozytywną stronę, aby zmienić wyniki tego co może jeszcze być zmienionym.

W 215 Kontakcie, znanym jako Przepowiednie Henocha, specjalny nacisk położony został na Amerykę i czasy, w których żyjemy. (Te proroctwa są zawarte w książce z 2004 roku pt. „And Still They Fly!”). Znacznie nowsze komentarze Meiera również zawierają bardzo dosadne i poważne ostrzeżenia tyczące się bieżącej amerykańskiej administracji, jej przywódców i zagrożenia z ich strony, wiodącego świat ku katastrofalnej Trzeciej Wojnie Światowej. Biorąc pod uwagę wiarygodność, którą Plejaranie potwierdzili w dokładnym prognozowaniu zdarzeń od co najmniej 1975 roku, rozsądnym byłoby poważnie się zastanowić nad ich ostrzeżeniami dotyczącymi przyszłości. Oczywiście, każda zainteresowana osoba może przeprowadzić sama dla siebie własne badanie w celu określenia trafności i autentyczności Kontaktów Meiera.

Jeśli jest to najważniejsze zdarzenie w historii ludzkości, tzn. kontakt ziemskiego człowieka z człowiekiem spoza Ziemi – i ma on w rzeczywistości miejsce – to powinniśmy uświadomić sobie, że nie są nim pojazdy UFO ani pozaziemianie ale my sami i nasze przeżycie.

PROROCTWA HENOCHA PRZEKAZANE PRZEZ QUETZALA

Kontakt 215, sobota, 28 lutego 1987, 02:09.

QUETZAL: Nim ci przedstawię treść proroctwa Henocha, chciałbym podkreślić, że proroctwa zawsze mogą ulec zmianie i mogą zmienić się na lepsze, jeśli człowiek uczyni pozytywne zmiany w swych myślach, uczuciach i działaniach, które prowadzą do tego co jest lepsze i niesie pozytywny postęp. Proroctwa zawsze opierają się na konkretnych przyczynach; te znów wiodą do pewnych skutków, które zawsze mogą ulec zmianie jeśli poprzedzający skutek zostanie zmieniony. Dlatego możliwe jest, że negatywne lub złe proroctwa nie muszą się spełnić jeśli poprzedzające je przyczyny zostaną zmienione w taki sposób, że spowoduje to pozytywny i dobry rozwój zdarzeń a nie negatywny i zły. Nie odnosi się to jednakże do przewidywań, których zmienić się już nie da, bo są spodziewane i bezsprzecznie będą miały miejsce w przyszłości. Przewidywania opierają się na zapowiedziach, na bezpośrednim spojrzeniu w przyszłość i nie mają nic wspólnego z proroctwami czy wyliczaniem prawdopodobieństwa. Dlatego, kiedy objawiam część z proroctw Henocha na trzecie tysiąclecie, to nie oznacza to, że będą one się musiały spełnić, ponieważ żeby się tak stało wszystkie istniejące przyczyny muszą trwać dalej, iść w przyszłość, aby proroctwa mogły się wypełnić. Zatem zakładając, że istoty ludzkie na Ziemi staną się rozsądniejsze, możliwym jest, że przez taką zmianę w sposobie myślenia a także w rozumnym swym rozwoju i sposobie działania, wszystko ulegnie zmianie na lepsze i proroctwa nie będą się musiały spełnić. Jednakże jeśli przemiana nie będzie miała miejsca, bardzo złe czasy nadejdą dla Ziemi i jej całej populacji w nowym tysiącleciu.

BILLY MEIER: Od Drugiej Wojny Światowej, myśli, uczucia i czyny ludzkich istot na Ziemi zmieniły się znacznie w pozytywną i dobrą stronę, jednakże to co osiągnęliśmy dotychczas, według mnie jest nie wystarczające, gdyż wielka przemiana ku lepszemu nie została jeszcze osiągnięta ani przez władców tego świata ani przez samych Ziemian. W latach, które minęły podałeś wiele przepowiedni i szacunkowych obliczeń dotyczących prawdopodobieństwa, w tym także przedstawiając prorocze fakty dotyczące ekonomii, wojskowości i sytuacji politycznej na Ziemi, ja zaś z kolei zostałem przeznaczony do ich rozgłaszania, czego zaprawdę dokonałem. Rządy i prasa, stacje radiowe a także telewizyjne oraz wiele prywatnych osób z całego świata zostało przeze mnie poinformowanych. Cały ten wysiłek nie poskutkował niczym, bo rodzaj ludzki do dziś postępuje według starych zasad i nie zwraca wcale uwagi na proroctwa, zapowiedzi i obliczenia prawdopodobieństwa. Tak samo będzie też z tym w przyszłości, kiedy już otrzymam pozwolenie od ciebie na rozpowszechnianie proroctw Henocha na trzecie tysiąclecie. Niemniej jednak czuję, że proroctwo musi być podane i rozpowszechnione, bowiem jeszcze dać może w jakiś sposób swe owoce.

