Homoseksualizm w świecie zwierząt

Opublikowano: 09.08.2013 | Kategorie: Publicystyka, Seks i płeć

Liczba wyświetleń: 3570

Opublikowano: 03.04.2007

Homoseksualizm jest zjawiskiem dość powszechnym wśród zwierząt, szczególnie tych stojących wyżej ewolucyjnie. Profesor Janet Mann z Uniwesytetu Georgetown przedstawiła hipotezę zakładającą, że homoseksualizm wśród zwierząt (a przynajmniej wśród delfinów) wykształcił się w drodze ewolucji w celu obniżenia agresji wewnątrzgatunkowej, szczególnie wśród osobników męskich.

Pingwiny płci męskiej budują wspólnie gniazda i posługują się kamieniami jako surogatami jaj w okresie wysiadywania i wylęgania. W 2004 roku, w nowojorskim ZOO, kamień wysiadywany przez dwa osobniki męskie zastąpiono prawdziwym jajem, które pingwiny-geje wysiedziały i wychowały. Również japońskie i niemieckie ogrody zoologiczne oraz ośrodek badań Kelly Tarlton w Nowej Zelandii zaobserwowały homoseksualizm wśród pingwinów.

Homoseksualne procedury godowe oraz homoseksualny seks analny (!) jest pospolitym zjawiskiem wśród amerykańskich bizonów. Festiwal indiański plemienia Okipa kończy się odegraniem sceny homoseskualnego seksu między bizonami “aby zapewnić powrót bizonów w następnym roku”.

Również symulowanie seksu między samicami bydła jest powszechnym zjawiskiem. Co więcej wśród samic bydła często występują osobniki wyraźnie zmaskulinizowane.

Od 6% do 10% baranów wykazuje zachowania homoseksualne. Badania opublikowane w magazynie Endocrinology wykazują, że zjawisko to ma podłoże biologiczno-fizjologiczne. Badania te są zbieżne z badaniami nad homoseksualizmem wśród ludzi Simona LeVaya.

Oto lista kilkudziesięciu gatunków zwierząt wśród których występuje homoseksualizm (z powodu problemów ze znalezieniem polskich odpowiedników nazw zwierząt, większość pozostawiamy w wersji angielskiej. Możliwe, że niektóre nazwy przetłumaczono błędnie. Jeśli możesz pomóc – daj znać. Pragniemy, by wszystkie zostały przetłumaczone – przypis Redakcja).

