List do Putina ws. antypolonizmu w telewizji Rossja 1

Opublikowano: 24.04.2019 | Kategorie: Media, Polityka, Publicystyka

Liczba wyświetleń: 411

23 kwietnia 2019 r. przedstawiciele polskich organizacji patriotyczno-narodowych przesłali na adres kancelarii prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira W. Putina oświadczenie dotyczące jawnie antypolskich i sprzecznych z prawdą historyczną wypowiedzi jakie miały miejsce w trakcie audycji pt. “Wieczór z W. Sołowiowem” w dniu 4 kwietnia 2019 r. na antenie ogólnorosyjskiej i mającej zasięg globalny telewizji publicznej Rossija 1. Inicjatorami oświadczenia, o którym mowa, był zarząd partii Polska Patriotyczna i zarząd stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej.

https://www.youtube.com/watch?v=QjsngXmM0YY

Powyższa inicjatywa została podjęta zarówno ze względów merytorycznych (kolportowanie antypolskich kłamstw dotyczących tzw. zbrodni Polaków na Żydach i rabowaniu ich mienia podczas II wojny światowej), jak również wobec skandalicznego milczenia polskich służb dyplomatycznych w Rosji oraz instytucji rządowych w kraju oraz ośrodka prezydenckiego pana Andrzeja Dudy.

Antypolska audycja w telewizji Rossija 1 dowodzi, że światowe rewizjonistyczne organizacje syjonistyczne oraz przestępcy związani z „przemysłem holokaust” rozpoczęli proces szkalowania i próbę wymuszenia na Polsce i Polakach tzw. “odszkodowań” w atmosferze perfidnie zaplanowanej ogólnoświatowej kampanii kłamstwa na temat sprawców i ofiar II wojny światowej. Oburzająca i karygodna jest bezczynność obecnych władz polskich wobec tych działań. Można odnieś wrażenie, że obecne władze polskie, jak i wcześniejsze ekipy rządowe, są wspólnikami w tym dziele poniżania i próbach kradzieży majątku Polaków i ogólnonarodowego majątku państwowego.

Światowe organizacje syjonistyczne oraz korporacje przemysłowe i banki kontrolowane przez kapitał żydowski chcą cynicznie zarobić na kłamstwie i oszustwie, ale także mając za nic miliony ofiar II wojny światowej, w tym kilkunastu milionów Słowian i kilku milionów biedoty żydowskiej. Tym samym syndykat zbrodni powstały w wyniku sprzęgnięcia w jedną machinę niemieckiego, ludobójczego faszyzmu, i jego współpracowników z innych krajów, z ludobójstwem wielkiego kapitału żydowskiego, kierującego się nienasyconą chęcią zysku oraz obłąkańczą „religijną” ideą wybraństwa – chcą ukryć swoje zbrodnie i winę oraz zamienić się z kata w ofiarę.

Nieubłaganie nadchodzi czas powrotu do rzeczywistego rozliczenia winnych nie tylko za nieprzedawniane zbrodnie ludobójstwa, ale i za zniszczenia materialne, czekające na odszkodowania na rzecz ofiar (w Europie były to głównie narody słowiańskie) od właścicieli światowego kapitału.

Wszystkie osoby i organizacje polskie w kraju i na emigracji oraz wszystkich tych, niezależnie od narodowości i kraju zamieszkania, którzy podzielają poglądy wyrażone w Oświadczeniu prosimy o kontakt i dopisywanie się do listy sygnatariuszy. Treść Oświadczenia bez zmiany jego formy i zawartości merytorycznej, może i powinna być rozpowszechniana.

Autorstwo: PZ

Treść oświadczenia przesłanego prezydentowi Rosji 23 kwietnia 2019 r.

Łódź – Warszawa, 18 kwietnia 2019 r.

Władimir W. Putin
Prezydent
Federacji Rosyjskiej
Moskwa

Oświadczenie przedstawicieli polskich organizacji patriotyczno-narodowych, w związku z niepokojącymi wypowiedziami noszącymi cechy polonofobii i kłamstwa historycznego, mającymi miejsce na antenie publicznego, ogólnopaństwowego kanału telewizyjnego Rossija 1.

Szanowny Pan Władimir Władimirowicz Putin, zwracamy się do Pana jako polscy działacze polityczni, działacze ruchu słowiańskiego, dziennikarze i publicyści polityczni oraz jako przyjaciele Rosjan i osoby dobrze życzące Rosji pod Pana przywództwem, którzy aktywnie walczą z wszelkimi przejawami rusofobii na terenie naszego kraju, mając na uwadze dobro dwustronnych stosunków polsko- rosyjskich oraz prawdę nie tylko historyczną, ale i tę, która swój wyraz znajduje w losach i życiu członków naszych narodów i obywateli naszych państw.

