Piastowie – ród nieznany, odkrywamy ich tajemnice

Opublikowano: 08.05.2017 | Kategorie: Historia, Publicystyka, Publikacje WM

Liczba wyświetleń: 630

O początkach naszego państwa wiemy niewiele, o początkach rodu, założycieli prawie nic. A odpowiedź na pewne pytania jest dla nas żywotna, przez brak tej wiedzy wybuchało wiele wojen. Najnowsze ustalenia wydają się być sensacyjne, poznajmy je.

W dokumentach źródłowych Polska w historii Europy pojawia się jak cukierek odwinięty z papierka, nagle na ziemi bagien, nieprzebytych lasów pojawia się ukształtowane państwo średniowieczne, potrafiące dyktować warunki sąsiadom, skąd się wzięła.

To, że nasza ziemia nie była pustynią kulturalną świadczy dokument określany jako Geograf Bawarski, z roku 845. Jest to dokument szpiegowski wyliczający ludy zamieszkujące naszą ziemię oraz liczbę grodów posiadanych przez każdy z ludów. Kolejnym dokumentem mówiącym, że nasza ziemia nie była niezorganizowanymi terenami jest „Żywot św. Metodego – Legenda Panońska” opisujący chrystianizację Słowian przez Cyryla i Metodego. Ale o Piastach nie wiemy nic. Geograf Bawarski nie wymienia Polan w miejscu, w którym chcielibyśmy ich widzieć, czyli w dzisiejszej Wielkopolsce. Legenda Panońska mówi o silnym państwie, tyle że w Małopolsce. Żyjący na przełomie XI/XII w pierwszy kronikarz, Gall Anonim, wymienia przodków Mieszka I Piasta Kołodzieja, Siemiowyta, Lestka i Siemomysła, legenda o Popielu wspomina o odsunięciu od władzy wcześniejszego władcę tych ziem, Popiela.

KIM JEDNAK BYLI PIASTOWIE?

Powstały trzy główne teorie, z pewnymi wariantami. Piastowie, to władcy wywodzący się z ludności miejscowej, o czym ma świadczyć legenda o Popielu i kronika Galla Anonima, druga, to że Piastowie to władcy przybyli na te tereny którzy podporządkowali sobie ludność miejscową. Tu mamy dwa warianty, albo to byli przybysze spod Kijowa, i mogli to być wikingowie, którzy utworzyli Ruś pod władaniem Ruryka i jego potomków, ew. przepędzeniu przez Waręgów władcy Kijowa, czy też niezależny oddział Wikingów który pobił Popiela i podporządkował sobie dużą część naszych ziem. Trzecią, najmłodszą teorią jest teoria, że Piastowie, to boczna linia władców państwa Wielkomorawskiego. Tak więc nie wiemy nic…

POWSTANIE PAŃSTWA PIASTÓW

W szkole, w legendzie o orlim gnieździe jako pierwszą stolicę, a więc główną siedzibę Piastów wskazano Gniezno. Badania dendrologiczne wykazały, że jest to dość późny gród powstały zimą roku 940 lub wczesną wiosną 941 roku [źródło: prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec – dendrolog], czyli prawdopodobnie już za życia Mieszka. Wcześniej w tym miejscu znajdowała się tylko przedchrześcijańska świątynia, na której dziś usadowiona jest Katedra Gnieźnieńska.

Również podporządkowywanie ziem Piastom nie odbywało się, jak to nas w szkole uczono poprzez dołączanie kolejnych grodów do tworzonego państwa a brutalny podbój. W początkach X wielu w Wielkopolsce istniało ok. 90 grodów do czasów mieszka zachowało się tylko kilkanaście. Świadczy to o tym jak krwawe był jednoczenie tych ziem pod berłem Piastów. Ślady zniszczeń grodów wskazują, że po 920 roku jakaś zbrojna grupa kolejno podbijała i podporządkowywała sobie kolejne grody plemienne. Ludność ze zniszczonych grodów przesiedlano na tereny wysoczyzny gnieźnieńskiej, jako przymusową siłę roboczą.

Chcąc przyjąć teorię autochtonicznego pochodzenia Piastów potrzebne jest wskazanie miejsca, które byłoby silnym grodem, i w IX wieki stale się rozwijało. Takim grodem mógłby być Giecz, nie zniszczony przez Piastów w IX w. jednak został on zniszczony w czasie najazdu Brzetysława w roku 1038. Zgodnie z zapisem Galla Anonima był to silny gród w którym Piastowie utrzymywali oddziały porównywalne z Poznaniem, Gnieznem i Włocławkiem. Lecz dlaczego Piastowie, Kazimierz Mnich i jego następcy nie odbudowaliby grodu rodowego?