QUETZAL: Ty widocznie nigdy nie porzucisz nadziei. Twój optymizm jest godny podziwu i zasługuje na posłuch u wielu ludzi, ale sposób jaki obrał bieg rzeczy w tym tysiącleciu nie pozostawia nadziei, że ludzie na Ziemi przebudzą się i będą potrzebowali twego przewodnictwa. A stanie się tak tylko wtedy, kiedy okaże się, że proroctwa są prawdą albo, jeszcze gorzej, już się spełnią. Prawdopodobnie dopiero wtedy nadejdzie czas kiedy złe słowa przeciwko tobie znikną z powodu tego, że miałeś kontakt z nami, jednakże długo potem jeszcze będą o nich gorączkowo dyskutować twoi wrogowie a ci patologiczni wszystkowiedzący a także krytycy, odrzucą je jako kłamstwa i oszustwo. Pełne oblicze prawdy o naszych kontaktach odsłoni się dopiero w odległej przyszłości i wtedy rodzaj ludzki zaakceptuje tę pomoc, którą ofiarujemy mu przez ciebie – nawet wtedy, kiedy uważać będą błędnie, że przybywamy z siedmiogwiezdnego systemu, dla ludzkości znanego jako Plejady (Plejaranie utrzymują, iż pochodzą z Plejar, innej konfiguracji czasoprzestrzennej, położonej około 80 lat świetlnych za Plejadami).

BILLY MEIER: Semjase i Ptaah już mi to wyjaśnili. Lecz teraz powiedz nam co nowe milenium przyniesie ludzkości na Ziemi i planecie Ziemi zgodnie z proroctwami Henocha.

QUETZAL: Uczynię to za moment, ale nim zacznę chciałbym wyjaśnić, że nie zostałem upoważniony aby wskazać dokładną roczną datę. Jeśli rodzaj ludzki na Ziemi będzie żył tak jak żyje i dziś – formował swe myśli i uczucia w ten sam sposób, dogadzał sobie jak dotąd – to słów proroctw Henocha nie zrozumie i nie będą one jasne. A czas, w którym zaczną się one wypełniać dopełni się, gdy Papież nie będzie już rezydować w Rzymie. Cała Europa potem padnie ofiarą kary ze strony złych sił. Chrześcijaństwo upadnie a kościoły i klasztory legną w gruzach i popiołach. Potworne siły będą stworzone przez naukę i uwolnione przez siły wojskowe, armie i terrorystów powodując wielkie zniszczenie. Miliony a nawet miliardy ludzi zostaną zabite wskutek aktów terroryzmu, przez wojny oraz wojny domowe, w niektórych częściach świata co trzecia istota ludzka a w innych częściach co czwarta, straci swe życie. Narody Wschodu powstaną przeciw narodom Zachodu, Zachód przeciw Wschodowi. Wiele śmierci spowodują wśród ludzi myśliwce i bombowce, a bomby i rakiety zniszczą oraz pochłoną większe i mniejsze wsie i miasta. Ludzie przeciw temu będą bezsilni i przez 888 dni żyć będą w Piekle na Ziemi, cierpiąc głód i plagi, które pochłoną więcej ofiar niż sama wojna. Ciężkich czasów doświadczy Ziemia. Wreszcie nic nie będzie mogło już być kupione ani sprzedanie. Wszystko będzie racjonowane; a jeśli człowiek ukradnie choćby kromkę chleba, zapłaci swoim życiem. Wiele wód pomiesza się z ludzką krwią i zaczerwieni się, jak kiedyś wody Nilu w Egipcie były czerwone od krwi.

I nastanie czas, że fanatycy islamscy powstaną przeciw krajom Europy i wszystko zatrzęsie się i zadrży. Wszystko zniszczeje na Zachodzie; Anglia zostanie podbita i strącona ku wielkim nieszczęściom. A fanatycy i wojownicy islamu przez długi czas dzierżyć będą władzę. Nie sama Europa będzie dotknięta ale wszystkie kraje i wszyscy ludzie na Ziemi, gdy wielki koszmar się przerodzi w wojnę, która opanuje cały świat. Papiestwo po zmianie milenium, istnieć będzie przez krótki czas. Ojciec Święty Jan Paweł II jest trzecim od końca. Po nim tylko dwaj inni nastąpią. Potem nastąpi Pontifex Maximus a znany będzie jako Petrus Romanus. Za jego rządów na kościół katolicki przyjdzie koniec, nastąpi jego totalny upadek. To będzie początek największego upadku człowieka na Ziemi. Wielu katolickich duchownych, księży, biskupów, kardynałów i jeszcze wielu innych będzie zabitych a ich krew będzie płynąć strumieniami. Jednakże i wyznania reformowane staną się niewielkie, jak Katolicyzm.

STRASZLIWE BRONIE I MOŻLIWE WOJNY

Z winy naukowców, wielka siła przejdzie w ręce żądnych władzy i ich wojska, ich wojowników i terrorystów, i siła będzie przejęta także przez broń laserową różnych rodzajów, także przez broń atomową, chemiczną i biologiczną. Co również dotyczy genetyki, dojdzie do wielkich nadużyć ponieważ stosowana będzie ona bez ograniczeń dla celów wojny, nie jedynie do klonowania ludzkich istot, co miało już miejsce w czasach starożytnych kiedy czynili to potomkowie Henocha w rejonie Syriusza. Jednakże nie będą to wszystkie koszmary; znacznie bardziej zabójcza broń masowej zagłady będzie produkowana i używana, gorsza od tej produkowanej przez technologię genetyczną i gorsza od broni chemicznej. Nieodpowiedzialni politycy będą niechlubnie rządzić w towarzystwie naukowców i wojskowych, którzy im będą służyć i którzy razem z nimi dzierżyć będą śmiertelne berło i stworzą klony, które hodowane będą w całkowitym braku rozeznania między złym a dobrym, będą manipulowane naukowymi metodami by być maszynami siejącymi śmierć. Dywizja po dywizji, pozbawieni uczuć, niszczyć będą, mordować. USA wyruszy przeciw krajom Wschodu przed wszystkimi innymi finansowymi państwami i bronić jednocześnie będzie musiało swego kraju przed intruzami ze Wschodu. We wszystkim Ameryka grać będzie najważniejszą rolę, kiedy pod pozorem zaprowadzania pokoju i walki z terroryzmem najedzie ona wiele wschodnich krajów, niszcząc i bombardując wszystko i przynosząc tysiąckrotne żniwo śmierci mieszkańcom. Polityka wojskowa USA nie będzie znać ograniczeń, także instytucje ekonomiczne i polityczne skupią się na budowie i operowaniu światowymi siłami policyjnymi, co i tak już zresztą od dawna czynią. I nie będzie temu dosyć, bo pod pozorem tak zwanej pokojowej globalizacji, amerykańscy politycy chcieć będą absolutnej kontroli w dziedzinie ekonomii. A to wskazuje na możliwość tego, iż zapoczątkuje się Trzecia Wojna Światowa, jeśli ludzkie istoty nie obiorą kierunku, nie staną się rozumne i nie podejmą niezbędnych kroków przeciw szaleńczym machinacjom ich rządów i sił wojskowych a także wywiadów, i dopóki nie zawołają aby zatrzymały się siły nieodpowiedzialnych, którzy zatracili swą odpowiedzialność we wszystkich sferach. Jeśli się tak nie stanie, to wiele mniejszych i większych narodów utraci niepodległość i swą kulturową tożsamość i zostanie wydana na stracenie, bo Stany Zjednoczone przejmą nad nimi władzę i będą ich uciskać w niegodziwy sposób.

