16-punktowy plan obalenia rządów PiS

Opublikowano: 24.07.2017 | Kategorie: Polityka, Wiadomości z kraju

Liczba wyświetleń: 945

Oto 16-punktowy plan organizacji powiązanej z Georgem Sorosem na obalenie rządów PiS-u w Polsce. M.in. „destrukcja Kaczyńskiego”, „wyłączanie prądu”, „strajk nauczycieli i sędziów”.

Plan opublikował na “Facebooku” Bartosz Kramka, przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog, który przekonuje, że konieczne jest uruchomienie wszystkich elementów zarysowanego scenariusza. Podpowiada też uruchomienie takiej manipulacji, która wyprowadzi z równowagi prezesa PiS i doprowadzi do wojny domowej w Polsce. Plan oparty jest najprawdopodobniej na podręczniku “Od dyktatury do demokracji”, który służył jako instrukcja dla wszystkich “kolorowych rewolucji”.

1. Mimo wszelkich różnic – konieczna jest ścisła współpraca i koordynacja szeroko rozumianych środowisk opozycyjnych i obywatelskich, którzy stworzą wspólną strukturę służącą podejmowaniu kluczowych decyzji i wyłonią spośród siebie oficjalną reprezentację. Na Majdanie taką platformą była po części Rada Majdanu i Sztab Sprzeciwu Narodowego. U nas może to być Front Demokratyczny, w ramach którego zostaną powołane odpowiednie, tematyczne zespoły zadaniowe odpowiedzialne za realizację działań w poniższych sferach.

2. Skuteczność wymaga zmobilizowania szerokich mas społecznych, a – zanim to nastąpi – wielu środowisk, których opór może sparaliżować funkcjonowanie państwa; wymaga to rozmów prowadzonych przez opozycję i czołowych działaczy społecznych z centralami związków zawodowych (w szczególności ZNP) i przedstawicielami biznesu (Polska Rada Biznesu, Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan).

3. Strajk generalny nauczycieli, czy też – w przypadku formalnie nie mogących strajkować sędziów sądów powszechnych i administracyjnych – szeroko zakrojony protest w formie przerw w pracy i powstrzymania się od wykonywania czynności służbowych. Powinno to wywołać poważne i szerokie zaniepokojenie społeczne, którego władze nie będą mogły ignorować; to już nie będzie walka o sądy, to będzie walka o Polskę.

4. Warto rozważyć otwartą i zakrojoną szeroko akcję czasowego powstrzymania się od płacenia podatków i innych należności na rzecz skarbu państwa pod hasłem np. „Nie płacę na PiS”.

5. W żadnym wypadku Sąd Najwyższy nie może skapitulować przed przemocą prawną. Nawet w wypadku pozornego wejścia w życie niekonstytucyjnych ustaw powinny one zostać przezeń oficjalnie uznane – z uwagi na rażącą sprzeczność z Konstytucją i paraliż Trybunału Konstytucyjnego – jako pozbawione mocy prawnej i tym samym nieobowiązujące; spodziewane orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie Mariusza Kamińskiego i Julii Przyłębskiej muszą zapaść. Sędziowie nie mogą dobrowolnie oddać gmachu sądu partyjnym nominatom. Przed przemocą fizyczną może chronić sędziów Straż Miejska i sznur obywateli. Sądy powszechne muszą stosować konstytucję bezpośrednio. Sądy muszą być otoczone szczególną obywatelską opieką, wsparciem symbolicznym i – w razie potrzeby – materialnym, jak i nieustannie dyżurującymi manifestantami.

6. Presja społeczna w postaci protestów i manifestacji musi być ciągła i wysoka. Miasteczka namiotowe, czy też głośne i częste protesty mogą powstać i być prowadzone nie tylko pod Sejmem i Pałacem Namiestnikowskim, ale również Kancelarią Premiera i siedzibą PiS-u na Nowogrodzkiej oraz domem Jarosława Kaczyńskiego. Być może te obiekty i instytucje uda się z czasem całkowicie zablokować paraliżując ich pracę?

7. Troska o dobrą organizację, wizerunek i atrakcyjność miejsc protestu. Same protesty muszą zostać uatrakcyjnione i ożywione szerokim wsparciem artystów, jak i swoistą ofertą kulturalną (koncerty) i edukacyjną (wykłady i spotkania poświęcone historii parlamentaryzmu, konstytucji, rządom prawa etc.). (…) Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa istotna jest obecność (chronionych immunitetem) opozycyjnych parlamentarzystów, czy też ich dostępność w wypadku zaistnienia konieczności interwencji.

