Na co biurokracja marnuje nasze pieniądze

Opublikowano: 11.08.2016 | Kategorie: Gospodarka, Kultura i sport, Publicystyka

Liczba wyświetleń: 509

„Imperium Marnotrawstwa” Leszka Szymowskiego to niezwykle ważna i wstrząsająca książka publicysty Najwyższego Czasu. Lektura publikacji wydanej przez wydawnictwo Penelopa powoduje stan negatywnego pobudzenia emocjonalnego czytelnika, wzbudza pierwotną żądze mordu na biurokratach. Szczególnie u tych z czytelników który haruje za nędzna grosze, i są świadomi wysokości płaconych podatków.

Książka Szymowskiego wielokrotnie czytelnikowi otwiera oczy na rzeczywistość społeczną i gospodarczą Polski, pokazując mechanizmy które odpowiadają za biedę w Polsce. Autor bardzo czytelnie i przystępnie opisuje system wyzysku. „Imperium Marnotrastwa” ukazuje przerażająco prawdziwy obraz Polski, niegospodarności i nieuczciwości rządzących, współuczestniczącej w haniebnym procederze opozycji, bezwolnego i ogłupiałego społeczeństwa które daje się wykorzystywać. Książka publicysty Najwyższego Czasu jest jednym wielkim aktem oskarżenia, wstrząsającym opisem upadku rzeczpospolitej. Aktem oskarżenia który od lat powinien być podnoszony przez opozycje (nie jest bo opozycja zdaje się być zainteresowana partycypowaniem w patologii).

Zdaniem autora polscy politycy osiągnęli perfekcje w sztuce marnowania pieniędzy podatników (pochodzących z rozbudowanego systemu dość dokładnie i przystępnie opisanego przez Szymowskiego). Politycy sami tworzyli problemy, by pod pretekstem ich rozwiązywania nakładać coraz większe podatki i ograniczać swobodę gospodarczą.

Ograniczenie wolności gospodarczej w Unii Europejskiej (w tym i w Polsce), według autora, doprowadziło do olbrzymich kosztów utraconych szans. Europejczycy utracili olbrzymie dochody (jakie by osiągali gdyby Unia Europejska nie krępowała im rąk). Współcześnie, wbrew europejskiej tradycji, Europejczycy stali się niewolnikami euro biurokratów, ofiarami wyzysku i inwigilacji.

W Unii Europejskiej nikt nie może być pewny swego losu. „W Niemczech wprowadzono zapis, iż, emeryta można decyzją administracyjną posłać przymusowo do domu starców, a jego majątek przekazać na własność skarbu państwa”.

Zdaniem Szymowskiego na przynależności do Unii Europejskiej Polska nic nie zyskała, a tylko straciła. Polska co roku wpłacała do kasy Unii Europejskiej 35 000 000 000 złotych. Wkład własny Polski w projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej wynosi 45 000 000 000 złotych. Koszty zatrudnienia urzędników do obsługi współfinansowania z Unii Europejskiej to kolejne 6.000.000.000 złotych z budżetu Polski. W sumie przynależność Polski do Unii Europejskiej kosztowała polskiego podatnika 86 000 000 000 złotych. W ramach dopłat z Unii Europejskiej Polska otrzymuje co roku 45 miliardów złotych (w rzeczywistości dużo mniej). Czyli co roku Polacy za uczestnictwo w Unii Europejskiej płacili 51.000.000.000 złotych. Pieniądze polskich podatników euro urzędnicy rozdysponowują według nie znanych ogólnie zasad. Środków tych Polacy nie mogą wydać na to co jest potrzebne krajowi, tylko muszą wydawać zgodnie z widzimisię euro biurokratów. Widzimisię euro biurokratów często nie ma uzasadnienia ani gospodarczego, ani społecznego. Duża część środków z Unii Europejskiej jest marnowana na propagandę.