W wyniku tego wiele krajów Azji, Afryki i Europy powstanie przeciw amerykańskiej hegemonii, kiedy zdadzą sobie sprawę, że czerpie ona korzyści jedynie z wojny, podbojów i wyzysku. Tą drogą wiele krajów stanie się marionetkami w rękach Ameryki i gdy nastąpi rozeznanie u ich mieszkańców i rządów, odwrócą się od USA. Jednakże Wielkiej Wojny będzie trudno uniknąć, bowiem ludzkość na Ziemi prawdopodobnie nie zaakceptuje zmiany ku lepszemu, ku prawdziwej miłości, prawdziwej wolności i prawdziwemu pokojowi i zamiast tego dążyć będzie ku bogactwu, przyjemnościom, dobrom materialnym i nieograniczonej władzy. Stąd wielkie i zabójcze formacje czołgów się przetoczą przez kraje, kiedy bojowe samoloty i rakiety będą siać niepokój na niebie i przynosić śmierć, ruinę i zniszczenie, i unicestwiać będą kraje i ludzi.

Jeśli Trzecia Wojna Światowa wybuchnie – jak wskazują kalkulacje i obserwacje dotyczące teraźniejszości i kilku następnych dekad, wówczas, tak jak i obecnie, ludność cywilna poniesie ciężar cierpień tej ogólnej katastrofy, jednakże nie ostatniej. Wina spoczywać będzie na bezmyślnych naukowcach, którzy poprzez klonowanie stworzą ludzkie maszyny dla celów militarnych, pozbawione wszelkich uczuć. Stworzą też siejące ogromne zniszczenie, pochłaniające wszystko, komputeropodobne bronie. W tym samym czasie, niebezpieczeństwo stanie się realne, ludzkie maszyny, wojskowe klony zyskają niezależność i pod swym własnym dowództwem przyniosą śmierć, zniszczenie i unicestwienie dla ludzi na Ziemi i dla całej planety. Cała planeta stanie się areną nieporównywalnych cierpień, jakie nigdy przedtem na niej nie istniały. Straszne rzeczy trwać będą przez 888 dni i spowodują, że cywilizacja upadnie. Straszny scenariusz ciągnąc się będzie dalej i epidemie, różne choroby a także wielki głód rozprzestrzeni się wśród ludu w czasie gdy ekonomia całego świata legnie i nie będzie już się produkować żadnych dóbr. Wszelkiego rodzaju jedzenie i lekarstwa będą racjonowane. Szaleństwo wojny rozszerzy się nie tylko przez ląd a katastrofa siana będzie na oceanach, w atmosferze, a nawet w przestrzeni kosmicznej. Jednakże będą osady pod oceanami, które powstaną w przyszłości i zostaną zaatakowane i zniszczone przynosząc śmierć wielu tysiącom ludzi. Stamtąd też wyłoni się następna zguba, bo w miastach pod oceanem sformują się bandy podwodnych piratów, którzy przyłączą się do zniszczeń zatapiając flotę nawodną.

I w tym czasie stanie się realna możliwość, że pozaziemskie siły zainterweniują przeciwko przemysłowym potęgom Zachodu, bo to oni odpowiedzialni będą za ekstremalną i ogromną katastrofę nadchodzących złych czasów. Pozaziemianie porzucą swą anonimowość i wyjdą z ukrycia by towarzyszyć tym, którzy są terroryzowani przez nierozumne działania zachodnich krajów, jeśli zajdzie taka konieczność.

Na dodatek zdarzą się apokaliptyczne naturalne katastrofy, które spowodują, że Europa się zatrzęsie; jednakże Europa będzie istnieć, nawet po przecierpieniu ogromnych zniszczeń.

