Gen. płk Michaił Mizincew prostuje fejki z Ukrainy

Opublikowano: 08.03.2022 | Kategorie: Wiadomości ze świata

Liczba wyświetleń: 3288

Na poniższym nagraniu uchodźcy z Ukrainy w Rosji opowiadają, że wojska Zeleńskiego przez kilka dni bombardowały własną ludność cywilną, aby media uwierzyły, że Rosja ostrzeliwała ludność cywilną.

Poniżej zapis ze spotkanie Wspólnej Kwatery Koordynacyjnej ds. Reagowania Humanitarnego na Ukrainie w Moskwie w sprawie korytarzy humanitarnych. Źródło oryginalne na „Telegramie” jest z Polski niedostępne. Posłużyłem się transkrypcją zamieszczoną na stronie „The Saker”. Zamieszczam tylko tłumaczenie automatyczne, nie ma czasu na wygładzanie tekstu. Zdaniem szefa Narodowego Centrum Kontroli Obrony Państwa generała pułkownika Michaiła Mizincewa strona ukraińska nie spełniła ani jednego warunku utworzenia korytarzy humanitarnych.

Przemówienie szefa Narodowego Centrum Kontroli Obrony Państwa Federacji Rosyjskiej generała pułkownika Michaiła Mizincewa (7 marca 2022 r.)

Drodzy koledzy!

Niestety, szczegółowa i dobrze zaplanowana operacja otwarcia korytarzy humanitarnych i ogłoszenia reżimu zawieszenia broni jednocześnie w kilku najbardziej zagrożonych obszarach powinna przynieść przynajmniej pewne pozytywne rezultaty w celu ratowania ludzi, którzy znajdują się w straszliwej katastrofie humanitarnej.

W celu wyjazdu cywilów i cudzoziemców przymusowo przetrzymywanych przez władze ukraińskie w Kijowie, Charkowie, Sumach i Mariupolu, Rosyjskie Siły Zbrojne po raz kolejny ustanowiły zawieszenie broni i otworzyły korytarze humanitarne: z Kijowa do Homela, z transferem lotniczym do Federacji Rosyjskiej; z Mariupola dwoma trasami do Rostowa nad Donem i Zaporoża z wylotem na zachód Ukrainy, z Charkowa do Biełgorod, z Sumy dwoma trasami do Połtawy, na sugestię strony ukraińskiej i Biełgorod – następnie samolotem, koleją i transport drogowy do wybranych punktów docelowych lub miejsc tymczasowego zakwaterowania.

Wczoraj w godzinach od 10:00 do 23:40 informacja ta została przekazana oficjalnym przedstawicielom władz Kijowa, przedstawicielom zagranicznych ambasad, odpowiednich struktur ONZ, OBWE, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i innych organizacji międzynarodowych za pośrednictwem wszystkich zasobów informacyjnych, w tym mediów. Dopiero dziś o 7:10 otrzymano oficjalną odpowiedź ze strony ukraińskiej wyrażającą zgodę na otwarcie korytarzy humanitarnych. Ale jednocześnie reżim kijowski w porozumieniu celowo nie przewidywał otwarcia korytarzy humanitarnych w kierunku Federacji Rosyjskiej z Kijowa, Charkowa, Mariupola i Sum.

Mieszkańcy tych i innych osiedli nie zostali poinformowani o możliwości bezproblemowej, bezpiecznej ewakuacji.

Żądania strony ukraińskiej, zgłaszane nam na niespełna trzy godziny przed otwarciem korytarzy humanitarnych, wyglądają absurdalnie.

Pierwszym jest zapewnienie ewakuacji z osiedli Bucha, Borodyanka, Irpen, Dymer i Ivankovo ​​w obwodzie kijowskim, a także osiedli Lipci i Strilecha w obwodzie charkowskim, które są pod kontrolą rosyjskich sił zbrojnych. Jednocześnie żaden z mieszkańców tych osiedli nie wyraził chęci ewakuacji, ludzie żyją spokojnie w swoich domach, nic im nie zagraża.

Drugim jest zorganizowanie ewakuacji z miast Izyum i Bakaleja w obwodzie charkowskim, które są pod pełną kontrolą batalionów narodowych, gdzie rosyjskie siły zbrojne nie mają nic wspólnego z zapewnieniem bezpieczeństwa w tych miastach.