Czytelnicy „Imperium Marnotrawstwa” z lektury dowiedzą się że: środki związane z Unią Europejską wydano często na niepotrzebne inwestycje które będą przez lata generować same straty. Skalę strat jakie będą musieli przez lata ponosić Polacy z tytułu integracji z Unią Europejską najlepiej obrazuje fakt że tylko jeden z wybudowanych basenów w małym polskim mieście będzie przynosił rocznie aż 35 milionów złotych straty. Stadion Narodowy na jaki już wydano prawie 2 miliardy złotych będzie co roku przynosił 200 milionów strat. Warto też pamiętać że Unia Europejska może zażądać zwrotu już wydanych środków (np. kiedy kościół katolicki odmówi udostępnia kościoła wyremontowanego z środków unijnych na ślub pederastów będzie musiał zwrócić otrzymane dotacje). Dodatkowo przepisy unijne zmieniają się w trakcie inwestycji, po jej zakończeniu inwestor może nie otrzymać zwrotu poniesionych kosztów bo nie spełnia nowych euro norm (umożliwia to szybkie doprowadzanie przedsiębiorców do bankructwa).

Zdaniem Leszka Szymowskiego jedynymi skutkiem przynależności do Unii Europejskiej dla Polski jest wzrost biurokracji, marnowanie pieniędzy podatników, wprowadzanie w Polsce szkodliwych euro przepisów. W wyniku wprowadzenia euro przepisów: zlikwidowano wbrew polskim obywatelom karę śmierci, wprowadzono gigantyczne podatki (40% akcyza w paliwie), zakazano sprzedaży żarówek i nakazano używanie toksycznych i energochłonnych „żarówek energooszczędnych” (likwidując konsumentom możliwość zakupu takich dóbr i usług jakie potrzebują), wprowadzono kosztowną certyfikacje dóbr i usług (co skutecznie uniemożliwiło produkcji wielu ziołowych lekarstw), zakazano hodowli bez zezwolenia zwierząt na żywność.

Euro przepisy skutecznie oduczyły ludzi przedsiębiorczości i wyuczyły cwaniactwa. Unia Europejska współfinansuje nie te projekty które są ludziom potrzebne, ale te które są umotywowane zgodnie z euro normami.

Jednym z przejawów odebrania obywatelom wolności na które zwrócił autor uwagę w swojej książce jest prawo budowlane. Właściciel nie może bez zgody urzędników nic wybudować na swojej działce. Taka zależność zbyt często prowadzi do korupcji. Patologiczną sytuacje zlikwidowało by jednoznaczne stwierdzenie jakich praw sąsiadów inwestor nie może ograniczać. Innym są lichwiarskie horrendalnie wysoko oprocentowane kredyty bankowe (z których obywatele muszą korzystać bo zostali okradzeni podatkami i barierami w dostępie do rynku przez państwo). Na pasożytowaniu na kredytobiorcach korzystają postkomuniści którzy przejęli po 1989 między innymi sektor bankowy.

Leszek Szymowski w swej pracy twierdzi że zatrudnienie setek tysięcy urzędników w III RP generuje olbrzymie koszty. Koszty zatrudnienia, koszty sprzętu. Od 1989 roku do 2011 liczba urzędników wzrosła z 138.000 do 700.000. Podatnicy na pensje urzędników wydają rocznie 30 000 000 000 złotych. Dodatkowo podatnicy ponoszą koszty funkcjonowania urzędów i koszty podjętych decyzji. Dodatkowym kosztem jest utrzymanie 50.000 radnych samorządowych. Kancelaria prezydenta rocznie wydaje 172 miliony złotych, jest to więcej niż utrzymanie dworu królowej angielskiej (166 milionów złotych). Miasto Warszawa zatrudnia 1500 urzędników, na ich utrzymanie podatnicy wydają 600 milionów złotych (w tym 49 milionów przeznaczanych jest na premie). Wysokie koszty utrzymania warszawskiej biurokracji pokrywane są z coraz wyższych podatków lokalnych (podwyżka cen biletów przyniosła 50 milionów złotych – czyli tyle ile premie dla urzędników). W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zatrudnionych jest 700 pracowników. W 2006 roku wyjechali oni na 745 zagranicznych delegacji służbowych, co kosztowało podatników 1.315.000 złotych. Równie ogromna jest skala wyjazdów zagranicznych i w innych ministerstwach.