8. Konieczne są konsekwencje personalne dla czołowych polityków i funkcjonariuszy PiS: ich celem jest społeczny ostracyzm. Metodami takimi jak protesty pod domami (nie pozwólmy spać Kaczyńskiemu kiedy niszczy Polskę!), czy wszechobecne ulotki, postery i billboardy obnażające ich hipokryzję i kompleksy; w tym z wykorzystaniem kompromitujących cytatów własnych (w tym Kaczyńskiego o zdradzieckich mordach i kanaliach) docierające codziennie do ich rodzin i sąsiadów. Być może przed domem Kaczyńskiego na Żoliborzu powinny zawisnąć wielkie plakaty ze słowami Lecha Kaczyńskiego o konieczności respektowania konstytucji i wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Większość PiS-u jest nieznaczna, a silna presja i dyskomfort w życiu codziennym odczuwany przez jego parlamentarzystów może spowodować ich pęknięcie przejście na stronę obywateli.

9. Należy bezwzględnie dbać o dobre relacje z policją i innymi siłami porządkowymi. Policjantom należy dziękować za ciężką pracę i ochronę, przypominać i akcentować pokojowy charakter protestów, oferować im wodę i ciepłe napoje, zwracając jednocześnie uwagę na nakaz lojalności wobec konstytucji i prawa oraz konieczności odmowy wykonywania poleceń służbowych sprzecznych z nimi. Nie mamy i nie chcemy konfliktu z policją.

10. Konieczna jest szeroka akcja edukacyjna. Przeszkoleni wolontariusze -aktywiści powinni znaleźć się na stacjach metra i na rogu każdej większej ulicy z zestawem odpowiednich petycji, informacji o nadchodzących protestach, ulotek i informatorów tłumaczących zachodzące zmiany, rozwiewających mity o rzekomej dekomunizacji sądownictwa; być może również z gadżetami ośmieszającymi sułtana Kaczoglu i Liliputina, jak i jego akolitów (w śmiechu i dowcipie jest siła!). Rozprowadzane muszą być egzemplarze konstytucji; organizowane powinny być spotkania informacyjne również w małych miejscowościach. Wykorzystane mogą i powinny być środki z budżetów partii politycznych. Bardzo ważne: media (w tym social media) muszą w sposób przystępny tłumaczyć obywatelom przyczyny protestów i spowodowanych nimi niedogodności.

11. Nie można zaniechać prób prowadzenia rozmów i pertraktacji z potencjalnie konstruktywną częścią obecnej elity rządzącej; w szczególności mogłaby się nią stać (choć nadzieje maleją) frakcja Gowina, ale mogą też wyłonić się pojedynczy posłowie i grupy przestraszone rozwojem sytuacji. Raz jeszcze: większość PiSu jest krucha, a Kukiz tak łatwo i tanio skóry Kaczyńskiemu nie sprzeda. A ich targi mogą kupić nam czas.

12. Siłą Polski są samorządy. Szczególna rola przypaść powinna samorządowi m. st. Warszawy. Rada Miasta winna przyjąć uchwałę o niekonstytucyjności działań PiSu i zapewnieniu szerokiego wsparcia manifestującym. Służby miejskie powinny zabezpieczać miejsca protestów, wspierać nocujących w okolicy Sejmu (i ew. innych gmachów państwowych) w zapewnieniu odpowiedniego zaplecza higienicznego, wody i żywności itp. Miasta i gminy wspierające protest powinny rozważyć przyłączenie się do i charakter ewentualnych akcji strajkowych agend samorządowych. Jeśli szeroki protest społeczny może wyłączyć państwo, to czy miasto nie może wyłączyć Sejmu i Senatu, Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Premiera i Prezydenta? Czy pod pretekstem remontu w siedzibie PiS-u nie może zgasnąć światło? Młodzież nazywa to dziś trollingiem, ale czy nie mamy do niego prawa w świetle ewidentnego bezprawia rządzących?

