Nowa licencja Radia Wolne Media

Opublikowano: 05.02.2012 | Kategorie: Komunikaty WM, Publikacje WM

Liczba wyświetleń wpisu: 1329

NOWA LICENCJA

Po zapoznaniu się z treścią artykułu dostępnego TUTAJ, uwzględniłem w licencji Programu 2 Radia Wolne Media nieścisłości i braki wskazane przez Dyrektora ZPAV (czyli brak oddzielenia twórców od wykonawców i brak wzmianki o producentach fonogramów). Wciąż czekam na umówienie spotkania z Panem Dyrektorem i utworzenie nowej, lepszej licencji. Nową (tymczasową) licencję można pobrać na stronie Radia Wolne Media lub TUTAJ. Starej proszę nie używać.

Maurycy Hawranek
Wolne Media

LIST DO WOLNYCH MEDIÓW

Jestem właścicielką małej kawiarenki, gdzie prezentowana jest “darmowa muzyka dla firm” – program 2 radia Wplne Media. Zgodnie z Państwa instrukcją, wydrukowałam informację, spis wykonawców i umowę. Oczywiście swoich datków żądają zarówno ZAIKS jak i ZPAV. Przedstawiciel ZPAV w korespondencji ze mną, na prośbę, by przedstawiłswoje prawa do fonogramów ( prawa pokrewne prawom aurorskim ) wykonawców z listy Wolnych Mediów napisał :

“ZPAV nie jest producentem fonogramu i/lub wideogramu muzycznego, a organizacją zbiorowego zarządzania chroniąca prawa producentów muzycznych.
Zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia stosownego wynagrodzenia należnego uprawnionym producentom na podstawie art. 94 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. – za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania lub na podstawie indywidualnych umów z uprawnionymi.
W związku z powyższym zwracamy się zatem ponownie o zawarcie stosownej umowy generalnej ze ZPAV lub przesłanie kopi indywidualnych umów z producentami odtwarzanych fonogramów w lokalu. Od razu wyjaśniamy, iż zgodnie z art. 105 par.2 w/w ustawy OZZ w swojej działalności może domagać się udzielenia informacji oraz udostępniania dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat (roszczenie informacyjne).
Jeśli przedstawi Pani dokumenty, iż producenci odtwarzanych fonogramów zrzekli się dodatkowego wynagrodzenia z tytułu ich odtwarzania sprawę będziemy traktować za zamkniętą.

z poważaniem:
pełnomocnik ZPAV
Zdzisław Walicki”

Proszę o pomoc – co mam robić, by nie płacić daniny za coś, czego nie odtwarzam !?

Iwona Zalewska
(adres email do wiadomości WM)

LIST WOLNYCH MEDIÓW DO ZPAV

Witam!

Jestem szefem Radia Wolne Media, które udostępnia darmową muzykę na wolnych licencjach Creative Commons oraz za osobistą zgodą, prośbą i wiedzą autorów muzyki, którzy nie podpisali umów na udostępnione utwory z żadną organizacją zarządzającą zbiorczo prawami autorskimi.

95% muzyki granej w Radiu Wolne Media pochodzi ze strony Jamendo.com, gdzie można znaleźć stosowne informacje licencyjne. Pozostały 5% to utwory nadsyłane przez niezrzeszonych muzyków do Radia Wolne Media. Informacje licencyjne i wykaz autorów zrzekających się wynagrodzenia opublikowano również na stronie Radia Wolne Media.

http://radio.wolnemedia.net/rwm-licencja.pdf
http://radio.wolnemedia.net/rwm-2.pdf

Wśród kanałów radia jest Program 2 w którym udostępniono tylko i wyłącznie utwory publikowane przez twórców na licencjach Creative Commons do bezpłatnego użytku komercyjnego, oraz tych, którzy osobiście nadesłali utwory do Radia Wolne Media oświadczając, że nie podpisali umów z żadną organizacją zarządzającą zbiorczo prawami autorskimi.