SSAKI

Bawół afrykański
Słoń afrykański
Agile Wallaby
Bizon amerykański
Małpiatka
Słoń indyjski
Muflon azjatycki
Delfin amazoński
Delfin plamisty
Delfin butlonosy
Delfin skalnozęby
Delfin wysmukły
Delfin pospolity
Delfin krótkogłowy
Delfin krzyżowaty
Delfin pręgoboki
Australijski lew morski
Szczur kangurzasty
Wieloryb zabójca
Miś koala
Lew
Lew tamaryński
Nietoperz mały, brązowy
Nietoperz owocowy, livingstoński
Łoś
Koza górksa
Zebra górska
Mysz domowa
Lew morski nowozelandzki
Słoń morski, północny
Foka futrzasta, północna
Orangutan
Orka
Świnia domowa
Zebra równinna
Niedźwiedź polarny
Koń przewalskiego
Królik
Lis rudy
Kangur czerwony
Owca domowa
Diabeł tasmański
Tasmański szczur kangurzasty
Nietoperz wampir
Zachodni kangur szary
Kapucynka białopyska
Kapucynka białobrzucha
Gibbon białoręki
Wilk (wszystkie gatunki)
Mół rogaty
Dzika owca
Biełucha (morświn)
Owca wiekoroga
Niedźwiedź czarny
Jeleń czarnoogoniasty
Bonobo
Wieloryb pochyłogłowy
Niedźwiedź brunatny
Kapucynka brązowa
Nietoperz długouchy, brązowy
Szczur brązowy
Caribou
Kot (domowy)
Bydło (domowe)
Gepard
Ryjówka nadrzewna, pospolita
Krowa
Nietoperz daubentoński
Pies domowy
Kangur nadrzewny, doriański
Królik wełniasty, wschodni
Kangur szary, wschodni
Bizon europejski
Lis
Żyrafa
Lis latający, szarogłowy
Foka szara
Wiewiórka szara
Wieloryb szary
Wilk szary
Niedźwiedź grizzly
Koń domowy
Człowiek
Nietoperz owocowy, indyjski
Tygrys
Goryl
Barasingha
Bharal
Blackbuck
Black-footed Rock Wallaby
Bonnet Macaque
Collared Peccary
Common Brushtail Possum
Szympans pospolity
Common Marmoset
Common Pipistrelle
Common Raccoon
Cotton-top Tamarin
Crab-eating Macaque
Crested Black Macaque
Cui
Dall’s Sheep
Dugong
Dwarf Cavy
Dwarf Mongoose
Elk
Euro
Fallow Deer
False Killer Whale
Fat-tailed Dunnart
Ferret (Domestic)
Fin Whale
Gelada Baboon
Goat (Domestic)
Golden Monkey
Grant’s Gazelle
Hamadryas Baboon
Hamster (Domestic)
Hanuman Langur
Harbor Porpoise
Harbor Seal
Himalayan Tahr
Hoary Marmot
Indian Muntjac
Indian Rhinoceros
Japanese Macaque
Javelina
Kob
Larga Seal
Least Chipmunk
Lechwe
Lesser Bushbaby
Lion-tailed Macaque
Long-eared Hedgehog
Long-footed Tree Shrew
Markhor
Marten
Matschie’s Tree Kangaroo
Mohol Galago
Moor Macaque
Mountain Tree Shrew
Moustached Tamarin
Musk-ox
Natterer’s Bat
Nilgiri Langur
Noctule
North American Porcupine
Northern Quoll
Olympic Marmot
Patas Monkey
Pere David’s Deer
Pig-tailed Macaque
Pretty-faced Wallaby
Proboscis Monkey
Pronghorn
Puku
Quokka
Raccoon Dog
Red Deer
Red-necked Wallaby
Red Squirrel
Reeves’s Muntjac
Reindeer
Rhesus Macaque
Right Whale
Rock Cavy
Rodrigues Fruit Bat
Roe Deer
Rufous Bettong
Rufous-naped Tamarin
Rufous Rat Kangaroo
Saddle-back Tamarin
Savanna Baboon
Sea Otter
Serotine Bat
Siamang
Sika Deer
Slender Tree Shrew
Sooty Mangabey
Sperm Whale
Spinifex Hopping Mouse
Spotted Hyena
Spotted Seal
Squirrel Monkey
Stuart’s Marsupial Mouse
Stumptail Macaque
Swamp Deer
Swamp Wallaby
Takhi
Talapoin
Tammar Wallaby
Thinhorn Sheep
Thomson’s Gazelle
Tonkean Macaque
Tucuxi
Urial
Verreaux’s Sifaka
Vervet
Vicuna
Walrus
Wapiti
Warthog
Waterbuck
Water Buffalo
Weeper Capuchin
West Indian Manatee
Whiptail Wallaby
White-lipped Peccary
White-tailed Deer
Wild Cavy
Wild Goat
Wisent
Yello-footed Rock Wallaby
Yellow-toothed Cavy

