Międzymorze – nowa epoka pod patronatem Polski?

Opublikowano: 24.02.2016 | Kategorie: Gospodarka, Publicystyka

Liczba wyświetleń: 370

Koncepcja Międzymorza powstała przed II wojną światową jako sojusz obronny wobec imperialistycznej Rosji i Niemiec, które obecnie władają UE. Zjednoczenie państw Europy Środkowej i współpraca z innymi mocarstwami jak Chiny czy USA, może zmienić los całej Europy dając nam bezpieczeństwo i rozwój gospodarczo-handlowo-naukowy. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz USA i Chiny widzą w Polsce lidera regionu. Struktura Międzymorza to Korona Rzeczypospolitej i Stany Zjednoczone Europy Środkowej będące potęgą z ogromnym potencjałem.

MIĘDZYMORZE JAKO STRUKTURA OBRONNA

Koncepcja Międzymorza pojawiła się już przed II wojną światową i miała stanowić sojusz obronny wobec Niemiec i Związku Sowieckiego. Obecnie jest mocno realizowaną przez obecny rząd i prezydenta RP oraz wspieraną przez inne kraje, identytarystyczną obroną przed postmodernistyczną UE pod rządami Niemiec i imperialistyczną Rosją oraz strukturą, która daje również ogromne możliwości gospodarcze. Niemcy i Rosja są nadal mocarstwami, które od zawsze stanowiły zagrożenie dla innych państw. Historia najnowsza pokazuje jak Rosja wkracza na Ukrainę, a Niemcy niszczą UE narzucając państwom przyjmowanie arabsko-afrykańskich imigrantów zarobkowych. Obserwujemy też wrogie działania skierowane w stronę Polski jak kwestionowanie praworządności i demokracji, działania sabotażowe jak w przypadku wprowadzenie ustawy nr 1066, która zezwala na interwencje zbrojne obcych państw na teren Polski czy obniżenie ratingu. Ale obserwujemy też wrogie działania w stosunku do całej Europy jak w przypadku narzucanych kwot imigrantów zarobkowych czy projektu Nord Stream II, czyli inwestycji mającej zwiększyć uzależnienie części Europy od struktur niemiecko-rosyjskich. Wiele państw zapowiada chęć odejścia ze struktur unijnych, które stały się aparatem egzekwowania niemieckich założeń na terenie całej Europy, co powoduje wewnętrznych kryzysy i prowadzi do podwójnego prawa – obcokrajowcy mogą zawierać małżeństwa z nieletnimi zasłaniając się wyznaniem religijnym lub jak w przypadku Niemiec – kraść, molestować, gwałcić i napadać Europejki, a policja ma ich nie ścigać za drobne przestępstwa bo trwa ich asymilacja. Zwiększyło się też zagrożenie terrorystyczne. Obroną przed agresją tych dwóch mocarstw i ich wpływami jest zatem zjednoczenie mniejszych państw i współpraca z innym mocarstwem jak Chiny, co również leży w skutecznie realizowanej polityki Międzymorza, które może zmienić los całej Europy.

PAŃSTWA MIĘDZYMORZA – KORONA RZECZYPOSPOLITEJ I STANY ZJEDNOCZONE EUROPY ŚRODKOWEJ

Do Międzymorza miałby należeć obszar między Bałtykiem, Adriatykiem, a Morzem Czarnym czyli koncepcja Międzymorza ABC. Konfederacja państw wchodzących w skład tego obszaru miała nawiązywać do jagiellońskich tradycji wielokulturowej Korony Rzeczypospolitej, czyli tzw. “Stanów Zjednoczonych Europy Środkowej”. Zdaniem specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i historyka doktora Marka Piotra Deszczyńskiego państwa środkowoeuropejskie mają wspólne doświadczenia historyczne i interesy dlatego powinny wspierać się wzajemnie, bo razem stanowią znaczną siłę, a NATO umieszczając siły zbrojne w państwach bałtyckich poniekąd odbudowują koncepcję marszałka Józefa Piłsudskiego, która wreszcie ma szansę na rozkwit. Ideę Międzymorza jako zatrzymanie niemieckiej dominacji na terenie Europy opisywał też Roman Dmowski.