ZNISZCZENIA W PÓŁNOCNEJ AMERYCE

Daleko na Zachodzie będzie inaczej; Stany Zjednoczone Ameryki będą krajem totalnego zniszczenia. Przyczyn tego będzie wiele. Z jej konfliktami globalnymi, które są ciągle przez nią prowokowane i które ciągnąć się będą dalej w przyszłość, Ameryka spowoduje ogromną do siebie nienawiść, o zasięgu światowym, w wielu krajach. Jako wynik tego, Ameryka doświadczy wielkich katastrof, których wymiar jest dla ludzi na Ziemi niewyobrażalny. Zniszczenie WTC, Centrum Handlu Światowego, przez terrorystów będzie jedynie początkiem. Wszystkie te apokaliptyczne wydarzenia nie będą spowodowane jedynie przez użycie niewiarygodnie zabójczej i niszczycielskiej broni – jak chemiczna, laserowa i inne – ale i przez sklonowane zabójcze maszyny; w dodatku do tego Ziemia i przyroda, maltretowana aż do samej głębi przez nieodpowiedzialne ludzkie istoty z Ziemi, powstanie i spowoduje zniszczenie, które przyniesie śmierć ludziom na Ziemi. Potężne burze z piorunami i gigantyczne huragany przetoczą się przez USA, powodując dewastację, zniszczenie i unicestwienie, jakie od nie pamiętnych czasów nie miały tam miejsca. Nie tylko Ameryka bowiem i inne, uprzemysłowione zachodnie kraje, które istnieć będą jeszcze na początku nowego milenium poczuwać się, że mogą dominować nad rozwijającymi się krajami, to znaczy Krajami Trzeciego Świata, wkrótce nie tylko utracą nad nimi wpływy ale będą się musiały przed nimi bronić.

Zgodnie z przepowiedniami Henocha, prawda o uprzemysłowionych krajach Zachodu jest taka, że im się jedynie zdaje, iż są cywilizacjami w pełnym tego słowa znaczeniu, a w prawdzie nie są, bo od końca XX wieku i na początku trzeciego tysiąclecia lekceważyć będą prawdziwą miłość, prawdę, wolność i prawdziwą mądrość tak samo jak prawdziwy pokój wraz z wszystkimi innymi wartościami humanitaryzmu i prawdziwymi wartościami istnienia mężczyzn i kobiet.

Ale nawet te wszystkie straszliwe wydarzenie nie powstrzymają USA przed kontynuowaniem ich działań przeciw innym krajom. Nawet wtedy, gdy północnoamerykański kontynent zostanie uderzony przez najstraszliwsze katastrofy jakich kiedykolwiek zostały odnotowane, złe siły wojskowe doprowadzą do dewastacji wśród skomputeryzowanych i nuklearnych, biologicznych i chemicznych broni, wskutek czego dojdzie do tego, iż kontrolowane komputerowo bronie uniezależnią się i ludzie nie będą mogli ich już kontrolować. Taka jest więc najważniejsza część proroctw Henocha.

EPIDEMIE, KONFLIKTY I KATASTROFY

BILLY MEIER: Coś więc jest jeszcze, tak mi przynajmniej mówiłeś.

QUETZAL: Niestrudzony jesteś; przypomnę więc jeszcze kilka bardzo ważnych faktów zawartych w tych proroctwach. W obecnym czasie nowe epidemie szerzą się między ludźmi na Ziemi; jednak jak Henoch k rozwój neo – nazizmu, terroryzmu i prawicowego ekstremizmu. Sytuacja przypominająca wojnę domową będzie w Anglii, Walii i Północnej Irlandii i pochłonie wiele ludzkich istnień. Jeszcze w tym dziesięcioleciu lub tuż na początku następnego Związek Sowiecki rozpadnie się. Człowiekiem odpowiedzialnym za to będzie Michaił Gorbaczow. Nie doprowadzi to do pokoju, ponieważ nowa Rosja kontynuować będzie swój długotrwały konflikt z Chinami o Mongolię Wewnętrzną, w którego rezultacie Rosja utraci część swego terytorium dla Chin. Chiny staną się groźne, szczególnie dla Indii, z którymi łączyć będą je nieprzyjazne stosunki. Chiny zaatakują Indie; a jeśli zostanie użyta biologiczna broń, około 30 milionów istnień ludzkich zostanie zabitych w samym regionie New Delhi. To jednak nie będzie koniec, ponieważ efektu bomb i pocisków biologicznych itd. nie da się kontrolować w czasie, straszne epidemie, dotąd powstaną i rozprzestrzenią się szybko w wielu miejscach. Także Pakistan pozwoli wciągnąć się w wojnę przeciw Indiom, co będzie szczególnie niebezpieczne z tego powodu, że oba te kraje rozwijają arsenał atomowy.

WOJNY I ZNISZCZENIE W EUROPIE I PÓŁNOCNEJ AMERYCE

Rosja nie spocznie i zaatakuje Skandynawię, przez co cała Europa wplątana zostanie w konflikt. A wiele miesięcy wcześniej, straszliwe tornado przetoczy się nad Północną Europą powodując wielkie straty i zniszczenie. Należy dodać, że rosyjski atak nastąpi podczas lata i zacznie się z Archangielska. Dania nie zostanie wciągnięta w konflikt ze względu na brak znaczenia tego kraju. Rosja nie będzie usatysfakcjonowana przebiegiem wojny, gdyż nienasycona będzie w swej ekspansji. W ten sposób przeprowadzi atak zbrojny przeciw Iranowi i Turcji a po krwawej walce podbije oba te państwa powodując wielkie zniszczenia.