Innym kandydatem mógłby być Kalisz, który prawdopodobnie został uwidoczniony na mapach Ptolemeusza (II w.) Jednak jednoznacznych dowodów na to, że to właśnie ten gród był siedzibą Piastów, nie mamy.

CZY SŁOWIANIE PRZYBYLI DO EUROPY OK. V WIEKU PRZEPĘDZAJĄC Z NIEJ WCZEŚNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW – GERMANÓW?

To teoria za którą i przeciw której życie oddało wielu ludzi. Na tej teorii zbudowano wielowiekową teorię odbijania z rąk Słowiańskich ziemi wydartej Germanom. Na bazie tej teorii podbito Słowian Zachodnich, toczyły się wielokrotne wojny, z II wojną światową jako najbardziej ludobójczą na czele.

Co o tym wiemy? Wiemy, że nie było takiego ludu jak Germanie, jest to tylko określenie rzymskie dla ludów zamieszkujących na północ od granic Cesarstwa . Badania genetyczne wykazały, że Germanie to mieszanka Celtów, Słowian i ludów nordyckich, które w źródłach zachodnich określa się proto-germanami. Tylko, że liczba tych protogermanów w genach dzisiejszych Niemców mieści się w granicach 10 – 18%, gdzie wyższe wartości uzyskujemy na północnych terenach Niemczech, czyli w pobliżu Skandynawii. Tam tych proto-germanów mamy: Dania 34%, Norwegia 31.5%, Szwecja 37%. Słowianie mogli wyprzeć Celtów, gdyż ślady bytowania Celtów na naszych ziemiach znajdujemy, lecz nie Germanów.

Badania nad haplogrupą R1a1a7 wykazują, że ta podgrupa słowiańska powstała na naszej ziemi ok. 11 tysięcy lat temu, a więc, czy Słowianie to autochtoni, rozumiani jako lud przybyły na te ziemie po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia? Nie zostało to jednoznacznie udowodnione.

Dlatego naukowcy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz PAN, podjęli bardzo ciekawe przekrojowe i wielodyscyplinarne badania mające ustalić kim byli Piastowie, a co więcej, czy Słowianie przybyli na te ziemie między I w.n.e. a powstaniem państwa polskiego. W ramach tych drugich badań, badaniom genetycznym mają być poddane pochówki sprzed 2000 lat i pochówki z czasów Mieszka. Porównanie haplogrup chromosomu Y, przekazywanego po linii męskiej, tych dwóch grup badanych pozwoli nam odpowiedzieć, czy nastąpiła znacząca wymiana ludności, co by świadczyło o pojawieniu się Słowian w okresie między I a V w.n.e. Albo przesunęłoby czas bytowania Słowian na tych ziemiach przynajmniej do początków naszej ery.

Co więcej, do badań będzie brany materiał genetyczny z pochówków różnych warstw społecznych. Od pochówków skromnych, ludzi prostych po pochówki bogate, wskazujące, że dany człowiek należał do elit ówczesnych czasów. To pozwoli ocenić, czy nie była sytuacja, w której Słowianie to nieznaczący lud, który podbił ludność miejscową stając się elitą społeczeństwa, jak miało to miejsce na Węgrzech, gdzie stosunkowo niewielka grupa ludów stepowych (Ugro-Finów) podbiła ludność słowiańską, dając im język, a nie zapisując się w zapisie genetycznym.

PIASTOWIE

Z badaniem DNA Piastów jest wiele problemów. Jak wiemy szczątków Mieszka, Bolesława Chrobrego nie mamy, są późniejsi ich potomkowie. Znamy ok. 300 historycznych miejsc pochówków Piastów, ale do wielu dostęp badaczy jest utrudniony. Czy to brak zgody przedstawicieli Kościoła, jak w przypadku biskupa Płockiego, który nie wyraził zgody na otwarcie grobów znajdujących się w podziemiach katedry. Trudnodostępne są krypty na Wawelu, gdzie spoczywają Łokietek i Kazimierz Wielki. Badania w krypcie św. Jadwigi w Brzesku znowu wykazały, że kości tam są wymieszane, w jednej z trumien znaleziono np. 3 kości piszczelowe. To efekt wielokrotnego otwierania tych trumien, czy to przez wojska armii pruskiej w roku 1741,, czy tez przez włamywaczy poszukujących skarbów co w tej krypcie miało miejsce w latach 80 ubiegłego wieku. W niektórych przypadkach naukowcy odkrywają, że są sarkofagi, ale w nich nie znajdują się szczątki piastowskie a szczątku później pochowanych tam zakonników.