Trzon międzymorza miałyby stanowić państwa takie jak: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Mołdawia. Współpracę następnie można by również poszerzyć o Finlandia, Gruzja, Białoruś, Turcja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Czarnogóra, Albania, Kosowo. Patronat bezpieczeństwa nad tą strukturą stanowią Chiny i USA. Byłaby ona idealnym zabezpieczeniem przed imperializmem rosyjskim. Jak zauważa dr Rafał Ciołek, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich, Międzymorze od Finlandii po Bułgarię, przez Turan od Turcji po Kazachstan oraz Chiny stanowią spójny pas terenu otaczający Rosję. Wskazuje też na strategiczne relacje bilateralne w trójkącie Międzymorze – Turan – Chiny i zauważa, że liderzy Międzymorza (Polska) i Turanu (ludy Tureckie) mają strategiczne relacje z USA, gdyż oba państwa są aktywnymi członkami NATO, a i relacje Chin z USA są strategiczne ze względu na ich wymiar finansowy. Jest to również powierzchniowy i ludnościowy potencjał przewyższający Rosję. Na te wszystkie możliwości nakłada się gigantyczny strukturalny projekt Chin – Nowy Chiński Szlak, którego funkcjonowanie będzie spajać i integrować te regiony.

POLSKA LIDEREM MIĘDZYMORZA

Do pierwszego spotkania państw grupy “Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne” doszło na 70-tej sesji Zgromadzenia ONZ. Obecna polityka oprócz założeń sojuszu obronnego ma przede wszystkim na celu zagłębienie współpracy na obszarze trójkąta ABC w energetyce, transporcie i branży telekomunikacyjnej, a więc rozwijanie gospodarcze regionu. Przedstawiciele krajów Europy Środkowo-Wschodniej widzą Polskę jako lidera Międzymorza ze względu na to, że jest ona największą potęgą w regionie. Siłą i mądrością obozu Andrzeja Dudy jest to, że rolę lidera rozumie jako primus inter pares (pierwszy wśród równych sobie), a nie jako dominację czy hegemonię, jak na przykład Niemcy lub Rosjanie. To pozwala spoić rejon wokół siebie i nawiązuje do szlachetnej tradycji Rzeczypospolitej – pisze Adam Sosnowski.

Na Ukrainie i Białorusi pojawiają się projekty Intermarium czy Nowa Rzeczpospolita, które mówią o polityce Międzymorza jako kluczowej dla osiągnięcia bezpieczeństwa w regionie i siły płynącej ze współpracy gospodarczej. Prezydent Chorwacji oficjalnie mówi, że chciałaby aby Polska stała się liderem. Rumuński poseł Gerwazy Longher jest zdania, że Polska odgrywa kluczową rolę jako lider krajów środkowo-wschodnioeuropejskich, a prezydent jest zdania, że ta struktura jest kluczowa jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Zdaniem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza „Jesteśmy kluczowym państwem NATO na styku z Rosją. Polska rozstrzyga o tym, kto rządzi Europą. Jeżeli zostałaby z tego systemu wykruszona, sojusz rosyjsko-niemiecki może zapanować nad Europą.”

Nie tylko państwa Europy Środkowo-Wschodniej widzą w Polsce lidera regionu. Po krwawych zamieszkach we Francji indyjskie media nazywały Polskę “mędrcem Europy”, a francuskie przyznały, że gdyby Francja prowadziła taką politykę w stosunku do obcokrajowców jak Polska, nie doszłoby do tych wszystkich zamachów. Również Londyński Times opisuje Polskę jako państwo o solidnej i wypróbowanej demokracji oraz ważnego uczestnika w grze o przekształcenie Europy osłabionej gospodarczo, nękanej kryzysem imigracyjnym i destabilizowanej na rubieżach przez Rosję.