13. Samorządy prawnicze mogą i powinny powołać specjalne zespoły zadaniowe wykorzystujące wszelkie możliwe instrumenty prawa cywilnego, karnego i administracyjnego w celu sabotowania bezprawnych poczynań rządu i wyciągania konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych (w tym urzędników realizujących bezprawne, niekonstytucyjne polecenia swoich zwierzchników). Należy wesprzeć próbujących stosować obstrukcję parlamentarną posłów i senatorów chociażby w produkcji nieskończonej liczy poprawek. Wykorzystane muszą zostać również wszelkie instrumenty nacisku, które daje nam prawo międzynarodowe. Jeśli możemy pozywać polskie władze przed trybunały międzynarodowe – róbmy to na potęgę. Ewentualni szykanowani przez PiS powinni mieć zagwarantowaną bezpłatną pomoc prawną.

14. Europa i świat. Konieczna jest ścisła współpraca z zagranicą (w tym organizacja misji obserwacyjnych do Polski, jak i wysłuchań nt. sytuacji w Polsce na forum Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, ale również – parlamentów narodowych najistotniejszych oraz zainteresowanych nami państw). Polskę muszą odwiedzać (i być do tego zachęcani i wspierani organizacyjnie) parlamentarzyści krajów UE, amerykańscy kongresmeni, dziennikarze z całego świata. Prezes Kaczyński, premier Szydło, prezydent Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu powinni zostać zasypani nie tylko stanowczymi pismami, ale i prośbami o pilne spotkania ze strony kluczowych polityków UE i ambasadorów najważniejszych państw. Podobnie na dywanik powinni być wzywani do lokalnych MSZ-ów i szefów rządów ambasadorowie Polski za granicą. (…) Sankcje międzynarodowe powinny być opcją w grze; być może udałoby się wykorzystać bądź stworzyć mechanizm sankcji personalnych wobec decydentów politycznych i urzędników łamiących prawo.

15. Internet i media społecznościowe: należy w pełni wykorzystać ich potencjał. To narzędzia, których znaczenie trudno dziś przecenić, ale zasadniczo chodzi o to samo: widoczność, także w językach obcych; docieranie do nieprzekonanych i pasywnych; zwalczanie szkodliwych mitów, fejków i propagandy mediów na usługach PiS; pozyskiwanie wsparcia, w tym finansowego w formie zbiórek, dyskredytowanie – kulturalne – funkcjonariuszy PiS-u. Musimy monitorować media społecznościowe i wykorzystywać narzędzia analityczne – tak skuteczne w ostatniej kampanii prezydenckiej w USA i brexitowej w Zjednoczonym Królestwie. Obecnie pozwalają one na inteligentne dotarcie z naszym przekazem do grup i jednostek szczególnie na niego wrażliwych oraz poszczególnych dyskusji toczących się w sieci.

16. Środowiska zaangażowane, w szczególności biznes, samorządy, ale też ogół protestujących powinny składać się na specjalny fundusz obywatelski służący finansowaniu ww. działań. To kluczowe! Mając odpowiednie zasoby, możemy nieomal wszystko. Konieczne jest przy tym bezwzględne zapewnienie transparentności i uniknięcie nieprawidłowości, które podminowały reputację KOD-u.

Przygotował: Talbot
Źródło: NEon24.pl


TAGI: , , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

13 komentarzy

 1. polach 24.07.2017 12:39

  W tekście jest link do książki “Od dyktatury do demokracji” na okładce ma odwrócony “chełm”.

  a tu mamy podobny odwrócony chełm;

  https://wolnemedia.net/protesty-przeciwko-stawianiu-szatanskiego-monumentu/

  https://thesatanictemple.com/blogs/the-satanic-temple-news/13431529-first-post

  Ciekawy “przypadek”? raczej nie…

  Sława!

 2. Szaman 24.07.2017 12:45

  Dokładnie. Tyle szumu o ustawę a tu chodzi najzwyczajniej w świecie o odwrócenie uwagi od kolejnej próby zamachu stanu przeprowadzanej przez te złodziejskie Sorosowskie żydowskie i szkopskie g**y w naszym kraju.

 3. agama 24.07.2017 13:21

  takich destabilizatorów i wojennych prowokatorów powinno się ścigać listem gończym na całym świecie

 4. Light 24.07.2017 13:25

  PiS został wybrany w demokratycznych wyborach i jest obecnie partią rządzącą. Jeżeli większej części społeczeństwa się to nie podoba, mogą dać temu wyraz w nadchodzących wyborach.
  Natomiast opisane powyżej działania noszą znamiona zamachu stanu i ludzie podejmujący takie próby powinni zostać aresztowani i skazani zgodnie z obowiązującym prawem.