PTAKI

Acorn Woodpecker
Adelie Penguin
Anna’s Hummingbird
Australian Shelduck
Aztec Parakeet
Bangalese Finch (Domestic)
Bank Swallow
Barn Owl
Bicolored Antbird
Black-billed Magpie
Black-crowned Night Heron
Black-headed Gull
Black-rumped Flameback
Black Stilt
Black Swan
Black-winged Stilt
Blue-backed Manakin
Blue-bellied Roller
Blue Tit
Blue-winged Teal
Brown-headed Cowbird
Budgerigar (Domestic)
Buff-breasted Sandpiper
Calfbird
California Gull
Canada Goose
Canary-winged Parakeet
Caspian Tern
Cattle Egret
Chaffinch
Kura domowa
Chiloe Wigeon
Cliff Swallow
Cockatiel
Common Gull
Common Murre
Common Shelduck
Crane spp.
Dusky Moorhen
Eastern Bluebird
Egyptian Goose
Elegant Parrot
Emu
European Jay
European Shag
Flaming
Galah
Gentoo Penguin
Golden Bishop Bird
Golden Plover
Gray-breasted Jay
Gray-capped Social Weaver
Gray Heron
Grayling
Great Cormorant
Greater Bird of Paradise
Greater Rhea
Green Sandpiper
Greenshank
Greylag Goose
Griffon Vulture
Guianan Cock-of-the-Rock
Guillemot
Herring Gull
Hoary-headed Grebe
Hooded Warbler
House Sparrow
Humboldt Penguin
Ivory Gull
Jackdaw
Kestrel
King Penguin
Kittiwake
Laughing Gull
Laysan Albatross
Least Darter
Lesser Flamingo
Lesser Scaup Duck
Little Blue Heron
Little Egret
Long-tailed Hermit Hummingbird
Mallard
Masked Lovebird
Mealy Amazon Parrot
Mew Gull
Mexican Jay
Musk Duck
Mute Swan
Ocellated Antbird
Ocher-bellied Flycatcher
Orange Bishop Bird
Orange-footed Parakeet
Ornate Lorikeet
Ostrich
Oystercatcher
Peach-faced Lovebird
Pied Flycatcher
Pied Kingfisher
Pigeon (Domestic)
Powerful Owl
Purple Swamphen
Raggiana’s Bird of Paradise
Raven
Razorbill
Red-backed Shrike
Red Bishop Bird
Red-faced Lovebird
Redshank
Red-shouldered Widowbird
Regent Bowerbird
Ring-billed Gull
Ring Dove
Rock Dove
Roseate Cockatoo
Roseate Tern
Rose-ringed Parakeet
Ruff
Ruffed Grouse
Sage Grouse
San Blas Jay
Sand Martin
Satin Bowerbird
Scarlet Ibis
Scottish Crossbill
Senegal Parrot
Sharp-tailed Sparrow
Silver Gull
Silvery Grebe
Snow Goose
Steller’s Sea Eagle
Superb Lyrebird
Swallow-tailed Manakin
Tasmanian Native Hen
Tree Swallow
Trumpeter Swan
Turkey (Domestic)
Victoria’s Riflebird
Wattled Starling
Western Gull
White-fronted Amazon Parrot
White Stork
Kaczka leśna
Yellow-backed (Chattering) Lorikeet
Yellow-rumped Cacique
Zebra Finch (Domestic)

RYBY

Amazon molly
Blackstripe Topminnow
Bluegill Sunfish
Char
Bitterling
Green swordtail
Guiana leaffish
Hammerhead
Houting Whitefish
Jewel Fish
Mouthbreeding Fish sp.
Salmon spp.
Southern platyfish
Ten-spined stickleback
Three-spined stickleback

GADY I PŁAZY

Anole sp.
Appalachian Woodland Salamander
Australian Parasitic Wasp sp.
Black-spotted Frog
Broad-headed Skink
Checkered Whiptail Lizard
Chihuahuan Spotted Whiptail Lizard
Common Ameiva
Common Garter Snake
Cuban Green Anole
Desert Grassland Whiptail Lizard
Desert Tortoise
Fence Lizard
Five-lined Skink
Gopher (Pine) Snake
Green Anole
Inagua Curlytail Lizard
Jamaican Giant Anole
Laredo Striped Whiptail Lizard
Largehead Anole
Mountain Dusky Salamander
Mourning Gecko
Plateau Striped Whiptail Lizard
Red Diamond Rattlesnake
Red-tailed Skink
Side-blotched Lizard
Speckled Rattlesnake
Tengger Desert Toad
Water Moccasin
Western Rattlesnake
Western Banded Gecko
Whiptail Lizard spp.
Żółw leśny