SZLAKI HANDLOWE MIĘDZYMORZA ORAZ CHIŃSKI I AMERYKAŃSKI PATRONAT BEZPIECZEŃSTWA

200 lat temu połączono drogami wodnymi Bałtyk z Morzem Czarnym, poprzez budowę Kanału Ogińskiego i Kanału Królewskiego. Ten wielki projekt geopolityczno-komunikacyjny ,tak jak Polska, odradza się teraz w założeniach Międzymorza. W planach Polski jest budowa wodnego szlaku Dniepr-Wisła nazywanego autostradą wodną E-40 oraz budowa autostrady Via-Carpathia w ramach współpracy między państwami struktur Międzymorza. Istotnym szlakiem dla tej struktury, jako jej przedłużenie dające nowe możliwości gospodarczo-ekonomiczne oraz patronat bezpieczeństwa jest też Nowy Chiński Szlak i współpraca z Państwem Środka. Nowy Jedwabny Szlak jest propozycją przewodniczącego Xi Jinpinga na nowy geopolityczny ład, w którym sporą rolę odgrywa Polska ze względu na politykę Prezydenta Andrzeja Dudy, który rozwija dobre relacje i współpracę technologiczno-gospodarczo-logistyczną z Chinami. To przełom, bo tak silne i niezależne finansowo państwo jest świetnym partnerem zapewniającym bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy.

Turcja i Chiny, przy wsparciu Azerbejdżanu, Gruzji i Kazachstanu, dogadały się w sprawie transportu towarów do Europy z pominięciem Rosji. Osłabienie tej potęgi, a wsparcie gospodarki państw Międzymorza pod patronatem polskim daje więc patronat ochronny. Również Niemcom, mimo chęci, nie udało się przenieść stolicy Nowego Jedwabnego Szlaku z Polski do Niemiec. Prezydent Andrzej Duda i chiński premier Li Keqiang doszli w Chinach do porozumienia w sprawie wspólnej inicjatywy pod nazwą „Jeden Pas i Jeden Szlak” czyli Pasa Ekonomicznego Jedwabnego Szlaku oraz Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku. Chińska firma International Zhengzhou Hub doszła do porozumienia z PKP Cargo w sprawie przewożenia towarów na trasie jedwabnego szlaku Europa-Chiny. Zdaniem ekonomisty Roberta Brzozy Chińczycy wybrali Polskę jako strategicznego partnera nie tylko ze względu na poleżenie geograficzne czy ekonomię Polski, ale widzą w nas lidera, który może odbudować swoją pozycję w Europie, a projekt Nowego Jedwabnego Szlaku to preludium do dalszych projektów w ramach współpracy z chińskim mocarstwem, które posiada największe zasoby kapitału na świecie.

Kolejnym dużym sojusznikiem dającym patronat ochronny dla struktur Międzymorza są USA. Departament obrony USA podpisał już pierwszy kontrakt na budowę tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Będzie to identyczna baza jak ta w Rumunii. Radary są częścią ogromnego systemu obronnego Ballistic Missile Defense, którego gotowość operacyjna ma zostać osiągnięta w 2018 roku. Prace na terenie byłego lotniska wojskowego w Redzikowie pod Słupskiem mają zakończyć się do 9 kwietnia 2018 roku. Na miejscu znaleźli się już pierwsi amerykańscy żołnierze. Są to pracownicy instytucji zaangażowanych w budowę bazy antyrakietowej. Celem budowy tarczy jest zwiększenie przez Sojusz Północnoatlantycki przygotowań swych sił do obrony państw członkowskich.

OWOCNA WSPÓŁPRACA PAŃSTW MIĘDZYMORZA Z CHINAMI

Mimo wielu ataków na chińską walutę i próbach osłabienia Państwa Środka jako potężnego gracza na szachownicy geopolitycznej jak w przypadku nawoływania inwestorów do bojkotowania walut azjatyckich przez finansistę Georga Sorosa nazywanego zbrodniarzem międzynarodowym, Chińska potęga ma się dobrze. Współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej z tym mocarstwem i dobre relacje z Chinami zdaniem Prezydenta Andrzeja Dudy są bardzo ważne bo tworzą podwaliny pod wspólną przyszłość gospodarczą, kulturalną i naukową. Są też ważne dla Polski, która dzięki nim może stać się kluczowym partnerem w projektach, z których chińskie wpływy gospodarcze będę promieniowały na resztę Unii Europejskiej.