Z pieniędzy podatników utrzymywanych jest też 49 000 pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze te są marnowane, zdaniem Szymowskiego, pomimo że można o wiele taniej zapewnić pomoc osobom starszym. W Kanadzie nie ma składek emerytalnych, państwo z podatków finansuje każdemu minimalną emeryturę pozwalająca na przeżycie (w wysokości 2100 złotych – ceny w Kanadzie są niższe niż w Polsce). System kanadyjski zatrudnia do obsługi emerytów 40 osób. W Polsce władza odbiera podatnikom na emerytury olbrzymią część dochodów a po latach emeryci nic z tego nie mają. Pomimo poboru olbrzymich składek władza z pieniędzy podatników przekazuje co roku 80 miliardów na funkcjonowanie ZUS (pieniądze te idą na biurokracje nie na świadczenia). Koszty Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynoszą rocznie ponad 16 miliardów złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia kosztuje podatników rocznie 59 miliardów złotych (pieniądze podatników wydawane są na 107 służbowych samochodów i na wynajem – 11 milionów). System ochrony zdrowia to też 600 urzędników ministerstwa, zakupy droższych i gorszych zagranicznych odpowiedników tańszych i lepszych polskich preparatów. Co roku w źle zarządzane szpitale wpompowywane jest 68 miliardów złotych. Politycy planują dodatkowe nowe transfery pieniędzy podatników do kieszeni prywatnych np. poprzez procedury in vitro, nowe kampanie społeczne.

Zdaniem Leszka Szymowskiego zatrudniająca 12 000 urzędników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa posiada 515 luksusowych aut, ZUS 300 a Ministerstwo Obrony Narodowej 100. Ani Centrum Informacyjne Rządu ani główny Urząd Statystyczny nie wiedzą iloma samochodami dysponuje cała administracja. Dla porównania rząd Wielkiej Brytanii ma 59 samochodów służbowych. Normą w krajach zachodnich jest to że nawet ministrowie korzystają z transportu publicznego.

Ogromne są też koszty utrzymania siedzib (zazwyczaj o gigantycznej powierzchni, często wynajmowanej) i ich wyposażenia (urzędnicy często wyposażeni są w służbowe telefony i laptopy). ZUS na siedziby wydał od 2000 do 2011 roku 1 1000 000 000 złotych. Ministerstwo Finansów dysponuje 1379 budynkami.

Praktyką jest też, zdaniem Szymowskiego, przepłacanie przez urzędy za usługi. Za usługi informatyczne Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa zapłaciła jednej z wiodących firm na rynku 420 000 000 złotych, chociaż usługi te warte były 8 milionów. Ponieważ zakupione systemy nie działały na ich modernizacje wydano kolejne 126 milionów.

Urzędy pomimo że posiadają działy prawne nagminnie kupują usługi prawne na rynku. Pieniądze hojnie wydawane są na szkolenia i ekspertyzy. Zakupy dokonywane są bez procedury przetargowej lub w ustawionych przetargach.

Patologie dotyczą wszystkich środowisk które w danym momencie dzierżą władzę (co szczegółowo opisał autor „Imperium marnotrawstwa”). Adam Glapiński współpracownik Kaczyńskiego za fikcyjne doradztwo Rzeczpospolitej dostał 102 000 złotych. W PKN Orlen, telewizji publicznej i jednej z spółek skarbu państwa, zatrudniono krewnego prezydenta Kaczyńskiego Jana Marie Tomaszewskiego. W 2007 roku Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa zatrudniła Beatę Gosiewską żonę Przemysława Gosiewskiego ówczesnego przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zatrudniła Arkadiusza Suski krewnego posła PIS Marka Suski. W KRUS zatrudnione są rodziny polityków PSL i PO. Politycznym łupem dla polityków są posady w 70 przedsiębiorstwach państwowych, 80 spółkach skarbu państwa, 484 jednoosobowych spółkach skarbu państwa. Posady państwowe stały się intratnymi synekurami dla funkcjonariuszy bezpieki, PZPR i nowej władzy, oraz dla ich rodzin.

Podatnicy finansują też 11 służb zajmujących się działaniami specjalnym (w tym Służbę Wywiadu Wojskowego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledcze, komórki specjalne Policji i Żandarmerii Wojskowej, Służbę Celną, Centrum Antyterrorystyczne podległe ABW). Niemcy mają 4 służby, Dania 1, Izrael 3, Francja 2. Żadna z państwowych służb nie ściga niegospodarności państwa.