Piszę do Państwa, ponieważ Wasz pracownik mimo okazania mu spisu wykonawców oparzonego logiem Creative Commons i informacją, że zrzekli się wynagrodzenia, oraz licencji z Radia Wolne Media pozwalającej na odtwarzanie publiczne w celach komercyjnych Programu 2 Radia Wolne Media, żąda uiszczenia tantiem i zawarcia umowy ze ZPAVem.

Nie wiem, czy to polityka wyłudzania pieniędzy, czy zwykłe niedouczenie pracownika, który nigdy nie słyszał o licencjach Creative Commons.

Właścicielka kawiarenki poprosiła Waszego pracownika o porównanie wykazu artystów ze spisu wykonawców Radia Wolne Media ze spisem wykonawców, których reprezentuje zbiorczo ZPAV. Pracownik ten odmówił, zrzucając obowiązek udowodnienia niewinności (mimo otrzymania spisu wykonawców i licencji/oświadczenia Radia Wolne Media) na osobę, która jest niewinna.

“ZPAV nie jest producentem fonogramu i/lub wideogramu muzycznego, a organizacją zbiorowego zarządzania chroniąca prawa producentów muzycznych.
Zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia stosownego wynagrodzenia należnego uprawnionym producentom na podstawie art. 94 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. – za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania lub na podstawie indywidualnych umów z uprawnionymi. W związku z powyższym zwracamy się zatem ponownie o zawarcie stosownej umowy generalnej ze ZPAV lub przesłanie kopi indywidualnych umów z producentami odtwarzanych fonogramów w lokalu. Od razu wyjaśniamy, iż zgodnie z art. 105 par.2 w/w ustawy OZZ w swojej działalności może domagać się udzielenia informacji oraz udostępniania dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat (roszczenie informacyjne).

Jeśli przedstawi Pani dokumenty, iż producenci odtwarzanych fonogramów zrzekli się dodatkowego wynagrodzenia z tytułu ich odtwarzania sprawę będziemy traktować za zamkniętą.

z poważaniem:
pełnomocnik ZPAV
Zdzisław Walicki”

Równocześnie informuję, że po okazaniu informacji licencyjnej i spisu wykonawców, to nie ta Pani powinna udowadniać niewinność, że ale to Państwo powinni udowodnić, że odtwarza wykonawców, których reprezentujecie.

Proszę o odgórne rozwiązanie problemu z panem Zdzisławem Walickim i skierowanie go na dodatkowe szkolenie z zakresu “wolnych licencji” Creative Commons.

Równocześnie informuję, że niniejszy list równocześnie zostanie przekazany do mediów zajmujących się i promujących wolną kulturę, ponieważ trzeba takie sprawy nagłaśniać, aby położyć kres próbom wyłudzania i terroryzowania osób grających muzykę z Radia Wolne Media.

W przeszłości ZAIKS miał podobną “wpadkę” i później przepraszał, że to był “wypadek przy pracy”.

Mam nadzieję, że to zwykłe nieporozumienie.

Z poważaniem:
M. Hawranek
radio.wolnemedia.net

OTRZYMUJĄ:

– Iwona Zalewska (właścicielka kawiarenki)

– Creative Commons Polska

– Dziennik Internautów

– prawo.vagla.pl

– Jamendo.com

– OSnews.pl

KOMENTARZ

W przeszłości inspektorzy odwiedzali inne punkty handlowe grające RWM i nie stwarzali problemów takich, jak pracownik ZPAVu. Jeśli wśród czytelników Wolnych Mediów jest prawnik, który mógłby w razie dalszych problemów ze ZPAVem zająć się sprawą non profit, proszę o kontakt. Wolne Media nie zostawią pani Iwony Zalewskiej samej sobie, tym bardziej, że jest to sprawa precedensowa.