Chiny są najbardziej zaludnionym państwem świata dlatego rozwijanie współpracy gospodarczo-handlowej z tym państwem jest ważne dla polskiego przemysłu i gospodarki. Chiny kupują od nas głównie różnego rodzaju tworzywa, chemię i metale, ale ich import produktów do Polski jest większy – głównie kupujemy elektronikę czy tekstylia. Od 2004 r., wartość polskiego eksportu do Chin jednak wzrosła ponad 200 procent i będzie rosła dalej bo rząd PiS skutecznie wspiera rodzimy biznes prowadząc kampanię skierowaną do polskich przedsiębiorców w celu zwiększenia importu naszych produktów. Program „Go China” jest pilotażowym programem rządu PiS, który przynosi widoczne rezultaty. Ma na celu przybliżenie polskiemu przedsiębiorcy Chin i zachęcenie do ekspansji w Chinach. Zwiększa się eksport, wzmacniają się relacje polsko-chińskie, a liczba delegacji chińskich do Polski, jak i polskich misji gospodarczych do Państwa Środka wciąż rośnie. Prezydent Duda otworzył również w Szanghaju Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze, w którym uczestniczyło 80 polskich przedsiębiorców z różnych branż. Doszło też do podpisania wielomilionowego kontraktu na sprzedaż polskiego mleka firmy Łowicz do Chin.

RZĄD PIS SPRAWNIE URZECZYWISTNIA IDEĘ MIĘDZYMORZA

Prezydent Andrzej Duda w debacie na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium stanął w obronie Polski i państw sąsiednich pytając dlaczego Niemcy chcą budować kolejną inwestycję wbrew interesom Polski i innych krajów. Wypowiedź wsparł ukraiński przywódca Petro Poroszenko zwracając uwagę, że celem Nord Stream uzależnienie Europy od rosyjskiego gazu i osłabienie takich krajów jak Ukraina, Słowacja czy Chorwacja. Dlatego właśnie politycy państw z regionu Międzymorza tak chętnie widzą Polskę jako lidera grupy terytorialnej, a w strukturze Międzymorza widzą siłę i możliwość do obrony przed wpływami niemiecko-rosyjskimi.

Wielkie zasługi dla Polski oraz regionu ma również Premier Beata Szydło. Krzysztof Rak – ekspert Ośrodka Analiz Strategicznych zastanawiając się czy Duda i Szydło uczynią z Polski potęgę, wskazał, że „już pierwszych tygodniach swojego urzędowania premier wzięła udział w dwóch szczytach UE, na których decydowały się kwestie kluczowe dla naszego kraju. Unijne mocarstwa nie dogadały się naszym kosztem w szeregu spraw: wyznaczenia stałych i automatycznych kwot podziału imigrantów, ograniczenia świadczeń socjalnych dla obcokrajowców z UE w Wielkiej Brytanii, rosyjsko-niemieckiej współpracy w ramach budowy gazociągu Nord Streamu 2. Te osiągnięcia, jakkolwiek tymczasowe, trzeba zaliczyć na konto reprezentującej Polskę w Brukseli premier Beaty Szydło.”

Mimo wielu głosów nawołujących do opuszczenia struktur unijnych, jak w przypadku Wielkiej Brytanii chcącej opuścić struktury unijne lub Węgier czy Słowacji i Czech, którzy są zdania, że zatwierdzenie przez Unię Europejską obowiązkowych kwot uchodźców jest fundamentalnym pogwałceniem suwerenności i niepodległości i akt ten jest porównywalny do wydarzeń z 1939 r. kiedy to Niemcy dokonali wybuchu II wojny światowej, choć obecny rząd PiS podzielał zdania Grupy Wyszehradzkiej w sprawie uchodźców ekonomicznych, to jednak w ramach polityki rządu premier Szydło i prezydenta Dudy jest pozostanie w UE, ale nie UE pozostającej pod okupacją Niemiec, lecz UE, która liczy się z głosem również mniejszych państw. Wszak nie chodzi o to by odejść z UE i stracić dostęp do wspólnego rynku i decydowania o ważnych sprawach, lecz by wspólnie dbać o interesy państw unijnych i mieć możliwość zawierania głosu. M.in. dlatego tyle państw stoi murem za Polską widząc w niej sprawiedliwego i silnego lidera.

Autorstwo: Paulina Matysiak
Źródła: PaulinaMatysiak2.wix.com, WolneMedia.net

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Zostań pierwszą osobą, która oceni ten wpis!
Loading...

TAGI:

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

1
Dodaj komentarz

Chcesz skomentować? Zaloguj się!
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
mr_craftsman
Użytkownik
mr_craftsman

alternatywny projekt Wiking omija całkowicie Rosję i Polskę, a tworzą go nasi “przyjaciele” z Ukrainy, Białorusi i Litwy, we współpracy z Turcją.

trzeba być realistą, i przestać demonizować Rosję i idealizować “sojuszników”.