W ekspansjonistycznej rosyjskiej mentalności znajdzie również odzwierciedlenie żądza przejęcia kontroli nad złożami ropy naftowej Środkowego Wschodu a także przejęcie kontroli nad południowo – wschodnią częścią Europy. Dlatego zaatakuje ona Bałkany i podbije tamtejsze kraje w wyniku krwawych bitew, które szerzyć będą bezlitosne zniszczenie, które spowoduje wiele śmierci. To będzie w czasie kiedy straszliwe naturalne katastrofy spadną na Włochy i ich lud, powodując nieszczęście. To będzie również czas kiedy Wezuwiusz na powrót stanie się aktywny i będzie powodować straszne spustoszenie. W tym samym czasie wojna wstrząśnie Italią i pochłonie wiele żyć ludzkich powodując też wiele zniszczeń. Niszcząca wojna spadnie na kraje północne gdy silne oddziały wojskowe najadą je ze wschodu i będą łupić, mordować a taże używać bomb i pocisków, które będą spadały jak grad, oraz nie znane bronie laserowe i te sterowane komputerowo, które zniszczą i unicestwią wszystko. Pierwszym celem będą Węgry a potem Austria i Północne Włochy. Szwajcaria również mocno ucierpi, nie będzie jednakże prawdziwym celem, będzie nim Francja i Hiszpania. Jednakże głównym zamiarem agresorów będzie narzucenie Europie ich wojskowej władzy a Francja będzie obrana na kwatery główne. Francja nie tylko będzie najechana przez agresorów z zewnatrz, zostanie także podbita od wewnątrz w wyniku działań kolaborantów i innych sił. Będą to głównie obcokrajowcy, którzy wyznają inną religię, żyjący we Francji, a będą to zwłaszcza wyznawcy islamu, którzy będą tą siłą działającą od wewnątrz. Kiedy Francja upadnie, wybuchnie wojna, której celem będzie podbój Hiszpanii i Anglii. Następnie, przymierze z siłami najeźdźców zostanie zawarte, potem, najechana będzie Skandynawia.

We wszystkich tych operacjach z baz we Francji, użyta będzie broń masowej zagłady, trzymanych w arsenałach we Francji, która spowoduje spustoszenie, zniszczenie i zagładę. Najeźdźcy ze Wschodu zmuszą Armię Francuską by dołączyła do ich sił wojskowych i do prowadzenia wojny o podbój północnych krajów Europy, najeżdżając i zniewalając Szwecję i Norwegię. W rezultacie te północne kraje wchłonięte zostaną przez Rosję. Siły wojskowe zaatakują Finlandię – wielu ludzi zginie i dokona się wielu zniszczeń.

W tym samym czasie w Niemczech będzie szaleć wojna domowa, wielka krwawa rewolucja wybuchnie w Anglii i pochłonie ona więcej żyć ludzkich niż wojna w Niemczech. A ponieważ Anglia i Irlandia będą znajdowały się w stanie wojny wypowiedzianej przez IRA i angielskie siły wojskowe i policyjne, wynik będzie taki, iż rewolucja ta rozszerzy się na całą Irlandię, dotykając szczególnie Irlandii Północnej. Wiele żyć będzie straconych podczas wojny domowej w Walii, gdzie różnice pomiędzy partiami wzrosną przed III Wojną Światową. Siły angielskie i walijskie zetrą się w pobliżu Cymru, co spowoduje wiele zniszczeń i śmierci.

Lecz śmierć i unicestwienie zagraża nie tylko Europie ale i Ameryce, która znieść będzie musiała ogromne cierpienia i gdzie nastąpi sporo zniszczeń i unicestwień. Ameryka i Rosja w swym posiadaniu będą mieć najbardziej przerażającą broń masowej zagłady – w pewnym zakresie jest to już dziś faktem – i zetrą się gwałtownie jedni przeciw drugim w czasie konfliktu, w który wciągnięta będzie też Kanada. Źródłem konfliktu będzie atak Rosjan na stan Alaska, skierowany też przeciw Kanadzie.

Konflikt będzie miał skutek w masowym zabijaniu ludzkich istot a także dewastacji, zniszczeń, epidemii etc., jakich rodzaj ludzki na Ziemi nigdy jeszcze nie doświadczył. Nie tylko nuklearna, biologiczna i chemiczna broń użyta będzie masowo, ale również niesamowicie śmiercionośne systemy kontrolowanych komputerowo broni, które dziś są dopiero we wstępnym stadium rozwoju lub będą skonstruowane i użyte w trzecim tysiącleciu.

ŚWIATOWEJ SKALI KATASTROFY NATURALNE

Jak już zostało wspomniane, ogromne naturalne katastrofy, przetaczające się ściany ognia i gwałtowne huragany będą szaleć w Ameryce, w czasie gdy wszystkie skutki wojny przynosić będą tysiąckrotną śmierć, zniszczenie i zagładę. Największe miasta Ameryki będą kompletnie zniszczone, burze z piorunami spowodują wielką katastrofę i biedę. Udziałem tych czasów będą również bardzo silne trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów, które spowodują wiele cierpienia i nędzy, śmierć a także wielkie zniszczenie i dewastacje, bowiem cała natura i planeta sama z siebie zbuntuje się przeciwko szaleństwu istoty ludzkiej na Ziemi. Jakkolwiek tornada, trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów nie dotkną jedynie Ameryki, ale również Europę i resztę świata. Ta aktywność już się rozpoczęła w teraźniejszym czasie, miała też miejsce w minionych dekadach, tyle że stanie się ona w przyszłości bardziej destruktywna. Człowiek z Ziemi jest winny za to co ma miejsce na planecie, także w przyszłości człowiek będzie odpowiedzialny za zniszczenie całego środowiska – całej natury, atmosfery, wody i wszystkich zasobów planety.