Maurycy Hawranek
Administrator WM

LIST ZPAV DO WOLNYCH MEDIÓW

Szanowny Panie,

po zapoznaniu sie z treścią “licencji” zamieszczonej pod wskazanym adresem, i nie odnoszącej się w ogóle do fonogramów i praw ich producentów (a tym zajmuje się ZPAV) zmuszeni jesteśmy do uznania Pańskich zarzutów i Pańskiego stanowiska za nieuzasadnione na gruncie obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

Z poważaniem,

Bogusław Pluta
Dyrektor OZZ ZPAV / ZPAV MLC Director
tel +48 22 625 45 16
fax +48 22 625 16 61

LIST WOLNYCH MEDIÓW DO ZPAVU

Witam!

Jest jednak mały problem. Państwa firma reprezentuje producentów fonogramów, czyli korporacje muzyczne. Tymczasem w Radiu Wolne Media są grane utwory niezależnych twórców, którzy nie są związani umowami z producentami fonogramów, których reprezentuje ZPAV, ponieważ oni sami wydają fonogramy na własną rękę i bezpłatnie je udostępniają.

Radio Wolne Media bazuje na następujących licencjach Creative Commons, które są podane i wyszczególnione wraz z linkami na stronie radia: CC-BY-3.0, CC.BY-ND-2.5, CC-BY-NC-ND-3.0, CC-BY-NC-3.0, CC-BY-NC-SA-3.0, CC-SA-2.0 i CC-BY-SA-3.0

W przypadku Programu 2 są to licencje:

CC-BY-3.0

Wersja skrócona: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

Pełna treść licencji: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

CC-BY-ND-2.5

Wersja skrócona: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/pl/

Pełna treść licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/pl/legalcode

CC-SA-2.0

Wersja skrócona: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl

Pełna treść licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode

CC-BY-SA-3.0.

Wersja skrócona: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

Pełna treść licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode

Równocześnie podaję linka do przykładowej strony, z której Radio Wolne Media pobiera utwory na licencjach Creative Commons (po prawej stronie jest logo Creative Commons, wystarczy na nie kliknąć aby zapoznać się z treścią licencji):

http://www.jamendo.com/pl/album/55641

Licencje Creative Commons działają w ten sposób, że twórcy którzy publikują fonogramy umieszczają przy nich logo Creative Commons będące linkiem do treści jednej z licencji Creative Commons, którą wybierają, zrzekając się praw majątkowych do fonogramów.

Radio Wolne Media na swoich playlistach umieszcza tylko i wyłącznie utwory twórców nie związanych umowami z korporacyjnymi producentami fonogramów, których Państwo reprezentujecie.

Proszę wyjaśnić, dlaczego ZPAV rości sobie prawo do reprezentowania twórców fonogramów, skoro nie podpisali ze ZPAVem żadnych umów? Mogę Państwu przedstawić osobiście kilku takich twórców, m.in. Wojciecha Wszelakiego (pseudonim The Motyw) oraz zespół Basic Desire, ponieważ jestem z nimi w stałym kontakcie, a którzy będą oburzeni faktem, że ZPAV próbuje za ich samodzielnie wyprodukowane i rozpowszechnione fonogramy pobierać od kogoś tantiemy.

Dlaczego Państwo nie uznajecie licencji Creative Commons i nie szanujecie woli twórców-producentów, którzy udzielając licencji Creative Commons zrzekli się praw majątkowych do wyprodukowanych przez siebie fonogramów?