OWADY I INNE

Acanthocephalan Worms
Alfalfa Weevil
Bean Weevil sp.
Bedbug and other Bug spp.
Blister Beetle spp.
Blowfly
Box Crab
Broadwinged Damselfly sp.
Cabbage (Small) White
Checkerspot Butterfly
Clubtail Dragonfly spp.
Cockroach spp.
Common Skimmer Dragonfly spp.
Creeping Water Bug sp.
Digger Bee
Dragonfly spp.
Eastern Giant Ichneumon
Eucalyptus Longhorned Borer
Field Cricket sp.
Fruit Fly spp.
Glasswing Butterfly
Grape Berry Moth
Grape Borer
Green Lacewing
Harvest Spider sp.
Hawaiian Orb-Weaver
Hen Flea
House Fly
Ichneumon Wasp sp.
Incirrate Octopus spp.
Japanese Scarab Beetle
Jumping Spider sp.
Larch Bud Moth
Large Milkweed Bug
Large White
Long-legged Fly spp.
Mazarine Blue
Mediterranean Fruit Fly
Mexican White
Midge sp.
Migratory Locust
Mite sp.
Monarch Butterfly
Narrow-winged Damselfly spp.
Parsnip Leaf Miner
Pomace Fly
Prea
Queen Butterfly
Red Ant sp.
Red Flour Beetle
Reindeer Warble Fly
Rosechafer
Rove Beetle spp.
Scarab Beetle, Melolonthine
Screwworm Fly
Silkworm Moth
Sociable Weaver
Southeastern Blueberry Bee
Southern Green Stink Bug
Southern Masked Chafer
Southern One-Year Canegrub
Spreadwinged Damselfly spp.
Spruce Budworm Moth
Stable Fly sp.
Stag Beetle spp.
Tsetse Fly
Water Boatman Bug
Water Strider spp.

Autor: b_j (05.07.2006)
Źródło: Forum Gazety

BIBLIOGRAFIA:

1. Nature versus nature

2. Homosexual behavior

3. List of animals displaying homosexual behavior

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek Zostań pierwszą osobą, która oceni wartość tego wpisu!
Loading...

TAGI:

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

16 komentarzy

 1. Zwykly_czlowiek 07.01.2008 01:40

  Warto o takich rzeczach mowic, zeby obalac mity dotyczace swiata przyrody i tym samym wytracac absurdalne argumenty ludziom, ktorzy powolujac sie na naturalne prawa afiszuja sie ze swoja nietolerancja i agresja.
  Super stronka poza tym, dzieki.

 2. Sokrates 08.01.2008 00:31

  Zachowania homoseksualne to atawizm stadny wynikający z tego, że samiec”alfa” w ten sposób podporządkowywał sobie słabsze samce, dodatkowo słabsze samce nie mające dostępu do samic musiały w jakiś sposób rozładowywać swoje napięcie seksualne w okresie rui… To jest tylko dowód na to jak przyroda radzi sobie z różnymi sytuacjami, ale bynajmniej nie przesądza o tym, że homoseksualizm jest czymś normalnym, to spuścizna po naszych dzikich przodkach możzna rzec że więcej ma to wspólnego z odruchami Pawłowa niż z naturą, ale jak się coś chce koniecznie udowodnić…

 3. Sokrates 08.01.2008 13:06

  To jest tylko jeden gatunek małp, równie dobrze można wysnuć wniosek, że homoseksualiści są w jakiś sposób z nimi spokrewnieni, żaden argument… Podany przykład z samcami “alfa” jest bardziej powszechny. Modliszki zjadają samce po kopulacji czy to usprawiedliwia kanibalizm?

 4. Zwykly_czlowiek 09.01.2008 23:36

  Sokrates, tu nie chodzi o ustalenie co jest dobre a co złe, co normalne a co nie, tylko o przekazanie informacji, że takie zachowania również są spotykane poza naszym gatunkiem. Nie jest istotne czy to jest normalne, ale może uspokoi tych, którzy ogarnięci własną wizją doskonałego świata próbują innych do tego wymyślonego modelu agresją i nietolerancją dostosować. Geje są wśród ludzi od tysięcy lat i nie wiem po co niektórzy tak zajadle przeciw temu protestują. Może mają problem z własną orientacją.