Zwracamy się do Pana mając świadomość niełatwych dwustronnych stosunków rosyjsko – polskich, ale przede wszystkim mając na uwadze prawdę o najtragiczniejszym okresie w historii naszych państw i narodów, a także w historii świata, jaką była druga wojna światowa. Kierujemy się obowiązkiem pamięci o milionach ofiar, w tym kilkunastu milionach Słowian i kilku milionach Żydów, ale i obowiązkiem pamięci o rzeczywistych inicjatorach II wojny światowej i sprawcach śmierci milionów ludzi.

Powodem przedkładanego przez nas stanowiska jest audycja nadana w dniu 4 kwietnia 2019 r. na kanale ogólnorosyjskiej, publicznej telewizji o zasięgu globalnym, o nazwie Rossija 1, oglądanej przez kilkadziesiąt milionów osób na wszystkich kontynentach.

W cyklicznej audycji „Wieczór z Władimirem Sołowiowem”, prowadzonej przez bardzo znanego i wielokrotnie nagradzanego dziennikarza i komentatora politycznego,Władimira R. Sołowiowa, prowadzący audycję, komentując i bilansując wydarzenia II wojny światowej, wypowiedział się w sposób następujący, cyt.: „większość Żydów była zabita nie przez niemieckich nazistów a przez Polaków!” (1:54:06 – 1:54:12). Z ust prowadzącego padły też następujące słowa: „to wy kanalie (Polacy – z kontekstu, red.) mordowaliście, prześladowaliście i odbieraliście majątki (Żydom – z kontekstu, red.)” (1:52:06 – 1:52:12).

Cytowane wyżej, skandaliczne i kłamliwe słowa, jakie padły publicznie pod adresem Polaków, z ust opiniotwórczego dziennikarza, który niejednokrotnie przeprowadzał wywiady z Prezydentem Rosji, skłaniają nas do następujących stwierdzeń:

1. Badania historyczne okresu II wojny światowej, prowadzone zarówno w Rosji, jak i na świecie, pomimo, że weryfikowane i urealniane są dane ilościowe, nie dają podstaw do zasadniczej rewizji poglądów na temat głównych sprawców i ofiar zbrodni wojennych i zbrodni ludobójstwa.

2. Wyroki wydane przez Trybunał Norymberski, w wyniku m.in.oskarżeń i materiałów dowodowych przedstawiciela ZSRR, należy uznać cały czas za obowiązujące oraz uzasadnione i należy wykluczyć pomyłkę, co do sprawców i ofiar.

3. Powszechnie znane i udokumentowane są fakty, że Polacy jako jedyny naród okupowany przez III Rzeszę nie podjął zorganizowanej kolaboracji z niemieckimi faszystami, że Polacy dobrowolnie nie brali udziału w zbrojnych oddziałach hitlerowskich w wojnie z ZSRR, że Polacy zapłacili tysiącami ofiar ludzkich za pomoc Żydom, będąc sami narodem eksterminowanym przez niemieckich faszystów, że przedstawicielom narodu polskiego ratującym życie swoich współobywateli narodowości żydowskiej postawiono najliczniejsze, swoiste pomniki człowieczeństwa w postaci niemal 7000 drzewek w Yad Vashem.

Poddawanie wszystkich wyżej wymienionych faktów swego rodzaju rewizji na antenie publicznej telewizji państwowej musi budzić zdziwienie i niepokój, ale musi też skłaniać do wniosku, że są siły światowe zainteresowane przedstawianiem kłamliwej wersji historii oraz rozpalaniem zarówno polonofobii, jak i rusofobii.

4. Zarówno w Polsce, jak i w Rosji cały czas są obecne, a ostatnio nawet bardzo aktywne siły, mające szerokie wpływy w mediach publicznych, które wpisują się w ten fenomen, który nazywany jest mianem „ holocaust industry” (w tej sprawie por. chociażby wyrok Sądu Najwyższego FR https://www.kommersant.ru/doc/3814489). Siły te usiłują stwarzać wrażenie, że reprezentują nie tylko oficjalne stanowisko władz państwowych, ale i powszechną opinię społeczeństw i narodów.

Szanowny Panie Prezydencie, powyższe stanowisko formułujemy bez żadnej ukrytej intencji, a jedynie w celu dania świadectwa prawdzie i przeciwdziałania rewizji wydarzeń historycznych, która miałaby służyć interesom wpływowych sił politycznych i finansowych współczesnego świata, które były zakulisowymi, a także rzeczywistymi twórcami ideologii nazizmu, koncepcji nadczłowieka i idei wybraństwa, i które zagładę Słowian i biedoty żydowskiej uznawały za warunek ich nieograniczonego panowania nad światem.