Trzecim jest dostarczenie ładunku humanitarnego przez oficjalny Kijów do Melitopola i Berdiańska w obwodzie zaporoskim oraz do Chersonia. Dziś nie ma żadnych problemów z zaopatrzeniem tych osiedli.

Wszystkie powyższe fakty świadczą o tym, że ukraińskie kierownictwo całkowicie straciło kontrolę nad stanem rzeczy we własnym kraju, nie jest w stanie rozwiązać żadnych problemów, będąc pod ostrym wpływem radykałów, którzy w rzeczywistości są rządem równoległym, nieuznającym żadnego prawa.

Do godziny 13:00 strona ukraińska nie spełniła ani jednego warunku utworzenia korytarzy humanitarnych. Obserwowaliśmy za pomocą obiektywnej kontroli, w tym bezzałogowych statków powietrznych – nie przeprowadzono ani jednego wydarzenia w celu przygotowania konwojów humanitarnych, nikt nie dotarł do otwartych korytarzy humanitarnych.

Wiadomo, że nacjonaliści pod groźbą przemocy fizycznej po prostu nie wypuszczają z tych osiedli cywilów i cudzoziemców.

Od godziny 10:00 natomiast obserwujemy intensywny ruch uzbrojonych ludzi na linii frontu we wszystkich kierunkach, ostrzał artylerii i moździerzy nie ustał ani na sekundę. Tylko w ciągu tych trzech godzin we wszystkich sześciu korytarzach humanitarnych zadeklarowanych przez Siły Zbrojne Rosji odnotowano 172 ostrzały ze strony sił zbrojnych Ukrainy i nacjonalistów. W tym przypadku mówimy o ostrzale obszarów bezpośrednio położonych lub sąsiadujących z rzekomymi korytarzami humanitarnymi.

W Mariupolu wszelkie próby przemieszczania się ludności cywilnej i cudzoziemców w kierunku miejsc zbiórek konwojów humanitarnych były surowo tłumione, aż do użycia broni do zabijania.

Ponadto burmistrz Sum Aleksandr Łysenko wraz z dowódcą batalionu narodowego o godz. 11:55 oficjalnie zapowiedział: „Nie będzie zielonych korytarzy, ani jeden cywil nie pojedzie do Rosji, a ci, którzy będą próbowali to zrobić, zostać zastrzelonym”.

Wiemy, dlaczego reżim kijowski wszelkimi dostępnymi i niedostępnymi metodami w każdy możliwy sposób uniemożliwia wyjazd ludności cywilnej i cudzoziemców do Rosji, a wręcz boi się, że ludzie powiedzą prawdę o bezprawiu i chaosie, upokorzeniu i cierpieniu, jak jak również ludobójstwo zorganizowane przez ten nieludzki reżim.

W blokadzie informacyjnej znalazły się również miliony Ukraińców, tysiące obcokrajowców. Nikt nie mówi ludziom prawdy. Nawet powiadamianie ludności cywilnej i cudzoziemców o możliwości skorzystania z bezpiecznych korytarzy humanitarnych w kierunku Rosji nie jest realizowane, a ukraińskie media podają nieprawdziwe informacje, że Rosja tych korytarzy nie udostępnia.

W tym samym czasie na granicy Ukrainy w obwodzie kijowskim, a także w Sudzha obwód kurski, w Nekhoteevka obwód Biełgorod, w mieście Nowoazowsk obwód rostowski cztery kolumny wygodnych dużych autobusów o łącznej liczbie 367 miejsc , o łącznej pojemności do 12,5 tys. pasażerów. Te tysiące ludzi mogłoby dziś znaleźć się w spokojnym i bezpiecznym środowisku. Niestety tak się nie stało z winy władz ukraińskich.

Prowadzimy chronologię wszystkich działań strony ukraińskiej, archiwizując materiały obiektywnej kontroli. Robimy to, aby później powiedzieć Ukraińcom, kto ich okłamał, kto użył ich jako ludzkiej tarczy.

Szczegółowo rejestrujemy stanowiska, nazwiska, imiona wszystkich przedstawicieli władz Kijowa, którzy kontaktują się z nami dzisiaj w sprawach humanitarnych w tych trudnych dla zwykłych Ukraińców czasach. Opowiemy o działaniach i bezczynności, o zdradach i kłamstwach oficjalnych i nieoficjalnych urzędników, którym los własnego narodu jest obojętny.