 5. Sokrates 10.01.2008 00:44

  Mnie np. drażni to manifestowanie swojej inności, zwłaszcza, że to jest naprawdę mniejszość, tak samo jak drażni mnie manifestowanie swojej religijności, zresztą może nawet nie manifestowanie tylko żadanie przywilejów z racji przynależności do tej czy innej grupy ludzi. Ja oceniam ludzi po tym jacy są, czy są dobrzy, czy źli, czy można się z nimi dogadać, czy nie i jest mi wszystko jedno do jakiej grupy należą dopóki nie zaczynają tego w jakiś sposób manifestować. Każdego traktuje jak człowieka, ale dla mnie homoseksualizm nie jest normą, owszem przyjmuje do wiadomości, że ludzie mają różne upodobania (i to jest ich sprawa), ale nie pozwolę by ktoś mnie zmuszał, żebym polubił coś co mi się nie podoba… Wydaje mi się, że ktoś próbuje zbić na tym kapitał polityczny, bo w konstytucji mamy zapisane, że wszyscy jesteśmy względem prawa równi, jesteśmy obywatelami, a tworzenie jakichś przywilejów powoduje niechęć, zwłaszcza jeśli uprzywilejowana grupa jest niewielka…
  Mógłbym tu zrobić jeszcze mały wykład na temat homoseksualizmu społecznego, który jest wynikiem zjawisk społecznych ostatnich czasów (jak np. sprawa molestowania seksualnego, którego pojęcie w USA doprowadzono do absurdu). Dodatkowo paranoja jaką się wprowadza dotycząca nietolerancji, poprawność polityczna, która nie pzwala nazywać rzeczy po imeniu, nowomowa rodem z Orwella, czy nie uważacie, że coś jest nie tak?

 6. Sokrates 12.01.2008 00:48

  Ja to ujmę tak, homoseksualny związek partnerski nigdy nie będzie rodziną w pełnym tego słowa znaczeniu, bo z racji biologii nie można liczyć na potomstwo z takiego związku, więc jaki z niego pożytek dla społeczeństwa? A z drugiej strony nie dam nigdy zgody na adopcje dzieci przez takie pary, ponieważ dla mnie normalną rodziną jest rodzina składająca się z ojca (faceta) i matki (kobiety) zdolnych do rozmnażania i posiadający dzieci, dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że nikt się nie będzie pytał adoptowanego dziecka, czy chce żyć w homoseksualnej “rodzinie” [nie wiem, ale wydaje mi się, że dziecko wychowywane w takim związku może mieć spore problemy z samookreśleniem seksualnym(np. dziecko o naturalnej orientacji heteroseksualnej może mieć z tym spore problemy, a nie ma testów pozwalających na określenie skłonności seksualnych we wczesnym wieku)]. Jeśli będzie biologicznie możliwe rozmnażanie homoseksualne, to niech sobie robią dzieci, ale jak do tej pory do spłodzenia potomstwa potrzeba dwóch płci jednego gatunku… Gdyby to było zgodne z naturą istniałaby zapewne możliwość rozmnażania w ten sposób…