Proszę też poczytać o wpadce Zaiksu z powodu licencji Creative Commons i wyciągnąć z niej wnioski, aby nie powtórzyć głośnej kompromitacji Zaiksu.

http://di.com.pl/news/18257,0,ZAiKS_Oplaty_za_Creative_Commons_to_nieporozumienie.html

http://webhosting.pl/ZAiKS.piratem.O.tym.jak.probowano.zrobic.zamach.na.licencje.Creative.Commons

Pozdrawiam:
M. Hawranek

PS. Bardzo proszę o wskazanie, jakich elementów brakuje w licencji zbiorczej Radia Wolne Media, by inspektorzy ZPAV-u byli usatysfakcjonowani – bezzwłocznie je dodam by w przyszłości nie powstawały podobne problemy. Czy mam umieścić informację, że wymienieni muzycy są zarazem niezależnymi producentami fonogramów nie stowarzyszonymi w organizacjach typu ZPAV? A może pełną treść licencji Creative Commons dodać w załącznikach?

LIST ZPAV DO WOLNYCH MEDIÓW

Witam,

ZPAV reprezentuje producentów fonogramów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co nijak nie pokrywa sie z Pańskim rozumieniem tego pojęcia, wyartykułowanym poniżej. To zapewne źródło błędnego postrzegania całej problematyki.

Błąd jest w treści licencji – proszę skonsultować jej treść z osoba mającą wiedzę prawniczą, by pokrywała wszystkie prawa i była zgodna z pojęciami występującymi w polskim prawie. Prosze zwrócić uwagę na to, że ja nie upieram się przy tym, że producenci tych nagrań nie mieli intencji przekazania praw do korzystania z nich za darmo. Jedyne co mówię, to to, że nijak nie wynika to z treści licencji, jaka Pan publikuje.

Pozdrawiam,

BP.

KOMUNIKAT

ZPAV nie taki zły? Poprosiłem o pomoc w sformułowaniu od nowa licencji dla Radia Wolne Media, by inspektorzy je respektowali i pracownik ZPAV się zgodził. O dalszym ciągu sprawy będę informować na bieżąco. Czasami nie warto walczyć, ale dogadać się i współpracować dla dobra ogółu. Czas pokaże, czy pomoc faktycznie zostanie udzielona, czy były to tylko słowa i trzeba będzie walczyć. Sprawa jest w toku, będziecie o niej informowani na bieżąco.

Maurycy Hawranek
WolneMedia.net

Print Friendly, PDF & Email

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Zostań pierwszą osobą, która oceni ten wpis!
Loading...11
Dodaj komentarz

Chcesz skomentować? Zaloguj się!
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy
Powiadom o

Jakby ktoś nie zrozumiał o co chodzi – wyjaśniam – pani Zalewska okazała panu Walickiemu licencję, która jest dokumentem samym w sobie, a ten mimo to żąda dodatkowych dokumentów “iż producenci odtwarzanych fonogramów zrzekli się dodatkowego wynagrodzenia z tytułu ich odtwarzania”. Okazała licencję, a ten żąda innych licencji.

Dobra robota Panie Adminie!!!!:)

@iwonkazal

Znam szczegółowo jedną sprawę ze STOARTem. Było to w czasach, gdy RWM udostępniały tylko pdf z wywieszką i spisem wykonawców z deklaracją licencyjną. Pracownik STOARTu poprosił osobę grającą program 2 RWM o licencję, bo była mu potrzebna by podczepić pod protokół i zamknąć sprawę. Z tego powodu utworzyłem Licencję i udostępniłem na stronie radia, w której opisane są warunki licencyjne i oświadczenie woli (że Radio Wolne Media udziela licencji na bezpłatne odtwarzanie). Licencja została zaakceptowana i sprawa została zamknięta.

Tymczasem pracownik ZPAVu mimo okazania mu licencji żąda okazania dodatkowych licencji, mimo że licencja zbiorcza RWM powinna mu wystarczyć, bo zgodnie z licencjami CC podmiot taki jak RWM ma prawo potem rozpowszechniać twory na takich samych warunkach licencyjnych dalszym pdomiotom… Co on, chce mieć podpisane z właścicielką kawiarenki umowy na piśmie z setką wykonawców z całego świata? Może jeszcze notarialnie? Mam nadzieję, że sprawa szybko się wyjaśni. W razie czego trzeba będzie zorganizować protesty przeciwko próbie wyłudzania pieniędzy przez ZPAV.