Urzędnicy kijowscy w dalszym ciągu zarzucają rosyjskim siłom zbrojnym nieprzestrzeganie obiecanego zawieszenia broni i bezczelnie okłamują przedstawicieli zagranicznych ambasad w Kijowie, Lwowie i Odessie oraz innych miastach o niewypełnianie przez stronę rosyjską warunków zapewnienia bezpieczeństwa korytarzy humanitarnych. To jawna prowokacja, kłamstwa i oszustwo.

Kontynuujemy współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i dziś bardziej niż kiedykolwiek wzywamy ONZ, OBWE, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, całą władzę, cały potencjał waszych organizacji, aby zmusić przedstawicieli władz Kijowa do wypełniania zobowiązań humanitarnych zapisanych w Konwencji Genewskiej.

Wczoraj w Charkowie, Sumach i innych miastach odnotowano liczne fakty, kiedy bojownicy batalionów nacjonalistycznych rozstrzeliwali cywilów, oskarżając ich o współudział z Rosją.

W Mariupolu, na pierwszym piętrze budynku szkolnego przy Alei Wolności, silną pozycję stworzyli nacjonaliści z batalionów obrony terytorialnej, umieszczając ciężką broń na niższych kondygnacjach i umieszczając grupy snajperów na dachu. Jednocześnie bojownicy chowają się za plecami niewinnych obywateli, przymusowo przetrzymując mieszkańców najbliższych domów na terenie szkoły.

A najnowsze informacje wyglądają dość cynicznie. Urzędnicy, z którymi współpracowaliśmy podczas przygotowywania dzisiejszej operacji humanitarnej, opublikowali właśnie oficjalny komunikat w zasobach informacyjnych, że wyjście ludności cywilnej zostało zakłócone z winy Federacji Rosyjskiej, rzekomo z powodu niespójności tras korytarzy humanitarnych.

1634 obcokrajowców jest trzymanych jako żywe tarcze przez radykałów kijowskich, w tym: w Charkowie – 257 obywateli Jordanii (200), Egiptu (40), Wietnamu (15) i Indonezji (2); w Sumach – 1140 obywateli Indii (576), Tanzanii (159), Chin (121), Ghany (100), Jordanii (70), Egiptu (60), Pakistanu (16), Tunezji (15), Zambii (14 ) , Kazachstan (8) i Serbia (1); w Mariupolu – 88 obywateli Turcji (70) i ​​Kazachstanu (18); w Chersoniu – 15 obywateli Egiptu; w Odessie – 7 obywateli Indonezji; w Kijowie – 20 obywateli Republiki Togo (7), Wielkiej Brytanii (7) i Republiki Beninu (6); w Czernihowie – 21 obywateli Pakistanu (12) i Indonezji (9). Jeśli chodzi o los tych cudzoziemców, przez całą dobę współpracujemy z odpowiednimi wydziałami dyplomatycznymi tych państw.

W regionach Rosji ośrodki tymczasowego zakwaterowania zwiększono do 9 tys. miejsc, wszystkie są gotowe do indywidualnej pracy z obywatelami przybywającymi z Ukrainy.

Do tej pory ze stref specjalnej operacji wojskowej ewakuowano ponad 168 000 osób, w tym 43 469 dzieci. 19 256 samochodów osobowych przekroczyło granicę państwową Federacji Rosyjskiej.

Federalne władze wykonawcze wraz z podmiotami wchodzącymi w skład Rosji, różnymi organizacjami publicznymi i ruchami patriotycznymi przygotowały już ponad 15 000 ton ładunku humanitarnego. W tę ważną pracę najbardziej aktywnie zaangażowane były Emercom, Ministerstwo Przemysłu i Handlu Rosji, Rosreestr i Rosrezerv, Tula, Moskwa, Jarosław, Biełgorod, Woroneż, Kursk i Rostów, a także Republika Krymu.

Na Ukrainę dostarczono już 882 tony ładunków humanitarnych, przeprowadzono 110 akcji humanitarnych, w tym 30 akcji w obwodach kijowskim i czernihowskim, a także w donieckich i ługańskich republikach ludowych w ciągu ostatniego dnia, podczas których 325 ton podstawowych ludności cywilnej wyzwolonych regionów przekazano artykuły pierwszej potrzeby, lekarstwa i żywność.

