PiS przywróci obowiązkową służbę wojskową

Opublikowano: 29.07.2021 | Kategorie: Opinie i dyskusje

Liczba wyświetleń: 629

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Liczba głosów: 1, średnia ocena: 5,00 (max 5)
Loading...

TAGI:

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

1
Dodaj komentarz

Chcesz skomentować? Zaloguj się!
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
StrzelecWyborowy
Użytkownik
StrzelecWyborowy

Nawet wiem po co ? aby zmusić poborowych do szczepień, bo przecież nie szczepiony nie może uczestniczyć w wykładach i manewrach .

A tu taki mały dowód co dzieje się w wojsku polskim:

https://youtu.be/M_e36M_MITI?t=868

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=34B96DCAA727D1A8C1258717003CA859&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

Zgodnie z art. 39 Konstytucji RP „Nikt nie może być poddany eksperymentom
naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.” Oznacza to, że każda osoba biorąca udział w eksperymencie medycznym musi wyrazić na to „dobrowolną zgodę.”
Obowiązek wyrażenia zgody wynika również z art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty, zgodnie z którym „eksperyment medyczny może być przeprowadzony po
uzyskaniu zgody jego uczestnika lub osoby, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio
dotknąć.”

Bardzo ważne jest to aby zgoda uczestnika była dobrowolna, a więc pozbawiona
jakichkolwiek nacisków bezpośrednich lub pośrednich. Decyzja uczestnika na udział
w eksperymencie medycznym musi być: świadoma, swobodna i dobrowolna. Zgoda powinna
być udzielona w odpowiednim czasie, a więc przed jakimkolwiek zabiegiem, w tym
przypadku przed szczepieniem. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, na każdym etapie eksperymentu, a obowiązkiem osoby przeprowadzających eksperyment jest natychmiastowe jego przerwanie i odstąpienie od dalszych czynności. Uczestnik może więc na każdym etapie szczepienia wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Możliwe jest cofnięcie zgody po przyjęciu pierwszej dawki szczepienia, a przed podaniem drugiej dawki (art. 27 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Osoba która cofnie wcześniej udzieloną zgodę, nie może być z tego tytułu obciążona jakimikolwiek kosztami. Nie mogą spotkać jej, z tego tytułu, jakiekolwiek ujemne konsekwencj

Świadoma zgoda to zgoda wyrażona przez osobę, która została rzetelnie
poinformowana o wszystkich istotnych okolicznościach związanych ze szczepieniem, w tym
o ryzyku z tym związanym. Ponadto osoba wyrażająca zgodę nie może znajdować się w stanie wyłączającym możliwość podjęcia świadomej decyzji (choroba psychiczna, chwilowe zaburzenia psychiczne, upojenie alkoholowe, znajdowanie się pod wpływem leków lub
substancji psychoaktywnych ograniczającym świadomość człowieka, zamierzone lub
niezamierzone wprowadzenie w błąd itp.). Nie będzie świadomej zgody jeżeli osoba zostanie
wprowadzona w błąd lub nie zostaną podane do jej wyczerpujące, rzetelne informacje
dotyczące procesu szczepienia, w tym dotyczące szczepionki. Oznacza to, iż przed
przystąpieniem do szczepienia przeciw COVID-19, konieczne jest szczegółowe
poinformowanie pisemne oraz dodatkowo ustne uczestnika o wszystkich istotnych
okolicznościach. Obowiązkowo, informacja taka powinna zawierać m.in. (zgodnie z art. 24 ust. 2 i 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty):

„1) cel, pełny plan eksperymentu medycznego oraz ryzyko i korzyści związane
z eksperymentem;
2) zakres i długość trwania procedur, które mają być stosowane, w szczególności wszelkie
uciążliwości i zagrożenia dla zdrowia uczestnika związane z jego udziałem w eksperymencie;
3) ustalenia dotyczące sposobu reagowania na zdarzenia niepożądane oraz pytania
i wątpliwości uczestnika;
4) środki powzięte w celu zapewnienia poszanowania życia prywatnego uczestnika oraz
poufności jego danych osobowych;
5) zasady dostępu do informacji istotnych dla uczestnika, uzyskanych podczas realizacji tego
eksperymentu oraz do ogólnych jego wyników;
6) zasady wypłaty odszkodowania w sytuacji powstania szkody;
7) wszelkie przewidywane dalsze użycie wyników eksperymentu medycznego, danych oraz
materiału biologicznego zgromadzonego w jego trakcie, w tym jego użycia dla celów
komercyjnych;
8) źródła finansowania eksperymentu medycznego;
Dodatkowo uczestnik przed rozpoczęciem eksperymentu medycznego jest informowany
o swoich prawach oraz o ochronie gwarantowanej w przepisach prawa, w szczególności
o przysługującym mu prawie do odmowy udzielenia zgody i do wycofania zgody w każdym
momencie, bez podania przyczyny i bez negatywnych konsekwencji prawnych w postaci
jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym w zakresie prawa do opieki zdrowotnej.”

Eksperyment medyczny na ludziach, w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepisy odnoszące się do eksperymentów medycznych na ludziach uregulowane
zostały m.in. w następujących aktach prawnych, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw RP:
– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietna 1997r. (Dz. U. z 2009r., Nr 114, poz. 946); – Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020r., poz. 514, 567, 1291, 1493, 2112);

Szczegółowe przepisy regulujące eksperyment medyczny znajdują się w Rozdziale 4
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Niniejsza opinia uwzględnia nowelizację
przepisów Rozdziału 4 (w zakresie eksperymentów medycznych), wprowadzoną ustawą z dnia 16 lipca 2020r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2021r.
Zgodnie z art. 21 ust. 1-3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty:

„1. Eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może być eksperymentem lecznczym albo eksperymentem badawczym.

2. Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo
wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia
bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli
dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest
wystarczająca. Udział w eksperymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga szczególnie
wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego.

3. Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobie chorej, jak i zdrowej. Przeprowadzenie
eksperymentu badawczego jest dopuszczalne, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane
z ryzykiem albo też ryzyko jest minimalne i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych
pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu.

Tu więcej na ten temat: https://bit.ly/3idO6Af