  Aby była jasność – nie popieram i nigdy nie popierałem PiS. Żyjemy jednak w cywilizowanym kraju, w którym obowiązuje prawo i należy się do niego stosować. Powyższe jest nieakceptowalne, a osoby wychodzące na ulicę szkodzą Polsce i jej wizerunkowi na świecie. Gdzie ci ludzie byli, gdy były wybory powszechne? “Wracali z wakacji / długiego weekendu”???

 5. Luk 24.07.2017 23:31

  Kwartał temu dowiedziałem się od wpływowego kontaktu, że PIS zostanie obalony do końca roku. Najwyraźniej wizyta Trumpa przyspieszyła bieg wydarzeń.

 6. smerf 25.07.2017 00:15

  Light

  Bredzisz.
  A jest nas w tym kraju, ponoć, 38,3 mln.

  W wyborach 25 października 2015 r. wzięło udział 15 563 499 osób, oddano 15 200 671 ważnych głosów ważnych, co przełożyło się na frekwencję 50,92 proc. Jak podała PKW, na poszczególne komitety zagłosowało:

  1. PiS – 5 711 687 osób – 37,58 proc. całości
  2. PO – 3 661 477 – 24,09 proc.
  3. Kukiz’15 – 1 339 094 – 8,81 proc.
  4. Nowoczesna – 1 155 370 – 7,60 proc.
  5. PSL – 779 875 – 5,13 proc.
  6. Mniejszość Niemiecka – 27 530 – 0,18 proc.
  (one weszły do parlamentu)

  Oddano na poniższe partie głosy, ale “się nie załapały”:

  ZL – 1 147 102 – 7,55 proc.
  KORWiN – 722 999 – 4,76 proc.
  Razem – 530 349 – 3,62 proc.
  Wyborcy Zbigniewa Stonogi – 42 731 – 0,28 proc.
  Zjednoczeni dla Śląska – 18 668 – 0,12 proc.
  JOW Bezpartyjni – 15 655 – 0,10 proc.
  Wyborcy Grzegorza Brauna “Szczęść Boże” – 13 113 – 0,09 proc.
  Ruch Społeczny RP – 3 941 – 0,03 proc.
  Samoobrona – 4 266 – 0,03 proc.
  Kongres Nowej Prawicy – 4 852 – 0,03 proc.
  Obywatele do Parlamentu – 1 964 – 0,01 proc.

  Powyższe podaję za:

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wybory-parlamentarne-2015-pkw-podala-ostateczne-wyniki/zqe59j

  Nie chce mi się liczyć szczegółowo, więc sam sobie policz. Na moje oko na pisiorów głosowało ok. 5,8 mln Polaków.
  Czyli 32,5 mln Polaków (łącznie z niemowlakami) ma w d… PiS!
  Jakąż więc oni stanowią większość?
  Jakimż to prawem pisiory gardłują o “woli suwerena”?

  Niewątpliwie więc ci uzurpatorzy ustanawiają nam prawa nie wolą większości, a prawem kaduka!

  Dzisiaj ludzie wyszli na ulice protestować w ponad dwustu miastach w Polsce. Od wielkich po małe. W poczuciu zagrożenia samowolą schizofrenika i jego pretorianów.

  W tym artykule przywołano jakiegoś Bartosza Kramka, ponoć powiązanego z Georgem Sorosem…
  Nie znam ani jednego ani drugiego. Wiem tylko, że przypisuje im się powiązania z “żydowską wszechmocą”…
  Jakież to miałkie i płytkie…

  “Wszystkiemu winni Żydzi i cykliści”.

  A może to wy, Polacy, z pisiorskiej strony, jesteście wszystkiemu winni, bo marzycie o powtórce z historii II RP, kiedy to Polska zniechęciła skutecznie do siebie opinię publiczną zachodniej Europy i jątrzyła, jak tylko mogła, przeciwko Rosji radzieckiej?
  Rosji radzieckiej która, notabene, po zwycięskiej Rewolucji Październikowej, jako pierwsza, zrzekła się traktatów rozbiorowych Rosji carskiej i uznała prawo narodów dotąd pozbawionych państwowości do samostanowienia.

  Tak na marginesie. Macie okazję, jedyną, na zrehabilitowanie się.
  W tym oto roku przypada bowiem setna rocznica owej Rewolucji Październikowej, która przyniosła Polsce wolność po 123 latach niewoli!
  Oddajmy cześć naszemu bratu, Rusowi…

  Drugi brat, Czech, już nas zresztą połajał:

  http://wyborcza.pl/7,75399,22138617,czesi-i-slowacy-boja-sie-o-demokracje-w-polsce.html?disableRedirects=true

  Lechu, czas na rewanż!