Ponadto dostarczono 50 ton żywności z Syryjskiej Republiki Arabskiej i 14 ton artykułów pierwszej potrzeby z Górnego Karabachu w celu późniejszego przekazania ludności regionu Kijowa i Zaporoża.

Do tej pory zaplanowano i trwa 48 akcji humanitarnych w obwodach kijowskim, zaporoskim, charkowskim, chersońskim i czernihowskim, podczas których zostanie rozdanych 341 ton artykułów pierwszej potrzeby, lekarstw i żywności.

W Federacji Rosyjskiej stworzono wszelkie niezbędne warunki do przyjęcia uchodźców.

W punktach kontrolnych i miejscach tymczasowego zakwaterowania wyposażone są pokoje wypoczynkowe, dostarczane są gorące posiłki, rozmieszczane są mobilne stacje medyczne, zorganizowana jest logistyka wyjazdu do regionów Rosji i zapewniona jest dostawa cudzoziemców do ich ojczyzny.

Źródło oryginalne: TheSkader.is
Źródło polskie: Kurier-Poranny.blogspot.com


TAGI:

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

16 komentarzy

 1. galacticjoel 08.03.2022 19:54

  Jak Telegram z Polski nie jest dostępny, można użyć VPN.

 2. FFF 09.03.2022 00:17

  Przeciez i tzw “kurier poranny” jak i thesaker.is to ruskie stronki wplywu. Az nadto oczywiste.

 3. FFF 09.03.2022 00:18

  “W Federacji Rosyjskiej stworzono wszelkie niezbędne warunki do przyjęcia uchodźców.”
  Juz się Ukraińcy pchają do kraju agresora…
  Dajcie spokoj z taka idiotyczna narracja.

 4. JP 09.03.2022 07:31
 5. Lord Jim 09.03.2022 07:56

  @FFF
  Daj spokój z idiotyczną negacją rozsądnych rozwiązań.
  Po pierwsze w Charkowie czy Mariupolu pewnie dla większości podstawowym językiem jest Rosyjski. Po drugie ewakuacja ma sens w stronę gdzie jest mniejsze ryzyko kontynuacji działań. Jeśli wycofywanie na stronę ukraińską to lada moment może być tam kolejna katastrofa humanitarna a oni i tak nie będą mieli gdzie mieszkać – no chyba że chodzi o to aby katastrofę humanitarną potęgować. Ha, rozumiem że są tacy którzy obawiają się uwięzienia za antyrosyjskie działania. Ale większość chce bezpieczeństwa tylko włodarze i wojskowi nie chcą im pozwolić na wyjście bo jest to dla nich zabezpieczenie przed atakami wojsk rosyjskich. A uderzenia rakiet w bloki mieszkalne biorą się stąd że na dachach i w oknach są Ukraińcy z manpad-ami, stąd są naturalnym celem… Tak, w skrócie.

 6. Admin WM 09.03.2022 09:37

  @FFF

  – A cała reszta mediów to amerykańskie, pis-owskie i ukraińskie stronki wpływu. To ci nie przeszkadza i jest OK?

  – Ukraińcy uciekają do Polski, bo boją się Rosjan, a Rosjanie uciekają do Rosji, gdzie mieszkają ich rodacy (znają biegle język, utożsamiają się z Rosją i mogą łatwo zaaklimatyzować). Nie ma w tym niczego niezwykłego. Ludność rosyjskojęzyczna stanowi sporą grupę etniczną we wschodnich rejonach Ukrainy (ok. 30%), a w kilku obwodach jest nawet większością (obwód dniepropetrowski – 72%, obwód doniecki – 93%). Tutaj mapka.

  Mapka znajomości języka rosyjskiego (jako język dominujący w danym regionie Ukrainy) jest taka:

  Teraz wiesz, dlaczego część obywateli Ukrainy ucieka do Rosji?

  @JP

  To wideo z workami okazało się fejkiem. Ktoś podłożył głos z relacji z Ukrainy na obraz wideo z protestu w Austrii. Sam się wczoraj nabrałem. Wszystko z powodu maseczki na ustach reportera – nie widać ruchu warg.