 7. wiki 12.01.2008 04:47

  Popatrz na związki partnerskie za granicą, które adoptowały dzieci. Jedyne problemy jakie takie dzieci mają to ew. kpiny ze strony rówieśników, ale na pewno jest im lepiej niż w sierocińcu. Tam to dopiero dzieciaki mają problemy z chorobą sierocą, ale o tym nie myślisz? Żadne z badań nie dowiodło, że wychowane przez gejów dziecko stanie się gejem. Gdyby to determinowało seksualność dziecka, to skąd się biorą geje? Przecież wszyscy zostali wychowani w rodzinach heteroseksualnych. Ja nie mam nic przeciwko adopcji dzieci przez gejów bo uważam, że to nie ich seksualność powinna być wyznacznikiem adopcji, lecz zdrowie psychiczne, zdolność do okazywania dziecku uczuć i zdolność do opieki i wychowywania. Ale uważam również, że dziecko powinno mieć prawo do wyrażenia zgody na adopcję zarówno w przypadku adopcji przez pary hetero i homo. Bo sam fakt, że jakaś rodzina jest heteroseksualna nie znaczy, że się nadaje do wychowywania dzieci, albo że dziecko będzie chciało żyć w rodzinie np. fanatyków religijnych. Bo takie rodziny – wbrew pozorom – łatwo uzyskują zgodę na adopcję. Nawet jak dziecko jest niewierzące i nie było chrzczone, to oni potem nadrabiają “chrześcijański obowiązek” chrzczenia wszystkiego dookoła. Niektórzy celowo wybierają do adopcji dzieci nieochrzczone dzieci tylko po to aby je ochrzcić i wychować na katolika. Bo to dla nich “misja boża” za którą otrzymają w niebiosach nagrodę.

 8. Sokrates 13.01.2008 23:26

  Ujmę to tak gdyby takie rodziny były naturalne to bylibyśmy obojnakami, ponieważ jednak istnieją dwie płcie zakładam, że taki model rodziny jest naturalny i tyle w tym temacie…

 9. Chickenno 04.02.2008 12:25

  Śmieszne. Przeczytałam już sporo tego typu artykułów i widzę, że do każdego znajdą się ludzie, którzy na siłę chcą obalić fakty naukowe powołując się na cokolwiek im przyjdzie do głowy. Mamy jasno przedstawione, że homoseksualizm obecny jest w każdym miejscu naszej planety i niezmienne jest to od tysięcy lat. To jest fakt i nie ma co zaprzeczać. Skupiając się na ludziach – dlaczego rodzina typu “kobieta+facet+dzieci” ma być dobra a “homo+homo+dzieci” zła? Jakoś dziwnym “przypadkiem” to w tym pierwszym modelu zachodzi o stokroć większa patologia – bicie dzieci, poniżanie żony, zdrada małżeńska..
  A co do podziału płci: ja bym to określiła raczej w kategorii odmiennych zachowań niż powinności rozmnażania. Facet i kbieta to wręcz dwa różne gatunki. I trzeba zrozumieć, że któreś z nich może zakochać się w osobniku swojej płci i nic na to nie poradzi. Ludzie zapominają, że w całym tym temacie chodzi przecież o coś więcej niż seks i brak potomstwa. Homoseksualizm to także sfera uczuć, w którą podobnie jak w przypadku miłości hetero nie można ingerować.