Przemieszczanie się ciężaru wewnątrz Ziemi, spowodowane jest na przykład powstawaniem ogromnych jezior wskutek budowania tam i przez tworzenie ogromnych pustych przestrzeni z powodu eksploatacji ropy, gazu ziemnego etc. I dlatego wewnątrz planety powstają nienaturalne ruchy, które prowadzą do nienaturalnych zjawisk tektonicznych i powodują trzęsienia ziemi oraz erupcje wulkanów, a także skutkują w ogromnych zmiany klimatu, które z kolej mają skutki w niszczycielskich tornadach, które na końcu uwolnią swe destruktywne moce. Doprowadzi to wszystko do okropnych powodzi i niezwykle intensywnych opadów śniegu, które przesuną się ku krajom południowym a wreszcie i ku regionom podzwrotnikowym, bowiem z racji obłędu ludzkich istot Ziemia zaczęła niezauważalnie się kręcić /i dziwnie/ rozkręcać w wyniku atomowych wybuchó, zarówno pod jak i na jej powierzchnii. I to będzie powodem tego, że planeta wejdzie powoli na niezwykłą wokółsłoneczną orbitę, której pierwsza faza właśnie następuje, co powoduje zmiany klimatu wiodące do nowej epoki lodowcowej.

WOJNY DOMOWE I ANARCHIA W AMERYCE

Niedola na Ziemi będzie trwać, gdy dwie straszliwe wojny domowe wybuchną w Ameryce, jedna za drugą. Potem Stany Zjednoczone Ameryki rozpadną się i weźmie górę śmiertelna wrogość, która potem doprowadzi do podziału na pięć różnych krajów; i nie będzie dało się zapobiec temu by sekciarscy fanatycy przerodzili się w dyktatorów. Anarchia zapanuje na całym świecie i będzie uciskać ludzi przez długi okres czasu, gdy ludzkie istoty będą nękane przez wiele epidemii i chorób, wiele z nich nowych i nieznanych dla ludzi, z tego też powodu nieuleczalnych. Z tego powodu ciała wielu istot ludzkich będą się powoli rozkładać, podczas gdy żyjący cierpieć będą nieznośny ból, ślepotę i problemy z oddychaniem prowadzące do uduszenia. Świadomość wielu osób zaburzy się i zobojętnieje do upośledzenia umysłowego i szaleństwa. A za wszystkie te straszliwe zdarzenia będą odpowiedzialne biologiczne i chemiczne bronie, które będą powodować nie szybką lecz odrażającą i powolną śmierć. Nastąpi to również z powodu używania broni promienistych i częstotliwościowych, które dziś są rozwijane. Wreszcie wspomnieć można słowa Henocha, w których mówi, iż rodzaj ludzki na Ziemi, w pogoni za technologiami mającymi służyć masowemu zniszczeniu i z powodu żądzy władzy, nienawiści, chęci zemsty i bogactw, zignoruje wszystkie wartości STWORZENIA, zdepcze miłość, wiedzę, wolność i pokój, jak to uczynili przodkowie z linii Henocha, topiąc świat w nieszczęściu, śmierci, zniszczeniu i unicestwieniu i pchając ludzkość ziemską ku najsurowszym katastrofom jakich nigdy przedtem nie doznała.

PRZEWIDYWANIA POTWIERDZONE

Gdy będziesz czytać te informacje, rozważ proszę, iż pozaziemianie i Meier próbują zaoferować nam wsparcie w rozwiązywaniu bardzo poważnych problemów przed jakimi stoimy.

KONTAKT 7 (25.02.1975) I KONTAKT 35 (16.09.1975)

Związek testowania broni atomowej ze zniszczeniem powłoki ozonowej; „elementarne promieniowanie” o wysokiej częstotliwości, nieznane dla ziemskich naukowców; zakłócenia ruchu obrotowego Ziemi, anomalie magnetyczne, przemieszczanie się biegunów; przyczynianie się gazów bromowych do niszczenia atmosfery; przenikanie promieniowania UV przez dziury, śmierć mikroorganizmów prowadzące do zakłóceń w łańcuchu pokarmowym, mutacje genetyczne i inne długoterminowe, negatywne skutki dla ludzi i planety.

POTWIERDZONE: 29 listopad, 1988 wraz z raportem opublikowanym przez Lawrence’a Livermore’a National Laboratories ogłosiły „nowe odkrycie”: „Testowanie bomby atomowej wiąże się ze zmniejszeniem warstwy ozonowej”.

POTWIERDZONE: 1991, gdy National Public Radio potwierdziło związek między gazami bromowymi i zniszczeniem powłoki ozonowej.

POTWIERDZONE: 24 luty, 1992. Los Angeles Times: „Dziura ozonowa niszczy łańcuch pokarmowy”.

KONTAKT 29 (07.07.1975) I KONTAKT 31 (17.07.1975)

Kontakt zawiera szczegółowe informacje o Wenus, nieznane w tym czasie, dotyczące składu gazów w jej atmosferze, temperatury powierzchni, grubości chmur, szybkości wiatru, ciśnienia atmosferycznego, barwy, zróżnicowania terenu, etc.

POTWIERDZONE: Październik 1975 i sierpień 1976, kolejno przez sondy ZSRR i USA.

POTWIERDZONE: luty 1981; USGS (US Geological Survey) sporządziła topograficzną mapę Wenus, która, jak odkrył zespół badawczy, potwierdziła szczegóły opublikowane przez Meiera pięć lat wcześniej.

KONTAKT 31 (17.07.1975)

Semjase poinformowała Meiera, że Mt Chimborazo w Ekwadorze jest najwyższą górą na Ziemi (ponad poziom morza), przeciwnie do przekonania Meiera, że jest to Mt Everest.

POTWIERDZONE: Czerwiec 1996. Magazyn Earth w 21 lat później.