 7. Tylko Spokój 09.03.2022 11:53

  @Admin
  Nie jest tajemnicą, że ludność na wschodzie Ukrainy to w większości Rosjanie. Rzecz w tym jednak, że informacjom z tego artykułu zaprzeczają fakty.
  Skoro Rosjanie z Ukrainy tak masowo uciekają do Rosji, to przed czym uciekają ? Jakie wojska bombardują im domy ? Wojska ukraińskie dokonują tych bombardowań ? jest ich tyle, że dają jednocześnie radę bronić Kijowa i bombardować Charków ? To brzmi absurdalnie.
  Z tego co czytałem chociażby na wp. czyli medium nieprzychylnym Pisowi, to właśnie Rosjanie mieszkający na Ukrainie najbardziej zaciekle walczą z radzieckim wojskiem.
  Osobiście podejrzewam, że ci Rosjanie, którzy uciekli do Rosji to są separatyści i ich rodziny oraz zwolennicy, bo to by akurat miało sens.
  Swoją drogą to powielanie siermiężnej radzieckiej propagandy to nie jest pokazywanie zdania obu stron, tylko prezentowaniem nieprawdopodobnych kłamstw. Jeśli chcesz pokazywać zdanie strony radzieckiej to odcedzaj to co może być prawdą od całkiem absurdalnych kłamstw.
  Przy okazji skoro tak Ci zależy na przedstawianiu zdań z obu stron, to czemu nie ma na forum artykułów prezentujących zdanie strony ukraińskiej ?

 8. Murphy 09.03.2022 12:13

  @Tylko Spokój: O jakich faktach piszesz? Moźe podasz te fakty i źródła?

  A WP to niby rzetelna strona która tylko fakty podaje?

  Może na forum nie ma, bo nikt ich tam nie zakłada? Za to artykuły na WM są i obie strony są przedstawiane, więc nie widzę problemu.

 9. Tylko Spokój 09.03.2022 12:25

  @Murphy
  Miałem na myśli forum WM.
  To które artykuły na WM prezentują zdanie strony ukraińskiej ?

 10. Admin WM 09.03.2022 12:49

  @Tylko Spokój

  Uciekają przed wojną. Obejrzyj wideo wyżej w artykule. Uchodźcy w Rosji mówią, że ukraińskie wojsko też strzela do ludzi. Uciekają tam, gdzie im bliżej lub uważają, że będzie lepiej. Uchodźcy pochodzą też z terenów w okolicy Ługańska i Doniecka. To nie jest czarno-biała wojna z dobrymi Ukraińcami i złymi Rosjanami (obie strony mają sporo na sumieniu), a na pewno jest dziwaczna z powodu masowej propagandy, fejków i dezinformacji.

  Zwrócę uwagę, że wszystko zaczęło się po przejęciu władzy przez banderowców i delegalizacji języka rosyjskiego w urzędach. Nagle połowa ludności kraju poczuła się zaatakowana i Krym się oderwał, a Ługańsk i Donieck ogłosiły niepodległość. Na dodatek banderowcy rozmawiali z USA nt. wypowiedzenia bazy wojskowej Rosji na Krymie i zainstalowaniu tam bazy marynarki wojennej USA, co na pewno wywołało reakcje nie tylko rosyjskich obywateli Ukrainy, co Putina. Gdyby wyborów nie wygrali banderowcy, do dziś byłby pokój na Ukrainie, a Krym nadal byłby w rękach Kijowa. To, co teraz się dzieje, wynika wprost z tamtych decyzji i głupoty aktualnych władz Ukrainy, oraz zakulisowych działań USA. Nie usprawiedliwiam Putina – piszę jak to się zaczęło, bo ludzie już zapomnieli.

  Na portalu WM są przedstawiane informacje z obu stron konfliktu, zwłaszcza w kompilacjach kilkudziesięciu wiadomości. Nie pytaj o linki – sam sobie poszukaj (np. w tagu „wojna rosyjsko-ukraińska”), to znajdziesz. Teraz kompilacje zarzuciłem, ponieważ siedziałem nad nimi wiele godzin i przestałem się wyrabiać, a nic nowego z nich nie wynikało (zaczynały się powtarzać). Teraz będę koncentrować się na publikowaniu najciekawszych, niewygodnych lub najważniejszych informacji z konfliktu.