 10. 2w 06.05.2008 01:08

  Ssaki są stworzeniami KTÓRE wymagają w swoim rozwoju kontaktu fizycznego. Może nawet dojść do zejścia śmiertelnego jeżeli tego nie zapewnić,tej podstawowej potrzeby, nie liczy sie to że będzie do bólu mleka.
  W dzieciństwie kształtują się jakieś modele zachowań w relacjaćh z otoczeniem. Naturalne jest mieć tą potrzebę bycia z kimś do płci przeciwnej bo potem opiera się to o dzieci i troche nie ma odwrotu. Trzeba się zmagać wspólnie z życiem.
  Natomiast w przypadku pary tej samej płci to te osobniki są z sobą w jakiś sposób tylko z “egoizmu”, bo im to na troche pasuje ale jak będzie pod górkę i pod wiatr to to sie zbyt szybko kończy i to jest największy zarzut do sensu tego czy traktować to bardzo na serio.
  Czyli rozmawianie o tolerancj co do takich związków.
  Jak komuś coś takiego pasuje to trudno go zmieniać on sam wie jak to jest kruche. Jeżeli podciągnąć to pod miano przyjażni jest to najszlachetniejsza forma takiego współistnienia. Natomiast jeżeli to ma się opierać o prymitywne obnoszenie się zeswoimi niezaspokojonymi żądzami, to sytułacja staje się beznadziejna bo taki człowiek oddala się od sensu bycia z kimś. Dla niego jest to po prostu pozór usiłowanie upodobnienia tego związku hetero gdzie po drodze gubi się sens wszystkiego.
  Normalny związek hetero na ulicy nie musi maniestować tego co robi w łóżku.
  Czyli to co teraz się z tego robi to wcale nie jest pomoc tym ludziom to jest zaganianie ich w jeszcze większy kanał. To nie powinno być obnoszone na ulicy. Jakieś homo mogło by się tu obrazić ala ja nie piszę tego jako aktu nie tolerancji ale jako akt zdrowego rozsądku. Dzieci na codzień nie powinny mieć z tego przykładu, ponieważ dziecko wielu rzeczy mało rozumie. W ogóle żeby być z kimś to trzeba dorosnąć. Czyli w zbyt wczesnym wieku nie powinno się propagować ani jednej formy ani drugiej bo nic nie będzie miało sensu. Dlatego pedofilia jest szkodliwa. Bo ofiara takiego aktu nie potrafi być z drugim człowiekiem.
  I dorosłość takiego zbulwersowanego homo poswinna mu podpowiedzieć że wytykając taką prawdę ja mam rację.
  jeśli miałby mi mówić że coś tam powino się propagować już już od przedszkola to dla mnie ktoś taki jest biednym[ą]
  niedojrzałym[ą] dzieciuchem zainteresowanym egoistycznie swoją skrzywdzoną osobą. Tak ale to nie daje prawa do być może krzywdzenia innych bo na czyjejś krzywdzie nie buduje się szczęścia spokoju pomyślności.
  Taka jest prawda o temacie, chodzi o to aby osiągnąć maksymum satysfakcji z sytuacji bycia z kimś a to nie zależy od płci stony. Taki homo jest człowiekiem który powinien szanować prowo do nie oglądania pewnych zachowań które w miejscach publicznych nie przystoją i być też normalnym człowiekiem dla drugiej płci który potrafi powiedziećdo drugiej strony nie kręcisz mnie ale szanuje ciebie jako czlowieka.
  Czy dojdziemy do takiej kultury zobaczymy. To jest kwestia dojrzewania cywilizacji. To co brudne nie powino się obnosić na wierzchu. Ale nie ma co nie umieć nazwać tego po imieniu. Bo potem może być taki wstyd jak Austria ma teraz.
  To że ktoś chce mieć jakieś prawa, jak ma taka potrzebę. Ale czy to nada jego{jej} związkowi jakiś większy sens. To jest takie szukanie zastępczego problemu jak będzie “ślub” to będzie papier poświadczony rejentalnie. A to była taka piosenka o kochasiu który odszedł w siną dal. Z kim żyjesz tak moralnie “a z kochasiem który odszedł w siną dal”.
  Tendencja związkow hetero jest teraz życie na “kocią łapę” a tu komus się wydaje że ślub to takie poważne zobowiązanie że musi to mieć i tak samo musi się nazywać. Tak jak zauważam, jest to pewna forma rozpaczliwa szukania sensu swojego związku.

 11. 0bcy 24.06.2008 20:06

  “Przy wyciąganiu wniosków z obserwacji zachowań zwierząt należy być ostrożnym, ponieważ pewne zachowania np. wyglądające jak kopulacja dwóch samców, bardzo często nie wynikają z pociągu seksualnego do osobników tej samej płci, lecz są zachowaniami rytualnymi o różnym podłożu społecznym.”

  Nie no homoseksualizm jest naturalny, jak jakiś szympans posuwa w tyłek innego bo jest wyżej w społeczeństwie… rozumiem, że jeżeli przyjedzie do Ciebie premie i zacznie Cie posuwać przy ludziach w tyłek to nie będzie to dla Ciebie nic nadzwyczajnego bo on ma prawo to robić bo przecież jest wyżej w społeczeństwie co nie?

 12. aZyga 09.08.2013 09:32

  Fajna lista, powinni do niej dopisać homoseksualistów to byłaby pełna.