KONTAKT 45 (25.02.1976)

Semjase (pozaziemska kobieta kontaktująca się z Meierem) ostrzegła go, że nasze wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego z wnętrza Ziemi, piętrzenie wód i budowanie wielkich miast są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do wzrostu aktywności wulkanicznej i sejsmicznej.

POTWIERDZONE: 27 czerwca, 1990, w gazecie The Good Life (dziś już nie wydawanej) z Los Angeles: “Earthquakes, Oil Interact” (Trzęsienia Ziemi i oddziaływania związane w wydobywaniem ropy).

KONTAKT 115 (19.10.1978)

Meier opisuje istnienie pierścieni wokół Jowisza, mówiąc, iż składają się głównie z pyłu, cząsteczek, jonów siarki wyrzuconych przez wulkany Io; opisuje Io jako najbardziej aktywne wulkanicznie ciało w układzie słonecznym, o gładkiej powierzchni pozbawionej wody; opisał Europę mówiąc, że jej powierzchnia pokryta jest lodem; Jowisz miał mieć 17 „prawdziwych” księżyców (Plejaranie nie kwalifikują wszystkich satelitów Jowisza jako księżyców); opisał charakter potężnych burz w kształcie leja na Jowiszu.

POTWIERDZONE: 5 marzec, 1979, Wysłany w przestrzeń przez NASA Voyager 1 odkrywając pierścienie Jowisza potwierdza również, że Io jest najaktywniejszym wulkanicznie ciałem w układzie słonecznym a powierzchnia Europy jest skuta lodem w pięć miesięcy po tym jak Meier publikuje te informacje.

POTWIERDZONE: 15 wrzesień, 1988, naukowcy z Cornell University potwierdzili cząsteczkowy skład pierścieni Jowisza utworzony z materii jego satelitów (po raz pierwszy teoretyczne przypuszczenia sformułowano 2 sierpnia 1995). Informacje Meiera o 20 lat wyprzedziły te z Cornell University. (Podczas gdy naukowcy wierzą, że źródłem materii cząsteczkowej są eksplozje spowodowane uderzeniami meteorytów w powierzchnię księżyców, informacje Meiera zdają się być bardziej trafne, to znaczy, materia została wyrzucona z wulkanów z prędkością dochodzącą do 2300 km/h na wysokość 180 km co jest bardziej prawdopodobne niż formowanie się pierścieni z cząsteczek.)

Dodatkowe informacje z Kontaktu 115 zostały przypadkowo przekazane emerytowanemu pułkownikowi USAF Wendellowi Stevensovi a przez niego z kolei przekazane emerytowanemu majorowi USAF Rudolphowi Pestalozziemu i pani O.Richardowi Nortonowi, byłemu dyrektorowi Flandreau Planetarium w Tucson w Arizonie.

Poświadczone przez trzy osoby informacje były przechowywane w tajemnicy aż do czasu wystąpienia tych wydarzeń:

– masakra w Jonestown (18 listopad 1978);

– obalenie szaha Iranu (styczeń 1979);

– chińska inwazja na Północny Wietnam (luty – marzec 1979);

– kryzys związany z zakładnikami w Iranie (listopad 1979 – styczeń 1981);

– radziecka inwazja na Afganistan (grudzień 1979);

– atak terrorystyczny na ambasadę Iranu, Londyn (kwiecień – maj 1980);

– abdykacja królowej holenderskiej Juliany (kwiecień 1980);

– śmierć Josipa Broz Tito (4 maj 1980);

– wybuch Góry Świętej Heleny (18 maj 1980);

– zamach na premier Indii Indirę Gandhi (31 październik 1984).

1978

W publikacji Wassermana, Meier przepowiada umieszczenie pod koniec lat 1980 – tych na orbicie okołoziemskiej teleskopu, który pozwoli na dokonanie wielu odkryć w kosmosie, pisze również, że na przełomie lat 80 – tych i 90 – tych zostanie odkryta kometa; nazwana będzie Toutatis, a zagrozić może Ziemi we wrześniu 2004.

POTWIERDZONE: kwiecień 1990. Wystrzelenie teleskopu Hubble’a.

POTWIERDZONE: 1989: Francuscy astronomowie odkrywają kometę/asteroidę, nazywają ją Toutatis i przewidują, że zbliży się ona do Ziemi 29 września 2004.

1978, 1992

W swej książce pt „Existing Life in the Universe”, Meier mówi, że poza orbitą Plutona znajdują się dwa małe ciała planetarne, nazywa je Trans – Plutonem oraz Uni a także mówi, że naukowcy odkryją je w niedalekiej przyszłości.

POTWIERDZONE: 3 lipca 2001 i 7 października 2002, BBC donosi, że naukowcy odkryli nową planetę za Plutonem.

KONTAKT 150 (10.10.1981)

Meier omawia informacje dotyczące istnienia 29 księżyców Saturna i ich pochodzenia od asteroidów.

POTWIERDZONE: Listopad 2000 – naukowcy ogłaszają odkrycie 12 dodatkowych księżyców okrążających Saturna, co podnosi ich liczbę do 28, jeden jedynie uchodzi czyjejś uwadze, jednakże potwierdza się to co mówił Meier prawie 20 lat wcześniej; naukowcy potwierdzają prawdopodobieństwo, że księżyce powstały z asteroidów.

KONTAKT 215 (28.02.1987)

Znany jako Proroctwa Henocha (Enocha), ten kontakt zawiera ostrzeżenia dotyczące zniszczenia World Trade Center (WTC) przez terrorystów, serię wojen na świecie, które stopniowo będą wywoływane przez Stany Zjednoczone oraz działania militarne angażujące Rosję, Chiny, Francję, Niemcy, Hiszpanię, Anglię, Skandynawię, kraje Trzeciego Świata i wiele innych.

