Dr Martynowska skazana przez Naczelny Sąd Lekarski

Zakaz wykonywania zawodu lekarza przez rok za krytykę.