Jeden zgon „poszczepienny” na każde 4000 dawek

Dane z Wielkiej Brytanii i Danii są zbieżne.