Budową dróg w Polsce zarządza 30 000 urzędników. W 1953 (kiedy nie istniały jeszcze w biurokracji komputery i internet) nowy prezydent USA Eisenhower wybudował gigantyczną ogólnoamerykańską sieć autostrad zatrudniając 50 urzędników. W armii USA Eisenhower zwolnił 90% urzędników i zaoszczędzone pieniądze wydał na zakup nowego uzbrojenia. Kolejnym przykładem destruktywnego wpływu biurokracji jest PKP, do której rocznie podatnicy dopłacają 3 miliardy złotych.

Zdaniem Leszka Szymowskiego kosztowne działania państwa nie przynoszą żadnych efektów (zarabiają na nich tylko agencje reklamowe). Na walkę z alkoholizmem w Polsce wydaje się rocznie 530 milionów złotych. Pieniądze te idą na zatrudnienie 16 500 członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 2000 pracowników gmin zatrudnionych do walki z alkoholizmem, pracowników 3000 punktów konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi. Pieniądze marnotrawione są też na utrzymanie izb wytrzeźwień. Podobnie kosztowna walka prowadzona jest z narkomanią, nikotynizmem i ksenofobią.

Za niegospodarność żaden z urzędników nie poniósł odpowiedzialności. Państwo musiało wypłacać ogromne odszkodowania za sprzeczne z prawem decyzje urzędników. Urzędnicy odpowiedzialni za nałożenie na Polskę przez Unie Europejską kar dalej pracują i są nagradzani. Pieniądze podatników są transferowane z budżetu do prywatnych kieszeni (co dokładnie w swej książce Leszek Szymowski opisuje). Tylko jedna prezydent Warszawy przekazała ITI (koncernowi medialnemu do którego należy TVN) na stadion Legii 450 milionów złotych. Innym sposobem transferu są nie mające uzasadnienia reklamy zamawiane przez biurokracje w zaprzyjaźnionych mediach.

Niegospodarność przedsiębiorstw publicznych, według Szymowskiego, widać doskonale w sektorze pocztowym. Monopolista państwowy Poczta Polska stara się zniszczyć prywatną konkurencje (w Polsce powstało już 246 operatorów pocztowych którzy przejęli 55% rynku) zamiast zwiększyć swoją efektywność zaprzestając wydawania pieniędzy na zagraniczne delegacje, 7200 telefonów służbowych, 26 ośrodków szkolno-wypoczynkowych, 2252 mieszkania służbowe.

Nadmiar przepisów i biurokracji jest niszczy życie społeczne, oraz umożliwia ludziom nieuczciwym osiąganie nie nienależnym im zysków. Autor „Imperium marnotrawstwa” ratunek dla Polski widzi w wolnym rynku (systemie promującym: rzetelnych, uczciwych i kreatywnych), oraz w uproszczeniu przepisów. „Zaprzestanie gigantycznego marnotrawstwa rozwiązało by większość problemów gospodarczych Polski”. Niestety marnotrawstwo to jest w interesie 700 000 urzędników i ich rodzin, przedsiębiorców czerpiących zyski z marnowania pieniędzy podatników (w tym i doradców podatkowych). Niemniej upadek patologicznego systemu jest w Polsce nieunikniony. „Głupie ustroje upadały nie dla tego, że były głupie, lecz dlatego że zbankrutowały”.

Autor: Jan Bodakowski
Źródło: Bibuła

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Zostań pierwszą osobą, która oceni ten wpis!
Loading...

TAGI: , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

27
Dodaj komentarz

Chcesz skomentować? Zaloguj się!
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
norbo
Użytkownik

A czym roznia sie srodki marnowane na unijna czy panstwowa propagande od srodkow przeznaczanych na reklame i promocje trzecioswiatowych produktow sprzedawanych pod znanymi markami? Czy przypadkiem nie jest tak, ze biurokracja jest paradoksalnie najskuteczniejsza metoda redystrybucji dochodu? – przeciez 700 tys. urzednikow to ogromna rzesza konsumentow, ktora niejako oknem skradla kawalek tortu ale rozsiewa okruchy pozwalajace przezyc wielu…

JanuszNit
Użytkownik
JanuszNit

Norbo, ale skąd oni to biorą, ten tort? Gdyby przejadali swoje, czy dobrowolne darowizny to byłoby jak piszesz, super i te okruszki by jeszcze kogoś pożywiły. Ale to pieniądze ściągnięte od potrzebujących, a ci sami wydaliby je lepiej i to by ruszało rynek. A tak zostają okruchy… i propaganda, że wszyscy korzystamy… .