Pobrano m. in próbki z domniemanego pochówku Władysława Laskonogiego, pobrano też próbki kości ostatnich Piastów mazowieckich z krypty w Katedrze Warszawskiej. W tym przypadku znamy wynik Janusza, ostatniego piasta mazowieckiego. Nosił on haplogrupę charakterystyczną dla Celtów R1b1. Czyli w zasadzie nadal nie wiemy nic. Bo po pierwsze jest to człowiek żyjący w XVI w. Nigdy nie można założyć, że wszystkie żony królewskie były wierne swym mężom. Po drugie jak wiemy Celtowie zamieszkiwali nasze ziemie, czyli nawet jeśli na skutek walk się wynieśli, to materiał genetyczny mógł pozostać wśród ludności, czyli Piastowie mogą być rodem autochtonicznym. Zgodnie z badaniami na terenie Polski żyje 12,5 % potomków Celtów, czyli porównywalnie z proto-germanami w Niemczech.

Wydaje mi się, że badania te są obiecujące, choć interpretacja wyników może okazać się bardzo dziwna. W artykule zamieszczonym w Do Rzeczy, mówiącym o wynikach badania dla Janusza, ostatniego Piasta mazowieckiego iż jest to grupa charakterystyczna dla German lub Celtów. Jest to grupa charakterystyczna tylko i wyłącznie dla Celtów. Proto-germani, to haplogrupa I1 – proto-germanie i I2b, proto-celto-germanie.

Autorstwo tekstu i zdjęcia: Zawisza Niebieski
Źródło: NEon24.pl

BIBLIOGRAFIA

1. Wyniki badań dotyczących ostatnich Piastów Mazowieckich podałem na podstawie: https://dorzeczy.pl/27333/Badania-DNA-szczatkow-ksiazat-mazowieckich-wskazaly-mozliwe-pochodzenie-Piastow.html

2. Procentową liczbę nosicieli poszczególnych haplogrup chromosomu Y podaję za: http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

3. Pisząc ten tekst znana mi była treść, w mojej ocenie bardzo wartościowego filmu „Polska Historia – Tajemnice początków Piastów (ukryte gniazdo)” do obejrzenia którego zachęcam: https://www.youtube.com/watch?v=FgB200lpYMs

4. O podjętych badaniach można przeczytać: http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/a/badania-dna-historie-piastow-moga-wywrocic-do-gory-nogami,9481669/


TAGI: , , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

8 komentarzy

 1. Wędrowny 08.05.2017 13:32

  Podobno po ustąpieniu lądolodu a nawet podczas epoki lodowcowej Europę zamieszkiwały ludy, które nie miały nic wspólnego ani ze Słowianami, ani z Celtami, ani z Germanami i większością późniejszych ludów europejskich, które przywędrowały ze wschodu i bliskiego wschodu i wyrżnęły w pień prawdziwych europejskich autochtonów zamieszkujących Europę od setek tysięcy a może nawet milionów lat. Podobny scenariusz miał zresztą miejsce w wielu regionach świata, chociażby w Australii, obu Amerykach.
  Przedstawiciele prastarych ludów Europy również byli grupami przybyszów najprawdopodobniej z Afryki, gdzie pewnie doszło do “zaszczepienia” człekopodobnego zwierzęcia i powstał tzw. homo sapiens i zaczęła się cała ta wielka tragedia ludzkiej cywilizacji.