 7. Fantom 25.07.2017 08:23

  @smerf
  Muszę Cię zasmucić – nie było Rusa.
  http://rudaweb.pl/index.php/2017/03/06/rusa-na-poczatku-nie-bylo/

  “Rosji radzieckiej która, notabene, po zwycięskiej Rewolucji Październikowej, jako pierwsza, zrzekła się traktatów rozbiorowych Rosji carskiej i uznała prawo narodów dotąd pozbawionych państwowości do samostanowienia.”
  A potem ruszyli na Polskę szerzyć “pokojowo”leninizm. xD

 8. Light 25.07.2017 08:58

  @smerf
  Tak zaczynasz rozmowę z drugim człowiekiem? Od słów “bredzisz”? Trochę więcej kultury człowieku.

  @Arnold
  To samo tyczy się ciebie – trochę więcej kultury.

  Po drugie, nie rozumiesz jakie są zasady wyborów powszechnych? O frekwencji decydują sami ludzie. Jeżeli tak duża liczba osób nie poszła do wyborów oznacza to, że decyzję o wyborze partii rządzącej pozostawili tym, którzy do wyborów poszli.

  I wreszcie po trzecie, naucz się czytać ze zrozumieniem – wyraźnie napisałem, że nigdy nie popierałem i nie popieram PiS’u. Zatem zrezygnuj z tej wygodnej dwubiegunowości “My i Wy”, ponieważ nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością.

 9. Wytagen 25.07.2017 09:33

  Skoro na PiS zagłosowało 5,8mln Polaków to około 32,5mln reszty ma w dupie PiS.
  Więc PO i Nowoczesną łącznie ma w dupie więcej niz 32,5mln bo na nich zagłosowało jeszcze mniej niż na PiS. Przywołanie argumentu z wyborczej ukazuje kim jesteś. A jesteś płatnym trollem.

 10. Maximov 25.07.2017 10:18

  Znów dajecie się dzielić a o to im (światowej banksterce) chodzi.
  PiS niestety powoli rozwala państwo pospołu z resztą partii politycznych.
  To co PO i Nowoczesna robi w sejmie (tj. obstrukcja obrad) jest skandaliczne i nie ma prawa zdarzyć się w naszym parlamencie.
  To partie powinniśmy zwalczać, gdyż są jak gangi w dzielnicy – walczą o wpływy i kasę kosztem zwykłych obywateli.
  Wojna propagandowa trwa w najlepsze i trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym i świadomym, aby wyłowić prawdziwy obraz zdarzeń z tego, co się dzieje np. ciągle ataki na ruch Kukiza i nazywanie ich partią, choć są stowarzyszeniem i nie pobierają dotacji z budżetu państwa jako jedyni.
  To jest prawdziwa obywatelska postawa.
  Musicie zrozumieć, że to partie polityczne i obecna ordynacja wyborcza powoli degraduje nasze państwo.
  Z treści artykułu wynika, że ktoś chce podpalić Polskę, chce krwi na ulicach.
  Nie pozwólmy na to.
  Organizujmy się, zrzeszajmy, edukujmy, działajmy ale nie dajmy się napuszczać wzajemnie na siebie.
  PiS zapłaci najwyższą cenę za swą arogancję, tak jak zapłaciła PO.
  Bądźmy mądrzy i popierajmy ruchy prawdziwie obywatelskie a nie kolejnych partyjniaków, którzy znów obiecają wszystko, a nie zrealizują nic.

 11. Maximov 25.07.2017 10:20

  @smerf
  Twoje wynurzenia nt. Rosji są żenujące i smutne.
  Co z tego, że deklarowali skoro utopili we krwi całą Europę Środkową.
  Po owocach ich poznacie…

 12. cykun 25.07.2017 13:14

  @smerf
  A wskaż w historii III RP rząd złożony z koalicji lub jak teraz PIS, który został wybrany większości ludzi w Polsce uprawnionych do głosowania (nie mylić z liczbą, która poszła do wyborów).

 13. smerf 29.07.2017 00:26

  Zero odzewu…
  No to ja znowu…

  Light
  Maximov
  cykun

  A cmoknijcie wy mię…

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.