Brutalność policji wobec dziennikarzy

Co się stało 11 listopada?