 11. Tylko Spokój 09.03.2022 13:55

  @Admin
  Ani myślę oglądać kłamliwą propagandę kremlowską.
  “To nie jest czarno-biała wojna z dobrymi Ukraińcami i złymi Rosjanami (obie strony mają sporo na sumieniu),”
  Czyli mam rozumieć, że uważasz, że Ukraina jest sama sobie winna tego ataku ? Że Ukraińcy zasłużyli na to ? Może napisz otwarcie, iż uważasz, że to Ukraina zaatakowała Rosję.
  Czy Ty i reszta osób broniących Rosji nie macie krztyny rozumu ?
  Gdyby Rosja łatwo pokonała Ukrainę, to może ruszyłaby na Polskę.
  Czyli kraj, którego tak bronicie, zburzył by wasze domy, pozabijał waszych bliskich i was samych. Ruszcie wreszcie głową !!!
  No chyba, że jesteście ruskimi trollami to wtedy by to wszystko wyjaśniło.
  Te kompilacje wrzucałeś tylko na początku i to chyba zaledwie dwa razy, a obecnie serwujesz głównie propagandę prorosyjską. Zastanów się czyj interes reprezentujesz.

 12. rici 09.03.2022 15:36

  Wedlug mnie admin robi bardzo dobra robote, propagande usraelska masz na kazdym kroku, juz sie tego ani sluchac ani ogladac nie da. Z wiadomosci na WM widac wyraznie ze to usraelici ponosza odpowiedzialnosc za agresje Rosjii na Ukraine. Putin gdyby chcial to w kilka dni by zajal Ukraine ale wyglada na to ze ma tez inne cele, niz tylko zajecie Ukrainy. Moga to byc rowniez sankcje ktore zachod wprowadza, ale ktore bija glownie w kraje zachodnie. Z tego co slyszalem w mediach to juz na jesieni ubieglego roku usrael wypuszczal Putina by zaatakowal Ukraine.
  Jak funkcjonuje usraelska propaganda to zaprezentuje ci na swoim przykladzie;
  Moj dziadek byl oficerem sztabowym Okregu AK-BCh w Tarnowie. Na poczatku wojny w 1941 roku nastapila wsypa sztabu okregu, czlowiekiem ktory wsypal byl taki zydek, moj ojciec zaraz po wojnie ruszyl na jego poszukiwania, odnalazl go na Dolnym Slasku, ale nie mogl mu nic zrobic, ten byl oficerem UB, sam sledzilem troche jego kariere, jego syn zostal poslem PIS-u byl odpowiedzialny miedzy innymi za IPN. Po 89 roku byly prosby nie tylko ze strony mojej rodziny, by wyjasnic ten sprawe, IPN zawsze odpowiadal odmownie.
  Dalej; moj dziadek trafil do Oswiecimia, gdzie zmarl, W zwiazku z tym ze mialem dostep do archiwum Muzeum w Oswiecimiu, poprzegladalem dane wszystkich ktorzy tam byli czynni, i co stwierdzilem, 90 % kapo w obozie to byli Zydzi, 50 % zalogi SS to byli zydzi. W Oswiecimiu zginelo wiecej czlonkow mojej rodziny, jedna ciotka tylko uciekla z obozu. Oboz byl po to by wybudowac zaklady chemiczne dla firmy IG-Farben, Normalnie wszystko mienie poniemieckie Polska przejmowala jako zdobycz wojenna. W przypadku IG-Farben musiala wyplacic odszkodowanie za przejecie ich zakladow, poniewaz IG-Farben nalezala do amerykanskich zydow. Wiem bo pracowalem na Zakladach Chemicznych w Oswiecimu i pamietam jak w 1971 roku cieszono sie ze Polska skonczyla splacac odszkodowanie firmie IG-Farben. A ile bylo jeszcze takich amerykanskich firm ktore znajdowaly sie na terytorium zajetym przez Niemcow, i Polska musiala to wszystko splacic, no ale o tym sie nie mowi, przeciez to nasi “przyjaciele”, “wlasciciele”.
  Nasi amerykanscy przyjaciele propagande maja opanowana do perfekcji, potrafia ci wmowic ze g..no jest takie smaczne, a ty bedziesz wcinal ze az ci sie beda uszy trzesly.

 13. Admin WM 09.03.2022 16:31

  @Tylko Spokój

  Widzę, że opowiedziałeś się po stronie Ukrainy i nie mieści ci się w głowie, że ktoś może nie popierać żadnej ze stron. Każdy kto nie po stronie Ukrainy ten od razu po stronie Rosji? Bardzo prymitywne widzenie.