norbo
Użytkownik

@JanuszNit, ten tort wypiekany jest przez cale spoleczenstwo z racji tego, ze produkcja zawsze jest procesem spolecznym. Jednak tylko niewielka czesc spoleczenstwa ma prawo do udzialu w posiku – jedza tylko grube tluste kapitalistyczne swinie, to co zostawia, nedzne okruszki musza wystarczyc dla calej reszty… System administracyjny jako taki zawsze stara sie skubnac cos jeszcze ze stolu rozsiewajac przy tym wiecej okruchow, po prostu gdyby nie bezczelna lapa urzednika to swinia zezarlaby jeszcze wiecej…

norbo
Użytkownik

Moze inaczej, glupie pytanie – skoro biurokracja jest takim zlem przeszkadzajacym w rozwoju to dlaczego to zlo jest nieodlacznym elementem dobrobytu? Dlaczego tam gdzie nie ma rozbujalej administracji nie ma dobrobytu?

ManiekII
Użytkownik
ManiekII

Najbardziej biurokrację uwielbiali Grecy, mieli nawet urząd do osuszania nieistniejącego jeziora! stosunek ilości nauczycieli do uczniów dwukrotnie większy niż w biednej Norwegii prawie cała gospodarka sterowana od górnie wielkie państwowe zakłady nie dające się sprywatyzować ludzie pracujący dla rządu byli szczęśliwi, szkoda tylko że im zabrakło tych znienawidzonych kapitalistów którzy mogliby ich utrzymywać…
A w Polsce nasz wspaniałomyślny “kominiarz” wydostanie nas z tego obłąkanego kręgu podwyższając podatki zwiększając wiek emerytalny i modernizując policję tak żeby czasem komuś nie przyszło do głowy przeprowadzać demonstrację.

norbo
Użytkownik

Tak? A czym zajmuje sie to europejskie “zdrowe spoleczenstwo”? Produkcja na wlasne potrzeby? Nie… to takie nudne przeciez… “Zdrowe spoleczenstwo” informuje, promuje, reklamuje, sprzedaje, pakuje, metkuje… produkty trzecioswiatowe… czyli jest pasozytem zyjacym kosztem biedniejszych… Jaka to roznica czy pasozytuje sie jako urzednik czy jako pseudorobotnik wykonujacy pseudoprace?

norbo
Użytkownik

Koszty, o ktorych piszesz to biurokracja, owszem… ale biurokracja prywatna – tzw. prawa do wlasnosci intelektualnej, patenty, licencje….

Pablito
Użytkownik
Pablito

Norbo, skąd teza, że gdzie jest skromna administracja, tam nie ma dobrobytu? Wiadomo, że ‘dobrobyt’ i ‘brak rozbujałej administracji’ to wartości niemierzalne, ale intuicja podpowiada mi, że jest dokładnie odwrotnie. Mieszkałem i pracowałem już w 6 krajach. Wg mnie w Polsce z dobrobytem jest najmniej nieciekawie, ale za to z biurokracją najciekawiej.

Ogólnie przykro mi, że dziele kraj z ludzmi o takich poglądach jak ty, ale co poradzić. Demokracja.

norbo
Użytkownik

@Pablito, moja intuicja podpowiada mi, ze brak rozbudowanej biurokracji w krajach Trzeciego Swiata nie bardzo sprzyja upowszechnianiu dobrobytu – z drugiej strony skoro klasa rzadzaca sklonna jest podzielic sie lupami z urzedasami to znaczy, ze jest co dzielic…

heniek_666
Użytkownik
heniek_666

Jeśli biurokrację zmniejszyć np.o 600 tyś. to 600 tyś jak by nie patrzeć wykształconych ludzi pojawi się na rynku pracy, a ponieważ pracy nie ma to o 600 tyś całego społeczeństwa będzie bezrobotnych. Nie wiem jak wygląda biurokracja w USA może jest mniejsza ale wiem, że 10% społeczeństwa nie ma dostępu do służby zdrowia – żadnego dostępu. Pozostałe 80% ma ograniczony, a służba, która jest prywatna; kombinuje tylko jak nie zapłacić z prywatnego ubezpieczenia (tak jak nasze firmy ubezpieczeniowe od OC. 98% majątku państwa przejada 2% ludzi w kraju. Ciekawe co jest lepsze.