POTWIERDZONE: 11 września 2001, zniszczenie WTC; Stany Zjednoczone zaatakowały Afganistan a także Irak w czasie pisania tego artykułu.

KONTAKT 235 (03.02.1990)

Ostrzeżenie przed trzęsieniem Ziemi w Kalifornii i wybuchu wulkanu Redoubt na Alasce zapowiedziane na 28 lutego 1992.

POTWIERDZONE: Trzęsienie nastąpiło dokładnie wraz z zapowiedzianą datą. Aktywność wulkanu Redoubt rozpoczęła się 21 lutego i kontynuowała do 28 lutego, w marcu tego roku przybierając na sile.

KONTAKT 241 (03.02.1992)

Ten kontakt zawiera konkretne, potwierdzone ostrzeżenia o:

– osunięciu się ziemi w Brazylii, datowane na marzec 1992: zdarzyło się 18 marca;

– nuklearnego zdarzenia w Rosji podczas trzeciego tygodnia marca; zdarzyło się 27 tego miesiąca;

– trzęsienia ziemi w Los Angeles przewidywane na 23 lub 24 kwietnia 1992; zdarzyło się 22 kwietnia 1992;

– wybuch Etny we Włoszech w kwietniu 1992: donoszone o zdarzeniu 15 kwietnia 1992;

– erupcja Cerro Negor, Nikaragua, kwiecień 1992: zdarzyło się 9 – 12 kwietnia 1992;

– trzęsienie ziemi na obszarze Niemiec, Holandii i Belgii mające nastąpić w kwietniu 1992: zdarzyło się 13 kwietnia;

– trzęsienia Ziemi w Chinach, Birmie (obecnie Myanmar).

KONTAKT 249 (13.06.1994)

Nadal spekulatywne: W odpowiedzi na pytanie Meiera dotyczące „choroby szalonych krów” Ptaah powiedział, że „patogeny BSE nie mogą zostać zniszczone jedynie przez gotowanie mięsa i innych produktów ani poprzez wytwarzanie mięsnych pokarmów”, a temperatura potrzebna do zabicia chorobotwórczych prionów musiałaby „przekraczać co najmniej 700°C i dochodzić nawet do 1000°C w przypadku zmutowanych patogenów, które już od pewnego czasu istnieją”. Nasi naukowcy próbowali ustalić szacunkowe temperatury konieczne do zabicia chorobotwórczych prionów a teraz zbliżają się do granicy temperatur zapowiedzianych przez Plejarana Ptaaha.

KONTAKT 251 (03.02.1995)

Kontakt ten zawiera zatrważające informacje dotyczące postępów w dziedzinie technologii, tak jak stworzenie wojowników – hybryd powstałych ze zmieszania DNA człowieka i świni. Ludzie będą mieć biochipy przyczepione do zakończeń nerwów a Meier ostrzega przed złowrogim biochipowaniem związanym z satelitami typu Deep Space oraz superkomputerami.

POTWIERDZONE: Eksperymenty z ludzkim i świńskim DNA trwają przez ostatnich siedem lat; ludzie zaczęli „chipować” się. Nadal spekulatywne: Stworzenie pół – ludzi/pół – maszyn, klonów, androidów; odkrycia, które ponad wszelką wątpliwość dowodzą wcześniejszego, ludzkiego życia na Marsie; wyodrębnienie genów „starzenia się” i „agresji”; ostrzeżenia ze strony Plejaran dotyczące zderzenia się z Ziemią obiektów kosmicznych i potrzeba budowy systemu obrony przed nimi.

Autor: Michael Horn
Ilustracja: UFO Hall of Shame
Źródło: Infra

PRZYPISY

Eduard Meier w 2007 roku skończy 70 lat; artykuł pochodzi z roku 2004. Oryginalny artykuł a także wiele innych dostępne są na stronie They Fly.com – Exploring the Billy Meier UFO Contacts.

OD REDAKCJI

Informacje zawarte tutaj to jedynie część, z tych przekazanych Meierowi. Pełny tekst Proroctw Henocha a także wiele innych przepowiedni z Kontaktu 251 można znaleźć w wydanej w 2004 roku książce Guido Moosbruggera pt. „And Still They Fly!” – drugiej edycji książki “UFO z Plejad” (tytuł oryginalny: “…und sie fliegen doch!”, tytuł angielski: „And Yet They Fly!”) wydanej w 1994 roku w Polsce przez Agencję Nolpress.


TAGI: , , , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

2 komentarze

 1. kuralol 10.10.2018 14:13

  ”patologiczni wszystkowiedzący a także krytycy, odrzucą twoje słowa jako kłamstwa i oszustwo.” Podoba mi się to określenie: ”patologiczni wszystkowiedzący.” Powinno to określenie zostać zapamiętanie i dopisane do listy zamienników opisujących ”naszych partnerów handlowych.”

 2. agama 17.07.2021 19:30

  Jak ktoś chce być na bieżąco z kontaktami Meiera (jego rozmowy z Erranami wciąż trwają) i sprawdzić, które z rzeczy się sprawdziły i sprawdzają , powinien zaglądać m.in. na :

  https://theyflyblog.com/
  http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/The_Pleiadian/Plejaren_Contact_Reports
  http://beam2eng.blogspot.com/

  Dodatkowe materiały znajdzie też na :
  http://www.meiersaken.info/

  A z polskich: https://eraintegracji.pl.tl/

  Na kanale YT figu jest też trochę materiałów wideo, analiz i prezentacji:
  https://www.youtube.com/user/FIGUCANADA/videos

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.