 13. Jedr02 09.08.2013 12:14

  A ludzie to mają fazy z tymi homoseksualistami. Fetysz/dewiacja (kwestia zaawansowania w tym) jak każdy inny. Jeden lubi jak parter w stosunku jest facetem, a drugiemu do podniecenia wystarczą damskie buty. W czym tu lepszy heteroseksualny dewiant czy fetyszysta? Ale nikt ich nie wyklina, bo wielu po internetach na homoseksualistów drących mordę sama ma swoje ulubione kategorie na stronach porno. Nie ma nawet sensownych argumentów by robić z homoseksualistów jakiś gorszych. Z punktu widzenia natury, to powszechne jest, powszechniejsze niż podniecanie się damskimi butami, majtkami, bdsm itd. które występują tylko u ludzi. Z punktu widzenia religii chrześcijańskiej, stosunki powinny być ograniczone tylko do małżeństwa, a i tu najlepiej tylko do prokreacji. W starym testamencie, jak Onan robił sobie stosunki dla przyjemności to ukarany został. Można po tej przypowieści zobaczyć jaki cel stosunku ma być. Kościół Katolicki poleca dzisiaj jakieś kalendarzyki itp. ale to w samej swojej istocie niczym nieróżni się od tego co zrobił Onan.
  A prawicowe oszołomy szukają potem jakiś fragmentów na homoseksualizm w Biblii. No i po co jak z punktu widzenia Bibli i każdej prawdziwej religii, seks dla przyjemności to seks dla przyjemności 😛 To z kim jest drugorzędne, chyba że jedna strona jest przymuszona, to jest to bardziej złe o tyle ile jej się krzywdy wyrządza.

 14. lokso 09.08.2013 14:11

  Być może homoseksualizm jest powszechny w świecie zwierząt, niemniej jednak nie słyszałem aby zwierzo-geje adoptowali cudze jaja lub młode, za zgodą ich rodziców, no chyba że podkradną. Chyba wszystkie takie homo-pary kończą z takim potomstwem jakie sobie zmajstrują, czyli żadnym. Tyle co im (gejom) się należy, to surogaty w postaci kamiennych jaj. Wśród zwierząt jest też otyłość, rak, próchnica i inne takie. I nikt tym się nie podpiera mówiąc że skoro tam jest to naturalne to ma być też wśród ludzi, bo jest to naturalne. Przeciwnie, walczy się z tym, stosuje profilaktykę. Ponieważ to i to jest z gruntu złe. PS. Które z w/w zwierząt bywały na paradzie równości? Robią co lubią i nie pchają się na pierwsze strony gazet. I z tego należy brać przykład.

 15. rafael108 09.08.2013 22:36

  a zyrafa… 🙁

 16. goldencja 10.08.2013 11:18

  Homoseksualizm to anomalia. Anomalie występują powszechnie w przyrodzie. Dlaczego każdy upatruje się w nich celowości? Przecież “pomyłki” przyrody zdarzają się często i nie wynikają z woli ale z przypadku (z resztą trafienia także). Powszechność podobnych zjawisk w przyrodzie nie powinna jednak skutkować przyznawaniem przywilejów osobnikom odmiennym. Jedyne zrozumiałe przywileje to przywileje pomocy w utrzymaniu zdrowia i życia (jeśli osoba urodziła się z wadami i nie jest w stanie sama sobą się zaopiekować), ale nie w zaspokajaniu dodatkowych potrzeb. Homoseksualiści nie są bezpłodni, a nauka daje im możliwości zapłodnienia invitro. Także lesbijki mogą rodzić, a geje mogą zapładniać (potrzebują jednak surygatki i pieniędzy na nią i na invitro). Statystycznie obserwując skłonność osobników homoseksualnych do pedofilli i prowadzenia niestabilnego życia emocjonalno-seksualnego (wielu partnerów) należy się zastanowić czy takich rodziców chcielibyśmy dla naszych dzieci, gdyby nas zabrakło. Nie tworzą one sprawdzonego od tysięcy lat w naszej cywilizacji modelu rodziny, który dziś jest niszczony także przez propagandę rozwiązłego stylu życia, konsumpcjonizmu, konformizmu i poczucia ciągłego zagrożenia (teorie spiskowe, niestabilność finansowa).

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.