Zgodnie z Ustawą n którą pracownik ZPAVu się powołał, do chwili okazania licencji prawo domniemywa, że licencji nie ma i należy uiścić tantiemy. Tymczasem licencja i wykaz artystów zostały pokazane, a mimo to pracownik ZPAVu nie przyjął licencji do wiadomości i żąda jakiejś innej. Na tym polega problem.

Proszę opisać pani Iwono sprawę z Zaiksem, bo o ZPAVie mi pani napisała, a o Zaiksie nie. Też trzeba się tym zająć.

Zaraz zaraz, ja nie bardzo rozumiem po co jakieś układy ze ZPAVem. Sprawa jest na tyle ewidentna, że żadne pisanie dodatkowych licencji nie jest potrzebne. ZPAV powinien uznać swój błąd, przeprosić, ukarać pracownika za niekompetencję i kropka. A najlepiej jakby dokonał “samorozwiązania się”. Ale to ostatnie to już tylko takie moje marzenie…

Sprawa nie jest ewidentna, bo ZPAV nie reprezentuje artystów, tylko producentów fonograficznych. Problem w tym, że licencja RWM zawiera podobno braki, a Pan Dyrektor za darmo i z dobrej woli obiecał pomóc je usunąć. Jeśli licencja zostanie poprawiona, otrzyma oprócz tego “klepnięcie” ZPAV-u i powinny wówczas zniknąć w przyszłości problemy z jego inspektorami. Jest to działanie korzystne dla RWM, bo w przypadku wizyty np. inspektora ZPAV, który przyczepiłby się do licencji RWM, można wówczas powiedzieć mu “Ale tę licencję pomógł przygotować i zaakceptował pana dyrektor!”.

Jesteś prawnikiem i potrafisz sam poprawić treść licencji by zawierała istotne elementy powołując się na konkretne przepisy prawa?

Po co rozpętywać wojnę ze ZPAVem, skoro można jej uniknąć? Skoro może pomóc rozwiązać problem dobrowolnie, to dlaczego z tego nie skorzystać? No, ale oprócz słów liczą się też działania, zobaczymy czy faktycznie pomoże napisać licencję od nowa. Sprawa jest w toku…

@admin
Nie jestem prawnikiem, więc poradziłbym się znajomego prawnika, czy licencja rzeczywiście zawiera jakieś braki, bo jak na razie to “podobno” zawiera… A w dobrą wolę coś nie bardzo chce mi się wierzyć, to trochę tak jakby lisowi zlecać zabezpieczenie kurnika.

Tak czy siak, licencja i tak zostanie jeszcze przejrzana – prześlę ją tu i tam, udostępnię ją na RWM czytelnikom do oceny – możliwe, że są wśród nich prawnicy którzy ją ocenią. Prześlę ją także do konsultacji Zaiksowi i Stoartowi. A Pan Dyrektor jak na razie okazał się miłym człowiekiem – propozycja poprawienia licencji wyszła ode mnie, a on się zgodził. Robi to w dobrej wierze, bo wie co to CC i wie, że dzięki temu nie będzie w przyszłości np. demonstracji pod ZPAV ani zbędnych kłopotów (więc też jakiś ZPAV interes w tym ma). WM skorzystają, bo przygotuje licencję, ZPAV skorzysta, bo uniknie niepotrzebnych awantur ze środowiskiem CC. Przy okazji pokaże, że jest ZPAV jest lepszy od Zaiksu. Moim zadaniem jest zapewnienie użytkownikom radia jak największego komfortu i poczucia bezpieczeństwa z grania RWM. Mi też nie uśmiecha się bieganie po sądach z plikami źródłowych licencji i powoływaniem na świadków muzyków.

Utworzyłem nową, tymczasową licencję, którą można pobrać ze strony RWM.

pl Polski
X