  Nie popieram ani Rosjan, ani Ukraińców, patrzę na to z boku. I nie próbuj mi wmawiać czegoś innego. Piszę, co myślę i staram się obiektywnie dociekać prawdy, nawet jeśli okazałaby się niepoprawna politycznie.

  Popieram pokój, zdrowy rozsądek, dostęp do pełnej informacji, jak najszybsze zakończenie wojny (dogadanie się Ukraińców z Rosjanami, najlepiej bez udziału Polaków czy Amerykanów) i jak najszybszy powrót uchodźców do domu, ponieważ kryzys humanitarny destabilizuje Polskę. Im dłużej potrwa, tym dla nas, Polaków, gorzej.

  Pomagać trzeba, ale z rozsądkiem kierując się empatią (zrozumieniem sytuacji ofiar), a nie emocjonalnym zaangażowaniem (utożsamianiem z ich problemami). Zwłaszcza, że obie strony mają roszczenia terytorialne. Rosja chce połączyć Białoruś z Kaliningradem odcinając nas od Litwy (choć byłoby jej łatwiej połączyć te tereny od strony litewskiej), a Ukraina chce Podkarpacia i Lubelszczyzny, bo to rzekomo „rdzenne etnicznie tereny ukraińskie”.

  Winni sytuacji na Ukrainie są: politycy rosyjscy, ukraińscy, polscy (ci od skandowania „Sława Ukrainie”) i amerykańscy. A cierpią zwykli ludzie i z nimi się solidaryzuję, a nie z psychopatami u władzy. Stoję z boku i nie mam zamiaru umierać ani za Ukrainę, ani za Rosję.

  Jeszcze jedno, zauważyłem to zdanie: „Jeśli chcesz pokazywać zdanie strony radzieckiej to odcedzaj to co może być prawdą od całkiem absurdalnych kłamstw.”

  Robię to i dodatkowo często opatruję informacje komentarzem zwracającym czytelnikom uwagę na możliwe fejki czy dezinformacje, ponieważ kieruję się interesem czytelników a nie którejś ze stron konfliktu.

 14. Tallis Keeton 09.03.2022 20:45

  byłoby dobrze, gdyby polskie władze nie podsycały swym zachowaniem, bo to stwarza zagrożenie dla Polski, czyniąc z nas cel, a raczej, aby ustawiły się w pozycji mediatora na rozmowach pokojowych.
  poz 🙂
  tal

 15. Tylko Spokój 10.03.2022 13:02

  @Admin
  Popełniasz typowy błąd, jaki popełniają ludzie, którzy osoby krytykujące komunistyczną opozycję (po, sld, psl) oskarżają o bycie pisiorami.

  Nie jestem zwolennikiem Ukrainy, a jedynie przeciwnikiem Rosji, która JEST REALNYM zagrożeniem dla bezpieczeństwa mojego i mojego kraju.
  Nie wiem jak można bronić kacapów ? Przecież oni nikogo za to nie wynagrodzą. Gdyby podbili Polskę, to nikt by na tym nie zyskał, a wszyscy stracili.
  Nie pojmuję jak możecie tego nie widzieć.

 16. Admin WM 10.03.2022 13:33

  @ Tylko Spokój

  „Popełniasz typowy błąd, jaki popełniają ludzie, którzy osoby krytykujące komunistyczną opozycję (po, sld, psl) oskarżają o bycie pisiorami.”

  Po raz kolejny wmawiasz mi swoimi spekulacjami posiadanie poglądów, które nie są moimi poglądami. Nigdy krytyków PO, SLD i PSL nie nazwałem „pisiorami”.

  „Nie wiem jak można bronić kacapów ? Przecież oni nikogo za to nie wynagrodzą.”

  Nie bronię „kacapów”. Drążę prawdę służąc czytelnikom, którzy chcą ją poznać i być dobrze doinformowani. Tak trudno to zrozumieć? Cele portalu zostały opublikowane tutaj:
  https://wolnemedia.net/?page_id=11708

  Przestań atakować mnie pomówieniami i lobbować na rzecz upolitycznienia portalu WM, bo zaczynam tracić do Ciebie cierpliwość. Jeszcze raz będziesz kłamać nt. moich rzekomych poglądów i intencji, a zastosuję wobec ciebie punkt 23 regulaminu w kontekście złamania punktu 5k. To oficjalne ostrzeżenie.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.