Organizacje podpisane pod niniejszym Oświadczeniem – a także wiele innych polskich organizacji patriotyczno-narodowych oraz liczni Polacy niebędący członkami żadnych organizacji, a jedynie ludźmi miłującymi prawdę i pokojowe współistnienie narodów – od lat działamy na rzecz ujawnienia całej prawdy o wydarzeniach historycznych XX wieku. Czynimy to, często naprawiając błędy oficjalnej dyplomacji polskiej, aby m.in. służyć pojednaniu Rosjan i Polaków, dwóch narodów słowiańskich, na których cywilizacyjnym podglebiu, wyrosły dwie wielkie chrześcijańskie kultury i państwowości.

Nie możemy jednak pozostawać obojętni wobec prób falsyfikacji historii, wobec kłamstw historycznych noszących znamiona prowokacji politycznej, wobec cynicznych działań zmierzających do zamiany ofiar zbrodni w zbrodniarzy, co czyni się nie tylko z pobudek politycznych, ale także dla niskich celów materialnych korzyści i imperialistycznych ambicji.

Wierzymy, że zjawisku rusofobii w Polsce, z którą prowadzimy trudną walkę na co dzień, nie będzie towarzyszyć polonofobia niektórych przedstawicieli mediów rosyjskich, uderzająca w słuszne racje Polski i wzięta z arsenału propagandy zachodniej równie antypolskiej co rusofobicznej.

Panie Prezydencie, niech zwycięży prawda, a zło niech nie spotka się z pobłażaniem i zostanie ukarane, bez względu na swój rodowód i obywatelstwo!

Z wyrazami szacunku:

1. Paweł Ziemiński, przewodniczący partii Polska Patriotyczna, z siedzibą w Łodzi; prezes stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, z siedzibą w Warszawie; członek prezydium Związku Wszechsłowiańskiego, z siedzibą w Moskwie

2. Dariusz Kosiur, wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna, wiceprezes stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, publicysta polityczny

3. Nabil Malazi, wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna, prezes Klubu Syryjskiego w Polsce

4. Zdzisław Jankowski, poseł na Sejm RP, członek prezydium Rady Krajowej partii Polska Patriotyczna

5. Andrzej Skorski, członek zarządu stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, filmowiec-dokumentalista, operator filmowy

6. Mieczysław Łysy, przewodniczący Związku Polaków na Białorusi, z siedzibą Mińsk-Białoruś

7. prof. Anna Raźny, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

8. Adam Śmiech, niezależny publicysta narodowo-demokratyczny

9. Wiesław Lewicki, prezes partii Normalny Kraj, z siedzibą w Warszawie

10.Dorota Maksymowicz-Czapkowska, wiceprezes partii Normalny Kraj, przewodnicząca stowarzyszenia Nasz Polski Dom

11. Dominik Kowalski, prezes stowarzyszenia Projekt Normalny Kraj

12. Krzysztof Tołwiński, poseł na Sejm RP, rolnik, prezes Federacji Gospodarstw Rodzinnych

13. Jerzy Truchlewski, Kongres Polski Suwerennej

14. Zbigniew Okrasiński, członek prezydium Rady Krajowej partii Polska Patriotyczna

15. Robert Oleszczak, Partia Wolności, członek zarządu

16. kpt. Michał Jarzyński, dysydent, komandos, kontrwywiadowca

17. Andrzej Szubert, niezależny publicysta, bloger https://opolczykpl.wordpress.com/

18. Eugeniusz Zinkiewicz, publicysta, bloger, Gdańsk

19. Miłosz Sobolewski, informatyk, kolekcjoner, Warszawa

20. Krzysztof Kornatowicz, obrońca Praw Człowieka, Gdańsk

21. Jacek M. Kwiatkowski, obrońca Słowiańszczyzny, Sulisławice

22. Marzena Zawodzińska, Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II WŚ, publicystka „Jednodniówka Narodowa”

23. Piotr Kolczyński, publicysta „ Jednodniówka Narodowa”

24. Arkadiusz Suder, przedsiębiorca, Warszawa

25. Paweł Samoń, technik mechanik, współpracownik stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

26. Ela Honorata Wysoczanska Pietrusiewicz-Bretland, pisarka, międzynarodowa działaczka społeczno-ekonomiczna i kulturowo-polityczna, Belgia

27. Edward J.B. Bretland, student politechniki, elektroniki i budowy rakiet, muzyk i game desiger, Belgia

28. Theodore J.J.Ruigrok van der Werven, (SFA) Wyższa Szkoła Lotnicza w Brukseli

29. Jan Sposób, członek stowarzyszenia Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowy

30. Ryszard Schaeffer, Akademicki Klub Żeglarski, Nowy Targ

Źródło: WierniPolsce1.wordpress.com


TAGI: , , , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.