edek
Użytkownik
edek

Ciekawy artykuł jest w ostatnim “Obywatelu” n.t. funduszy emerytalnych. Wynika z niego, że wzrost składek w funduszach jest na poziomie 3% rocznie. Polska musi płacić na obecne emerytury bo środki ze składek emerytalnych idą do funduszy emerytalnych. Zaciąga więc pożyczki na 6% rocznie. Dodatkowo istnieje ryzyko że w razie kryzysu pieniądze ulokowane przez fundusze w akcjach na giełdach przepadną. W razie bankructwa Polski (spowodowanego w dużej części właśnie “reformą” emerytalną buzka) obligacje Polski staną się bezwartościowe. A właśnie większość pieniędzy fundusze przeznaczają na obligacje.
Konkluzja jest taka, że biurokracja państwowa była by dużo bardziej racjonalna od przekazania naszych pieniędzy finansistom. Co nie oznacza, że ZUS nie można “poprawić”.
A cały czas są naciski (to już ode mnie) by fundusze mogły inwestować większy procent za granicą… Tak się stało w Chile, gdzie okradziono Chilijczyków z emerytur.

arthurking
Użytkownik
arthurking

Ciekawe czy autor owej książki bierze pod uwagę utrzymanie urzędników katolickich, którzy po podpisaniu konkordatu są opłacani z pieniędzy podatników. Wszystkich podatników. Zakładając, że wyznawcy żydowskiego Boga to około 2/3-cie obywateli polskich, którzy powinni sami finansować swój kościół, to pozostała 1/3-cia obywateli również płaci na to wbrew własnym przekonaniom, takim czy innym. Ot, taka polska demokracja :).
Pozdrowionka.

Drill
Użytkownik
Drill

Tak jak z innymi wyborami w życiu biurokracja państwowa jest wyborem mniejszego zła, odcięciem się od całkowitej anarchi. Nie oznacza to jednak by pozwolić jej się rozrosnąć do monstrualnych rozmiarów, tak jak dzisiaj w UE. Biurokrację można by tutaj porównać do wściekłego psa, którego należy trzymać na jak najkrótszym łańcuchu aby nie zniszczył całego gospodarstwa. Jednak przy i tak zminimalizowanym aparacie państwowym pozostają tzw. “okruchy ze stołu”, jednak nie można się zgodzić na zwiększenie ich ilości poprzez rozbudowę urzędów. Wtedy wychowamy społeczeństwo na potrafiących jedynie prosić i skamleć nierobów, niezdolnych do samodzielnych decyzji, które dyktuje im urząd. Na ludzi bezideowych, przekonanych, że sprawy można załatwiać jedynie za pomocą zanjomości i cwaniactwa.

Il
Użytkownik

tusk, komorowski i ich klika to sprzedajni zbrodniarze systemowi.
za sprzedaż majątku społeczeństwa Polskiego i za decyzyjne zbrodnie winni być ukarani.
…raczej samosądem społecznym bo sądy i prokuratury to ogólnie to samo g..wno żerujące na społeczeństwie.

norbo
Użytkownik

Zwolennikom gieldy papierow wartosciowych proponuje eksperyment – prosze wziac papier porobic sobie tabelki i przekladac do woli, oczywiscie mozna pisac; prosze napisac kiedy z tego zajecia wyrosnie cos nadajacego sie do jedzenia… Zwolennikom bankow proponuje eksperyment – prosze wziac papier porobic sobie tabelki i przekladac do woli, oczywiscie mozna pisac; prosze napisac kiedy z tego zajecia wyrosnie cos nadajacego sie do jedzenia… :D Podobne moge wymyslic o handlu, reklamie, marketingu….. :P

norbo
Użytkownik

A najzabawniejsze jest to, ze ja wcale nie jestem zwolennikiem wybujalej biurokracji. Po prostu stwierdzilem prosty fakt – w obecnych warunkach duzy poziom zatrudnienia w administracji publicznej pelni istotna funkcje redystrybucyjna, amen :) Ale niektorzy maja problem z prostym pomyslunkiem i ulegaja iluzji oszczedzanych rzekomo funduszach…