 2. Zawisza Niebieski 08.05.2017 19:48

  @Wędrowny:
  Bez przesady z tym wyrzynaniem 🙂 Na wyrzynanie nie mieli technicznej możliwości, kultury przedneolityczne czyli łowieckie pojawiają się 10-11 tys lat p.n.e, Ziemie nasze przez długi czas były ziemiami bagiennymi, odprowadzenie tej ilości wody, którą naniósł lodowiec musiało trwać. O ilości tej wody, świadczą głębokie doliny rzek polodowcowych. Przy niedostępności terenów raczej należy to widzieć jako nakładanie sie kolejnych kultur, czyli autochtonka zapałałamiłością do przybysza, lub autochton miłością do przybyszki, stąd dzisiejsi Polacy noszą w sobie geny tych, którzy przybyli tu gdy jeszcze był lodowiec. Zgodnie z naszą dzisiejsza wiedzą wszyscy wywodzimy się z Afryki, zaś nasza kultura swe korzenie ma w Złotym Półksiężycu i dotarła na nasze ziemie zupełnie bez związku z chrześcijaństwem.Co do zaszczepienia, to kto miałby zaszczepić? UFO?
  Żydzi wyliczają swoją cywilizację na ok. 6 tys lat, czyli neolit w Złotym Półksiężycu. Obecność ludzi na naszych terenach to grubo ponad 10 tys lat. Czyli zanim Bóg stworzył Adama i Ewę, ludzie żyli na naszych ziemiach od dobrych 4 tys lat.

 3. robi1906 09.05.2017 09:10

  Zawiszo,
  opanuj się trochę z tym “wikingowaniem”, przynajmniej od ciebie mogę wymagać byś nie był taki “trendy”, i że każdego skandynawa nie będziesz nazywał w ten sposób.

  Moim zdaniem Nestor “trochę” nakłamał z Nordykami u władzy na Rusi, dlaczego tak sądzę, z powodu błędu logicznego.
  Pisze on,
  że rody rusińskie nie mogły się dogadać, waśń goniła waśń, niezgoda niszczyła Ruś, i nagle pomysł zmieńmy to, niech rządzi nami obcy, w efekcie nastaje powszechna miłość i zgoda.

  Tak to zostało mniej więcej napisane, i widzisz w tym całym stwierdzeniu jest fałsz, bo okazuje się że jednak mogli się dogadać.
  Ściągając obcego wodza, potrafili się pogodzić i dojść do porozumienia, i dlatego uznaję to za fałszywkę.
  Są jeszcze dwa powody by odrzucać wersje “wikingów” u władzy u nas i na Rusi.

  Pierwszy, były ludy które napadały na wybrzeże m.Czarnego płynąc tam przez tereny Chazarii, ale sagi wikińskie nic o tym nie mówią, nie chwalą się tym (przynajmniej ja o tym nie wiem), a z drugiej strony kronikarze z Bagdadu notują takie napaści ludów z północy.

  Druga sprawa, Wulfstan, płynie z Danii 7 dni i nocy mijąjąc słowiańskie tereny, żaden z żeglarzy nie chwali sie mu, że jedny z tych ludów rządzi “ich” człowiek.
  Tutaj także nawiąże do Truso (bowiem że to miasto było “wikińskie” pisze już nie tylko internet, ale pisze się to nawet w książkach historyków),
  żaden również z żeglarzy nie chwali się tym, że w tym ludnym i wojowniczym kraju, nabogatszy port czyli właśnie to Truso, należy do nich.
  Tacyt (bodajże jak mnie pamięć nie myli) napisał
  “najmniejsza figurynka z bursztynu, warta jest tyle co żywy człowiek”,
  piszę to żeby wiedzieć o jakich bogactwach mówimy.

  W sumie tylko z tych powodów, odrzuciłbym wersje “obcych” tworzących nasze państwa.

  Moim zdaniem piastowie byli lokalnymi wodzami, dogadali się z Niemcami (jak ich teraz nazywamy), rodzielili strefy wpływów (stąd niejasności przy Cedyni), dzieki pomocy piastowie mogli podbić sąsiednie kraje słowiańskie (piszę kraje bo ten sam Nestor pisze o napaści Rusinów na państwo Lechii i zagarnięcie Przemyśla i okolic, tu Nestorowi wierzę, bo rusini ciągle nazywają na lechitami),
  a za to Niemcy otrzymali wolną ręke w podbijaniu Obodrytów i innych.

  Jak już to wcześniej napisałem, piastowie to zdrajcy i zaprzańcy a nie budowniczowie państwowości.

 4. Zawisza Niebieski 09.05.2017 16:00

  @robi1906
  Wiking to wyprawa rozbójnicza. Nie ma czegoś takiego jak naród wikingów. Badania genetyczne Rurykowiczów wykazały, że Ruryk był Finem lub Estończykiem. Jedna z teorii miejsce rodowe Rurykowiczów znajduje się na terenie Szwecji.