Abyss
Użytkownik
Il
Użytkownik
CD
Użytkownik

“Po prostu stwierdzilem prosty fakt – w obecnych warunkach duzy poziom zatrudnienia w administracji publicznej pelni istotna funkcje redystrybucyjna”
Zgoda, ale jest to najgorsza forma redystrybucji jaką można sobie wyobrazić. Dużo lepiej by było gdyby robili coś pożytecznego, dużo lepiej by było, gdyby po prostu nie robili nic. Niestety jest gorzej, tacy urzędnicy szkodzą. Przeszkadzają praktycznie na każdym kroku.

norbo
Użytkownik

Nie tylko urzednicy nic nie robia, wg definicji praca to celowe dzialanie czlowieka zmierzajace do wytworzenia dobra materialnego lub kulturalnego – tymczasem znakomita wiekszosc wspolczesnych zatrudnionych w Polsce (Europie, USA, etc.) nic nie wytwarza, oni posrednicza, handluja, metkuja, promuja… to jest fakt, sprobujcie kupic cos polskiego czy chocby europejskiego… Jedyne co wytwarzamy to pieniadz, ktory z jakichs powodow kupuja Chinczycy za swoje produkty ;)

Rozbi
Użytkownik
Rozbi

Norbo – pośredniczenie to forma usługi która potrzebna jest klientom – gdyby nie była potrzebna to by pośredniczenia nie było.

A jak poruszyłeś ten temat to powiedz mi co robią urzędnicy?
Co takiego robi urzędnik?
Załóżmy hipotetycznie sytuacje w której urzędnicy są opłacani bezpośrednio przez obywateli, a nie odgórnie przez budżet państwa.

Z czym byś przyszedł do urzędnika i za co byś zapłacił ? Za pozwolenie na budowe domu? To tylko papier, bez żadnej realnej wartości, który zezwala Ci łaskawie na budowe domu – chociaz faktycznie zbudować możesz dom bez tego papieru.

A może byś poszedł żeby zmierzyli Ci krzywizne banana? Albo średnice jabłką albo wielkość jajka ???

Otwórz oczy — większość rozporządzeń i przepisów na podstawie których działają urzędznicy jest całkowicie niepotrzebna i zbędna – nie mówie że wszystkie – ale założe się że gdyby usunąć np 80% przepisów to nawet nie zauważyłbyś różnicy w swoim realnym życiu jako obywatel.

norbo
Użytkownik

@Rozbi, ja nie twierdze, ze biurokracja jest potrzebna, wiec twoja proba udowodnienia, ze nie jest to zwykle slowolejstwo ;) Parafrazujac twoje slowa moge, stwierdzic ze gdyby biurokracja byla niepotrzebna to by jej nie bylo… bo gdyby klienci sami mieli decydowac za co chca placic to pewnie swiadomie, celowo i dobrowolnie placiliby za posrednictwo i reklame zamiast kupic taniej to co potrzebuja… :D

norbo
Użytkownik

http://wolnemedia.net/gospodarka/kupuj-odpowiedzialnie-przed-swietami/ – obejrzyj sobie obrazek i przekonaj mnie, ze ludzie potrzebuja tej najwiekszej pozycji… Czym zajmowaliby sie europejscy czy amerykanscy “pracujacy” gdyby wyeliminowac te najwieksza pozycje? Uwaga, to juz sie dzieje – pojawiaja sie wielkopowierzchniowe chinskie sklepy sprzedajace tanie produkty, bez reklamy, bez marki… a ludzie to kupuja… Co zostanie z europejskiego rynku gdy zniknie zatrudnienie pozorne?…

adambiernacki
Użytkownik
adambiernacki

Biurokracja produkuje więcej biurokracji ot i cała jej istota.

Abyss
Użytkownik
Abyss

“Po prostu stwierdzilem prosty fakt – w obecnych warunkach duzy poziom zatrudnienia w administracji publicznej pelni istotna funkcje redystrybucyjna”
To nie jest fakt- to jest nieprawda.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/7841716/Over-1000-EU-officials-earn-more-than-David-Cameron.html

norbo
Użytkownik

@Abyss, mowa jest o biurokracji jako takiej a nie tylko o urzednikach najwyzszego szczebla… [stosujac twoja dziecieca logike mozna dojsc do wniosku, ze kazdy pracownik KGHM jest bogaczem – przeciez prezes i czlonkowie zarzadu tyle zarabiaja…] Obawiam sie tez, ze nie calkiem rozumiesz znaczenie slowa “redystrybucja”.