  Jeśli chodzi do Nestora, to wiarygodność jego jest na poziomie wiarygodności naszego Galla Anonima. Musimy pamiętać, że tworzyli oni ku chwale rodu panującego, stąd na pewne rzeczy trzeba przymrużyć oko, mówiąc o ich wiarygodności, bo zadaniem tekstu było wykazanie wspaniałości rodu rządzącego.

  Co do ceny bursztynu to trzeba pamiętać, że cenę kształtowała podaż. Zupełnie inną cenę miała, gdy mieszkaniec obszaru Bałtyku sprzedawał go kupcowi a inna była,gdy on sprzedawał go w Rzymie.

  Nie byłbym taki pewien, że Piastowie byli rodzimymi władcami, a nie najeźdźcą podbijającym tereny, zgodzę się, że byli to zdrajcy i zaprzańcy, ale byli również budowniczymi państwa średniowiecznego, które stało się naszym dzisiejszym krajem.

 5. robi1906 10.05.2017 07:47

  Zawiszo,
  sprawa z Normanami, być może jeden z nich wżenił się do jakiegoś rodu?,
  ale tak jak to przedstawił Nestor, czy jakichś fakt podbicia i rządzenia “twardą ręką” odrzucam, nie ma na to żadnych niezbitych dowodów,
  dodatkowo powtórzę, żadna z sag, nie chwali się tym że jeden z ich rodu podbił jakieś ludy słowiańskie, czy to nasze czy ruskie.

  Jantar, oczywiście że miał różną cenę, ale był to zawsze towar zbytku i luksusu.

  No i na koniec Piasty, dlaczego uważasz że bez ich udziału nie powstało by państwo jednoczące nasze ludy, a nawet jakby było kilka mniejszych, to co w tym złego?.
  Tysiąc lat temu odbywało się to samo co widzimy teraz. Jedna zjednoczona Europa mordująca opornych, nic nowego.
  Czy to dzięki Piastom istniejemy i mamy państwowość?,
  ja takiej pewności nie mam.

 6. Wędrowny 10.05.2017 12:22

  Zawisza,
  No musiała być chyba jakaś ingerencja w zwierzę (bo czy można to wytłumaczyć jedynie naturalną mutacją?), żeby powstał tak obcy i odmienny względem niego i w ogóle całej przyrody gatunek: człowiek. A wyświechtane pojęcie UFO to jest chyba wielkie uproszczenie wynikające po prostu z naszej niewiedzy.

 7. Zawisza Niebieski 10.05.2017 16:45

  @robi1906
  Popatrzmy na inne jednostki państwowe wśród Słowian i Bałtów.
  Najpierw na Słowian Zachodnich, stworzyli wszakże związki Wieletów i Obodrzyców, jednak nie mieli wyraźnych przywódców, łatwo było ich skłócać przeciw sobie, zostali ostatecznie podbici i zgermanizowani.
  Bałtowie, Prusowie, Jadźwingowie, również nie mieli wyraźnego przywódcy. Litwini – Gedymin, czyli tu występuje wyraźny władca. Tak samo Rusowie, Rurykowicze. Tylko państwa które miały wyraźnego przywódcę który podporządkował sobie lokalne ludy, najczęściej siłą i przyjęli chrześcijaństwo miały szansę w ówczesnym czasie na przetrwanie bez utraty tożsamości.

 8. robi1906 11.05.2017 11:53

  Zawiszo,
  oczywiście masz rację,
  ale zwróć uwagę, że tworzenie państwa a ingerencja w celu jego zniszczenia,
  to dwie różne sprawy niemające ze sobą nic wspólnego.
  Każde państwo można zniszczyć, nieważne jak by było wielkie czy jaki naród je stworzył, czy w jakim stylu jest rządzone.
  Popatrz jakim wyjątkiem jest w takim razie Szwajcaria, można powiedzieć wyjątek potwierdzający regułę,
  istnieje?, istnieje i to jeszcz jak istnieje,
  ale zostawmy dyskusję o tej Szwajcarii na rozie na bok.
  Nigdzie nie jest powiedziane że Piastowie byliby jedynymi ludzmi, którzy mogliby polskimi słowianami rządzić,
  więc takie sądy o Piastach jako o jedynych twórcach polskiej państwowości są jedynie teoriami i budowanie na tym “pewnika”, jest pewnym rodzajem manipulacji.

  Skończmy na razie z tym tematem, bo ja w tym temacie niczego nowego nie wymyślę,
  czekam na następny artykuł.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.